EIA - Wydział Elektroniki

Transkrypt

EIA - Wydział Elektroniki
Wydział :
Studia :
Kierunek :
Specjalność :
Uchwała z dnia : 22.05.2013
Obowiązuje od : 01.10.2013
Elektroniki
Stacjonarne I stopnia
Elektronika
Inżynieria akustyczna
EIA
STRUKTURA PROGRAMU NAUCZANIA W UKŁADZIE GODZINOWYM
h\sem.
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
I
Miernictwo 1
20000
ETEW001
Podstawy
programowania
21100
INEW001
Grafika inżynierska
11000
ETEW003
Technologie informacyjne
10100
ETEW007
*Wł. 10000 PREW002
Etyk. inż. 10000 PSEW001
Algebra liniowa z geometrią
analityczną A
21000 E
MAP3046
Analiza matematyczna 1.2A
21000 E
MAP3045
Filozofia
20000
FLEW001
II
III
IV
V
VI
Multimed. 00100 EKEK004
Elektroakustyka 1
Akustyka architektoniczna
Elektromagnetyzm
Pomiary w akustyce
20000
ETEK037
20000 E ETES003
Konstr. urządz. elektron.
Technika ultradźwiękowa
02000 EKEK003
20000 EKES006
Technika cyfrowa 1
Psychoakust. i techn. nagr.
10010 ETEK036
10001 EKES009
Multimed. 10000 EKEK001
Akustyka telekomunikacyjna
Wprowadz. do fotoniki
20000 ETEK004
dźw. 20000 EKES008
Elektromagnetyzm
Technika
Programowanie
20000
ETEK035
20000 E ETES915
analogowa
Układy elektroniczne 1
w internecie
20000 EKEK002
Ak. muz. 10000 EKES013
Systemy operacyjne
Urządzenia elektroakust.
11200 E
20010 E
20010 ETEK038
20100
Technika optymalizacji
20000 E ETES005
ETEK022
ETEK011
20100
Syst. elektroakust.
ETEK008
El. elek.2 00100 ETEK034
Teoria systemów
Miernictwo 3
Elementy elektroniczne 1
ETEK202
20000 ETES018
02200
Elektroakustyka 2
Realizacja dźwięku
11000 ETEW008
20000 E ETEK013
Programowanie
Sieci komputerowe
00200 ETEK039
10001 EKES014
obiektowe
Podst. zarządz. jakością
10200
Elekt. sprzęt powsz. użyt.
Pomiary w akustyce
20200
2h
ZMZ03040
ETEK002
20000 ETEK040
00200 EKES007
Podstawy AIR
Technika cyfrowa 2
Systemy akwizycji
Psychoakust. i techn. nagr.
INEW002
Miern. 2 00100 ETEW002
i przetwarzania danych
10100
AREW001
10200 E
dźw. 00200 EKES010
Podstawy telekomunikacji
Podstawy przetwarzania
20200
Ochrona przed hałasem i
ETEK005
sygnałów
Technika obliczeniowa
drganiami
20000
ETEW004
ETEK041
Fizyka 1.1A
i symulacyjna
Optoelektronika 1
20100
ETEW010
30000 EKES011
Laboratorium
21000 E
Inżynierskie zastosowania
10200
ETEK016
20000 ETEK201
statystyki
Podstawy techniki
Układy elektroniczne 2
akustyki technicznej
FZP1060
mikroprocesorowej 1
i inżynierii dźwięku
Mat. 10000 MAP1154
12000
ETEW009
00200 ETEK042
Procesory sygnałowe
R. prawd. 10000 MAP1151 Fizyka 3.1 00100 FZP2079
20100 ETEW006
00400 EKES002
Analiza matematyczna 2.3A
Język obcy
Język obcy
20100 E
Blok 1/Blok 2
Blok 1/Blok 2
Projekt zespołowy
20000 E
MAP1149
ETEK043
Zajęcia sportowe
4h
4h
00040
El. elektr. 00100 EKEK006
2h
Aplik. µC 00100 EKEK005
ETES008
VII
Praca dyplomowa
EKEK007
10h
Praktyka
EKEP001Q
Protetyka słuchu
i biometria
20100 ETES028
Lab. akust. telekom. i multi.
00200 ETES029
ESPU 00100 ETES030
Akustyka architektoniczna
00200 EKES012
Proj. z inż. akustycznej
00020 EKES005
Sem. dyplomowe spec.
00020
EKES004
UWAGA: Praktyki zawodowe po II lub III roku
* Własność intelektualna i prawo autorskie PREW002
Przewodniczący Komisji
Programowej Specjalności
Przewodniczący Komisji
Programowej Kierunku
Dziekan
..................................................................
...................................................................
...............................................................
prof. dr hab. inż. Andrzej B. Dobrucki
prof. dr hab. inż. Andrzej B. Dobrucki
prof. dr hab. inż. Jan Zarzycki
Wydział :
Studia :
Kierunek :
Specjalność :
Uchwała z dnia : 22.05.2013
Obowiązuje od : 01.10.2013
Elektroniki
Stacjonarne I stopnia
Elektronika
Inżynieria akustyczna
EIA
STRUKTURA PROGRAMU NAUCZANIA W UKŁADZIE PUNKTOWYM
ECTS\
sem.
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
I
Miernictwo 1
4
Podstawy
programowania
5
Grafika inżynierska
4
Technologie informacyjne
2
Włas. intelekt. i praw. aut. 1
Etyka inżynierska 1
Algebra liniowa
z geometrią analityczną A
4
Analiza
matematyczna 1.2A
8
Filozofia 1
II
III
IV
V
VI
Multimedia 1
Elektromagnetyzm 1
Systemy operacyjne
2
Teoria systemów
3
Multimedia 1
Elektroakustyka 1
2
Konstrukcjia urządzeń
elektronicznych 2
Wprowadzenie do
fotoniki 2
Układy
elektroniczne 1
3
Elem. elektron. 2 1
Elementy
elektroniczne 1
3
Sieci komputerowe
3
Pomiary w akustyce
2
Psychoakustyka i techn.
nagr. dźw. 2
Programowanie
w internecie
4
Akustyka
architektoniczna
3
Technika ultradźwiękowa
2
Akustyka
telekomunikacyjna 2
Realizacja dźwięku
2
Urządzenia
elektroakustyczne 2
Systemy elektroakust.
2
Akustyka muzyczna
2
Ochrona przed hałasem i
drganiami
3
Laboratorium
akustyki technicznej
i inżynierii dźwięku
4
Pomiary w akustyce
2
Psychoakustyka i techn.
nagr. dźw. 2
Technika analogowa 1
4
Programowanie
obiektowe
6
Miernictwo 2
2
Podstawy telekomunikacji
2
Miernictwo 3
2
Podstawy zarządzania
jakością 2
Podstawy AIR
2
Podstawy przetwarzania
sygnałów
5
Fizyka 1.1A
5
Matematyka 1
Rach. prawdopod. 1
Analiza
matematyczna 2.3A
5
Zajęcia sportowe
Elektromagnetyzm
3
Technika cyfrowa 1
2
1
Inżynierskie
zastosowania statystyki
5
Fizyka 3.1
2
Język obcy
Blok 1/Blok 2
2
Technika cyfrowa 2
4
Technika obliczeniowa
i symulacyjna
4
Podstawy techniki
mikroprocesorowej 1
3
Język obcy
Blok 1/Blok 2
3
Technika optymalizacji
3
Elektroakustyka 2
2
Elektroniczny sprzęt
powsz. użytku 2
Systemy akwizycji
i przetwarzania
danych
4
Optoelektronika 1
3
Układy elektroniczne 2
2
Procesory sygnałowe
3
Aplikacje µC
2
El. elektroniczne 3 1
VII
Projekt zespołowy
4
Praca
dyplomowa
10
Praktyka
6
Projekt z inżynierii
akustycznej
3
Lab. akust. telekom.
i multimed. 2
ESPU 1
Protetyka słuchu
i biometria
4
Akustyka architekton.
2
Seminarium dyplomowe
specjalnościowe 2
Przewodniczący Komisji
Programowej Specjalności
Przewodniczący Komisji
Programowej Kierunku
Dziekan
..................................................................
...................................................................
...............................................................
prof. dr hab. inż. Andrzej B. Dobrucki
prof. dr hab. inż. Andrzej B. Dobrucki
prof. dr hab. inż. Jan Zarzycki

Podobne dokumenty