Platforma Kultury

Transkrypt

Platforma Kultury
Pobrano z PlatformaKultury.pl
05.11.2012
Programy Operacyjne PISF na rok 2013
____________________________
Zapraszamy do zapoznania się z opisem Programów Operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki
Filmowej na rok 2013. Instytut dofinansowuje różne dziedziny kinematografii w ramach programów
operacyjnych. Programy są podzielone na priorytety z osobnymi pulami pieniędzy.
Program operacyjny "Produkcja Filmowa"
Program Operacyjny Produkcja filmowa dzieli się na pięć priorytetów.
Stypendia scenariuszowe
Rozwój projektu
Produkcja filmów fabularnych
Produkcja filmów dokumentalnych
Produkcja filmów animowanych
Kontakt z Działem Produkcji Filmowej:
Dorota Tyszko
tel. +48 22 42 10 577
mail: [email protected]
Program operacyjny "Promocja polskiego filmu za granicą"
Nabór wniosków do programu Promocja polskiego filmu za granicą odbywa się w trybie ciągłym.
Kontakt z Działem Współpracy Międzynarodowej:
Monika Dudkiewicz
tel. +48 22 42 10 391
mail: [email protected]
Program operacyjny "Edukacja i upowszechnianie kultury filmowej"
Program Operacyjny Edukacja i upowszechnianie kultury filmowej dzieli się na pięć priorytetów:
Edukacja filmowa i kształcenie profesjonalne
Wydarzenia filmowe
Filmowe inicjatywy lokalne
Rekonstrukcja cyfrowa
Badania i rozwój
Kontakt z Działem Upowszechniania Kultury Filmowej i Promocji
tel. +48 22 42 10 156
mail: [email protected]
Program operacyjny "Rozwój kin"
Program operacyjny Rozwój kin dzieli się na dwa priorytety:
Cyfryzacja
Modernizacja kin
strona 1 / 2
Pobrano z PlatformaKultury.pl
Kontakt z Działem Upowszechniania Kultury Filmowej i Promocji
tel. +48 22 42 10 156
mail: [email protected]
Daty sesji w roku 2013:
PO Produkcja filmowa:
sesja 1/2013: 15 listopada 2012 - do 14 grudnia 2012
sesja 2/2013: 15 marca 2013 - do 15 kwietnia 2013
sesja 3/2013: 15 lipca 2013 - do 16 sierpnia 2013
sesja 1/2014: 4 listopada 2013 - do 18 listopada 2013
PO Edukacja i upowszechnianie kultury filmowej
sesja 1/2013: 2 listopada 2012 - do 30 listopada 2012
sesja 2/2013: 1 marca 2013 - do 29 marca 2013
sesja 3/2013: 2 lipca 2013 - do 30 lipca 2013
PO Rozwój kin
sesja 1/2013: 2 listopada 2012 - do 30 listopada 2012
sesja 2/2013: 1 marca 2013 - do 29 marca 2013
sesja 3/2013: 2 lipca 2013 - do 30 lipca 2013
Wnioski do PO Promocja polskiego filmu za granicą przyjmowane są w trybie ciągłym.
Wnioski do wszystkich Programów Operacyjnych PISF na rok 2013 przyjmowane są
wyłącznie na formularzach udostępnionych w Internetowym Systemie Składania Wniosków PISF.
Pliki ze szczegółowymi opisami PO na stronie: http://www.pisf.pl/pl/dotacje/musisz-wiedziec.
strona 2 / 2

Podobne dokumenty