budynki pasywne - Polski Instytut Budownictwa Pasywnego

Komentarze

Transkrypt

budynki pasywne - Polski Instytut Budownictwa Pasywnego
W trosce
o zdrowie,
komfort
użytkowania
i niezależność
energetyczną
wykonujemy
budynki
pasywne
lub lepsze
Czym są budynki pasywne?
Są najnowszą, najprostszą i najbardziej genialną generacją budynków energooszczędnych. To obiekty o najwyższym komforcie cieplnym, najlepszej jakości powietrza i ekstremalnie niskim zapotrzebowaniu na energię cieplną.
To obiekty na cztery pory roku, w których komfortowy mikroklimat może być utrzymywany bez oddzielnego aktywnego systemu ogrzewania, czy też chłodzenia – klimatyzacji przez cały rok.
Maksymalne
zapotrzebowanie
na energię
15 kWh
/m2 rok
TO
MNIEJ
NIŻ
5 kWh
prądu w połączeniu
z pompą ciepła
1,5 litra
oleju opałowego
/m2 rok
1,5 m3
gazu ziemnego
/m2 rok
najtańsze rozwiązanie na rynku
miesięczne koszty spłaty
dodatkowej inwestycji
miesięczne koszty
eksploatacyjne
miesięczne koszty
utrzymania budynku
Czynniki, które wyróżniają budowniCtwo pasywne:
•wyjątkowy poziom izolacji ścian, dachu i fundamentu
•okna i drzwi o bardzo niskim współczynniku przenikania ciepła
•odpowiednio zaprojektowana konstrukcja budynku, wolna od
mostków cieplnych
•szczelna powłoka budynku
•wentylacja z odzyskiem ciepła
•duże zyski cieplne z promieniowania słonecznego
Esencją budynku pasywnego jest wyjątkowo precyzyjne projektowanie i wykonawstwo. Ta szczególna koncentracja uwagi
na detalach gwarantuje przede wszystkim
minimalne zapotrzebowanie na energię,
zdrowy mikroklimat wolny od grzybów
i pleśni oraz długowieczność budynku.
Jesteśmy firmą wykonuJąCą wyłąCznie
budynki pasywnelub lepsze
Już dziś oferujemy Państwu standard obowiązujący od
oraz Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii
2020 roku w całej Europie.
Odnawialnej w Gdańsku. Mieliśmy przyjemność zdobywać
Kierunek naszego działania wynika z głębokiego prze-
doświadczenie u źródła budownictwa pasywnego – w Niem-
konania o słuszności tego sposobu najpierw myślenia,
czech oraz Austrii.
następnie projektowania i wykonawstwa. Jesteśmy Certyfi-
Posługujemy się zdrowymi materiałami i ekonomicznie uza-
kowanymi, Europejskimi Wykonawcami i Projektantami
sadnionymi rozwiązaniami, gwarantując Państwu najwyższy
Budownictwa Pasywnego akredytowanymi przez Niemiecki
możliwy komfort temperaturowy i jakości powietrza przy
jednoczesnych niewiarygodnie niskich kosztach eksploata-
Instytut Budownictwa
cyjnych przez cały okres użytkowania obiektu. Sami również
Pasywnego w Darmstadt
inwestujemy wyłącznie w budynki pasywne.
najwyższa jakość powietrza, dbałość
o zdrowie
bardzo niskie koszty utrzymania,
wzrost wartości inwestycji
stały rozkład temperatury, komfort
użytkowania
bardzo niskie zapotrzebowanie na energię
cieplną
najwyższa jakość i trwałość budynków
wykorzystanie energii odnawialnych
konstrukcja wolna od mostków
termicznych, brak szkód budowlanych
redukcja emisji Co2, najwyższa ochrona
środowiska
skontaktuJ się z nami
posiadamy zweryfikowaną egzaminami wiedzę i narzędzia do
skutecznego przeprowadzenia budynków pasywnych lub lepszych
przez wszystkie etapy procesu wykonawczego. projektujemy
i wykonujemy budynki pasywne przede wszystkim z myślą o jego
przyszłych użytkownikach.
dariuszGradzik
Europejski, Certyfikowany Wykonawca / Mistrz Budownictwa Pasywnego
Telefon: +48 669 149 383
e-mail: [email protected]
kamilWiśnieWski
Europejski, Certyfikowany Projektant Budownictwa Pasywnego
Telefon: +48 508 449 288
e-mail: [email protected]
GRADZIK I WIŚNIEWSKI UNIVY Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Warszawy 71
72-200 Nowogard
www.univy.eu

Podobne dokumenty