Agenda szkoleń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Komentarze

Transkrypt

Agenda szkoleń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Agenda szkoleń
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Słubice, 1 marca 2017 r., Collegium Polonicum, ul. Kościuszki 1, sala nr 25
Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej
10:30 -11:00
Rejestracja uczestników
11:00 - 11:45
Główne założenia do konkursu z Działania 7.1
11:45 - 12:00
Przerwa kawowa
12:00 - 12:30
Kwalifikowalność wydatków
Nowe kryteria oraz omówienie błędów prowadzących do odrzucania wniosków
12:30 - 13:00
Pytania uczestników szkolenia