oxidex™205 - ZWUKSO Decowski Rutowski

Transkrypt

oxidex™205 - ZWUKSO Decowski Rutowski
25 lat
ZWUKSO
p i gm e n t y- n i e o r g a n i c z n e . p l
b i e l - t yt a n o w a . p l
color every w h ere
™
™
™
™
™
™
™
KARTA TECHNICZNA
OXIDEX™205
OPIS PRODUKTU
CHARAKTERYSTYKA
Czerwień żelazowa OXIDEX™205 jest wysokiej jakości
syntetycznym drobno zmielonym tlenkiem żelaza
(Fe2O3) zmieszanym z dwutlenkiem tytanu (TiO2)
o odcieniu łososiowym. Produkt ten wytwarza się
zgodnie z zasadami utrzymywanego systemu
zarządzania jakością i monitoruje na każdym etapie
produkcji.
Kolor
OXIDEX™205 odznacza się bardzo dużą siłą barwienia,
a dzięki zastosowaniu bardzo dobrej klasy surowców
daje wyroby o najwyższej odporności na czynniki
atmosferyczne i promieniowanie UV. Produkt ten
zalecany jest do produkcji farb, materiałów
budowlanych, gumy, a także zapraw. Standardowe
dozowanie to 3-6% do masy spoiwa. Pigment ten jest
niewybuchowy, niezapalny i nietoksyczny, jednak
zawartość proszku w powietrzu nie powinna przekraczać
10 mg/m3. Przy pracach należy stosować ogólne zasady
higieny oraz używać środki ochrony osobistej, np. maskę
przeciwpyłową.
Numer CAS
OXIDEX™205 pakowany jest do worków papierowych
lub polietylenowych po 25 kg albo opakowań typu BIG
BAG, a następnie układany na palety o wymiarach
100x120 cm po 1000 kg netto. Palety owijane są
polietylenową folią rozciągliwą. Do składowania
zalecane
są
powierzchnie
suche
zadaszone
o wilgotności względnej 65±5 %. Worki należy układać
do ośmiu warstw. Pigment należy przewozić krytymi
środkami transportu.
Indeks koloru
WARTOŚĆ
łososiowy
red 101
(77491)
white 6
(77891)
1309-37-1
13463-67-7
Substancje rozpuszczalne
w wodzie % max
0,5
Pozostałość na sicie
(45 µm) % max
0,07
Wartość pH
4-8
Liczba olejowa g/100g max
≈26
Gęstość nasypowa g/ml
0,7-1,0
Intensywność barwy
w stosunku do wzorca %
95-105
Zawsze istnieje konieczność sprawdzenia, czy informacje podane w Karcie są aktualne, jak również należy przetestować produkt w celu ustalenia przydatności do zamierzonych
procesów i zastosowań. Zastosowanie, wykorzystanie i przetwarzanie produktu w ramach prowadzonej przez Państwa działalności na podstawie naszych technicznych porad są poza
naszą kontrolą, a zatem prowadzone są całkowicie na własną odpowiedzialność. Produkty sprzedawane są zgodnie z aktualną wersją naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy.
Karta charakterystyki produktu znajduje się na stronie www.pigmenty-nieorganiczne.pl
Wersja: 6.2 2014
ZWUKSO Decowski Rutowski Sp.j.
ul. Budowlana 15 b
41-100 Siemianowice Śl.
NIP: PL6430009018
REGON: 271977064
KRS: 0000069843
ING BANK ŚLĄSKI S.A.
54 1050 1243 1000 0023 5619 2522
tel. +48 (32) 229 00 97
tel. +48 (32) 229 02 26
fax +48 (32) 229 00 96
Infolinia: 801 00 30 15
PIGMENTY NIEORGANICZNE
proszkowe
płynne
granulowane

Podobne dokumenty