Suma trzech kolejnych

Transkrypt

Suma trzech kolejnych
Suma trzech kolejnych
V OIG, I drużynowy – trening. Dostępna pamięć: 32 MB.
10 I 2011
Maciek, odrabiając pracę domową z matematyki, zastanawia się, jak rozwiązać następujące zadanie: Oblicz
sumę trzech kolejnych liczb naturalnych, z których największa jest równa N .
Wejście
W pierwszym wierszu standardowego wejścia zapisano liczbę całkowitą N (3 6 N 6 20 000) .
Wyjście
W pierwszym wierszu standardowego wyjścia zapisz wartość sumy trzech kolejnych liczb.
Przykłady
Wejście:
3
Wejście:
5
Wejście:
11
Wyjście:
6
Wyjście:
12
Wyjście:
30
1/1
Suma trzech kolejnych

Podobne dokumenty