Przygotowanie do druku

Transkrypt

Przygotowanie do druku
Przygotowanie do druku- wytyczne
DRUK CYFROWY
3 mm
X mm
- tekst powinien być oddalony
od brzegów plakatu o 3 mm
(przestrzeń robocza tekstu
to X-6/Y-6mm)
-jeśli produkt jest bigowany (składany)
proszę pamiętać, że 1 big zabiera ok.1 mm
- prosimy o zaznaczenie złamów
- drukujemy z plików PDF,TIFF, JPG
skala: 1:1
spady: 3 mm
rozdzielczość: 300 dpi
kolorystyka: CMYK
warstwy: spłaszczone (PDF)
tekst: zamieniony na krzywe (PDF)
Y mm
Y+6mm
X+6mm
- przygotowana grafika
powinna być szersza niż format
i mieć wymiar X+6/Y+6mm