Otwórz PDF w nowym oknie

Transkrypt

Otwórz PDF w nowym oknie
1
TEST SPRAWDZAJĄCY WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI
Z ZAKRESU GRAMATYKI JĘZYKA POLSKIEGO
PO III KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ.
1. Przyporządkuj zbiory wyrazów z właściwymi nazwami części mowy:
źle
długo
pięknie
wytrwale
wesoły
biały
duże
mokra
rysuje
idzie
kopią
spała
zero
tysiąc
piętnaście
pierwszy
drzewo
dom
skrzydło
koperta
przymiotniki
rzeczowniki
liczebniki
czasowniki
przysłówki
2. Określ rodzaj zdań:
a) Idę zaraz do szkoły.
Jest to zdanie ...............................................................................................
b) Czy pokażesz mi książkę?
Jest to zdanie ................................................................................................
c) Jedź już do babci!
Jest to zdanie ................................................................................................
3. Zamień liczbę pojedynczą na mnogą i odwrotnie:
czereśnia
- ........................
działki
-
........................
wynik
- ........................
kawiarenka
-
........................
krzaki
- ........................
film
-
........................
drzwi
- ........................
figurka
-
........................
4. Określ osobę, liczbę oraz czas podanych czasowników:
Lp.
Czasownik
1.
śpi
2.
jadła
3.
zaśpiewaliśmy
4.
biegną
Osoba
Liczba
Czas
5. Określ rodzaj rzeczownika oraz określającego go przymiotnika:
miękkie futro
-
..........................................................................................
mądra sowa
-
2
..........................................................................................
dobry przyjaciel
-
..........................................................................................
wygodne krzesło
-
..........................................................................................
wesoła klasa
-
..........................................................................................
żytnia mąka
-
..........................................................................................
6. Zastosuj stopniowanie przymiotników:
jasny
-
............................................
-
............................................
twardy
-
............................................
-
............................................
krótka
-
............................................
-
............................................
wolny
-
............................................
-
............................................
przyjemne
-
............................................
-
............................................
7. Od podanych:
a) przymiotników utwórz przysłówki:
zielony
- ..............................................................................
chudy
- ..............................................................................
gruby
- ..............................................................................
głośny
- ..............................................................................
b) rzeczowników utwórz przymiotniki:
czereśnia -
kompot..............................................................................
wanilia
- jogurt.....................................................................................
pomidor
- zupa ......................................................................................
komputer - program........................................................................................
8. Do podanych wyrazów dopisz wyrazy o znaczeniu przeciwnym:
smutny
- ............................
ciemny
- ............................
brzydki
- ............................
szybki
- ............................
9. Odmień w czasie teraźniejszym, w liczbie pojedynczej i mnogiej przez osoby czasownik
znać:
Liczba pojedyncza
Liczba mnoga
Os.1 ja......................................................... Os.1 my...........................................................
Os.2 ty ........................................................ Os.2 wy...........................................................
Os.3 on......................................................... Os.3 oni...........................................................
Os.3 ona........................................................ Os.3 one...........................................................
Os.3 ono.........................................................
10. Poniższe zdania napisz w czasie przeszłym:
a) Jacek bawi się piłką.
3
..........................................................................................................................................
b) Dzieci zbierają jagody.
..........................................................................................................................................
c) Dzieci spacerują po lesie.
..........................................................................................................................................
11. Rozwiń poniższe zdanie:
Kasia bawi się
.................................................................................................................
12. Utwórz rodzinę wyrazów od wyrazów:
kot: .............................................................................................................................................
dom .............................................................................................................................................
dziecko........................................................................................................................................
13. Uzupełnij o liczebniki:
Wtorek to (który?) ..............................................................................dzień tygodnia.
Rok ma (ile?) ........................................... miesięcy
Wrzesień to (który?) ........................................... miesiąc roku.
POWODZENIA!