l pobierz - Gimnazjum Nr 1 Rabka

Transkrypt

l pobierz - Gimnazjum Nr 1 Rabka
Przewodnik
gimnazjalisty
silvermedia
Portal kandydata

Korzystając z portalu kandydata możesz
●
sprawdzić ofertę szkół w Informatorze
●
wprowadzić swoje podanie do systemu
●
pobrać i zapisać na dysku podanie a następnie je
wydrukować
●
przeglądać swoje dane
●
sprawdzić wynik rekrutacji
silvermedia
Menu
silvermedia
Menu

Po przejściu do wybranego województwa zobaczysz menu
jak to na poprzedniej stronie
●
●
●
●
Na listach powiatów znajdziesz wszystkie powiaty z
wybranego województwa
Aby przejść do Informatora wybierasz interesujący Cię powiat i
klikasz Wyświetl
Aby wprowadzić podanie wpisujesz swój numer PESEL i
naciskasz przycisk Wprowadź podanie
Aby wyświetlić swoje dane i sprawdzić ich poprawność
wpisujesz swój numer PESEL oraz hasło, które otrzymałeś
podczas wprowadzania podania lub od szkoły, która
potwierdziła twoje podanie
silvermedia
Informator
silvermedia
Informator
silvermedia
Informator

W Informatorze znajdziesz informacje o wszystkich szkołach
objętych systemem Omikron w wybranym powiecie

Pamiętaj, niektórych szkół może nie być na liście (są to szkoły,
które nie przystąpiły do systemu), jednak nadal możesz do nich
się starać o przyjęcie – postępujesz wtedy według zasad
określonych przez szkołę

Zawsze możesz wyświetlić szkoły jednego typu, klikając na
wybrany typ w menu po lewej stronie

Dodatkowo powyżej listy szkół znajdziesz ogłoszenia, które
kieruje do Ciebie Wydział Edukacji
silvermedia
Informacje o szkole

Jeśli chcesz wyświetlić dane dotyczące dowolnej szkoły z
listy, po prostu klikasz na przycisk Wyświetl, który znajduje
się obok nazwy szkoły

Wizytówka, którą zobaczysz, została stworzona przez szkołę

Znajdziesz tam wszystkie najważniejsze informacje o szkole:
●
●
●
●
Nazwę i adres szkoły
Adres WWW oraz e-mail do szkoły
Dokumenty wymagane przez szkołę
Opis i historię szkoły
silvermedia
Informacje o szkole
silvermedia
Informacje o szkole

Powyżej informacji o szkole zobaczysz najnowsze
ogłoszenie, które szkoła kieruje do Ciebie

Aby wyświetlić wszystkie ogłoszenia używasz przycisku
Wyświetl wszystkie

Pamiętaj o przejrzeniu listy ogłoszeń szkoły, mogą się tam
znaleźć bardzo ważne informacje

Poprzez menu po lewej stronie możesz przejść do informacji
o oddziałach w szkole
silvermedia
Lista oddziałów w szkole
silvermedia
Lista oddziałów

Poniżej nazwy szkoły znajduje się pełna lista oddziałów,
zdefiniowanych przez szkołę

Jeśli na liście pojawiają się “Oddziały językowe” oznacza to, że w
szkole języki są nauczanie w trybie międzyoddziałowym

Aby wyświetlić pełne dane dotyczące wybranego oddziału /
zawodu należy kliknąć w przycisk Szczegóły znajdujący się po
prawej stronie nazwy oddziału
silvermedia
Widok oddziału
silvermedia
Widok oddziału

Po wyświetleniu informacji o interesującym Cię oddziale
zobaczysz:
●
●
●
●
●
●
●
●
nazwę oddziału
opis oddziału
informacje dotyczące kryteriów przyjęcia na oddział
aktualną ilość chętnych na oddział
liczbę miejsc na oddziale
liczbę wolnych miejsc
listę przedmiotów, które będą punktowane
listę rozszerzonych przedmiotów oraz nauczane języki
obce
silvermedia
Wprowadzanie podania
silvermedia
Wprowadzanie podania
silvermedia
Wprowadzanie podania

Kiedy już zapoznasz się z ofertą szkół i zdecydujesz które szkoły
Cię interesują, jesteś gotów do wprowadzenia podania do
systemu

Aby to zrobić wpisujesz swój numer PESEL, a następnie klikasz
przycisk Wprowadź podanie
●

Twój numer PESEL zostanie sprawdzony, czy jest poprawny,
dlatego wpisuj go ze szczególną ostrożnością
Następnie zostaniesz przekierowany na formularz, który musisz
wypełnić
●
Część pól zostanie uzupełniona automatycznie
silvermedia
Wprowadzanie podania

Jeżeli wcześniej już wprowadziłeś podanie do systemu i nie
zostało ono zatwierdzone przez szkołę, możesz je zawsze
zmienić

W celu edycji podania musisz wprowadzić pesel oraz hasło, które
zostało wygenerowane podczas pierwszego wprowadzania
podania
silvermedia
Wprowadzanie podania

Jeśli Twoje podanie zostało zatwierdzone w szkole, nie będziesz
mógł już więcej wprowadzać swojego podania
●
●
Jeśli zmieniłeś zdanie w wyborze szkół, musisz udać się do
szkoły, która zaakceptowała Twoje podanie i już w niej
dokonujesz wszystkich zmian
Przy pomocy hasła dostępu możesz się zalogować i przejrzeć
swoje dane oraz listę preferencji z wyliczonymi punktami, listę
ocen ze świadectwa oraz informację czy jesteś
zakwalifikowany na oddziały, na których są wymagane
dodatkowe uzdolnienia lub umowa o pracę
silvermedia
Formularz podania
silvermedia
Formularz podania

Poniżej danych osobowych znajduje się lista gimnazjów (może
być pusta jeśli powiat, w którym mieszkasz nie jest objęty
systemem)
●
●
Jeśli gimnazjum, do którego uczęszczasz znajduje się na liście
wybierasz swoje gimnazjum
Jeśli gimnazjum nie ma na liście, w polu poniżej wpisujesz
nazwę oraz miejscowość, w której znajduje się gimnazjum (np.
Gimnazjum nr 1 – Annopol)
silvermedia
Wybór szkół
silvermedia
Wybór szkół

Rozpoczynasz od wybrania szkół w interesujących Cię powiatach

Wybierając szkołę jako pierwsze ustawiasz:
●
●
●
Powiat w którym znajduje się szkoła
Typ szkoły (np. Liceum Ogólnokształcące, Zasadnicza Szkoła
Zawodowa, Technikum)
Interesującą ciebie szkołę

Jeśli lista szkół będzie pusta oznacza to, że wybrany powiat nie
jest objęty systemem

Pamiętaj, że możesz wybrać tylko trzy szkoły
silvermedia
Wybór oddziałów
silvermedia
Wybór oddziałów

Aby dodać oddział do listy preferencji klikasz w Dodaj znajdujący
się po prawej stronie wiersza
●
Zanim to zrobisz wybierz odpowiednie języki obce
●
Po dodaniu, oddział pojawi się na dole listy preferencji
●
Możesz go przesunąć za pomocą przycisku W górę
●
Pamiętaj że kolejność oddziałów na liście jest bardzo ważna
silvermedia
Edycja listy oddziałów

Po wybraniu swoich preferencji możesz dowolnie zmieniać
ich kolejność za pomocą przycisków W górę oraz W dół, a
także możesz zrezygnować z któregoś oddziału usuwając
go z listy za pomocą przycisku Usuń
silvermedia
Zatwierdzanie danych
silvermedia
Zatwierdzanie danych

Po dodaniu oddziałów do listy preferencji i kliknięciu Dalej
zostaną Ci wyświetlone wszystkie wprowadzone przez Ciebie
dane. Należy sprawdzić czy wszystko zostało wprowadzone
poprawnie.

Jeśli uznasz, że się pomyliłeś możesz powrócić do edycji
wybranego kroku podania za pomocą przycisku Zmień...

Pamiętaj o poprawnym zapisaniu wygenerowanego przez
system hasła – dzięki niemu będziesz mógł zalogować się do
systemu i sprawdzić swoje dane
silvermedia
Zatwierdzanie danych
silvermedia
Zatwierdzanie danych

Aby zapisać podanie musisz kliknąć w przycisk Zapisz
znajdujący się na samym dole formularza

Jeżeli dane zostaną zapisane w systemie zostanie wyświetlony
panel przedstawiony poniżej

Przycisk Pobierz podanie wraz z załącznikiem, pozwala Ci na
pobranie już wypełnionego podania, które wystarczy wydrukować
i zanieść do szkoły

Zwróć uwagę że po zapisaniu podania jesteś zalogowany i jeżeli
kończysz pracę z systemem powinieneś się wylogować, służy do
tego przycisk Wyloguj
silvermedia
Zapis podania
silvermedia
Pamiętaj

Dopóki Twoje podanie nie zostanie zatwierdzone w szkole, do
tego czasu nie jesteś widziany w szkołach jako kandydat, dlatego
szczególnie ważne jest jak najszybsze potwierdzenie podania w
szkole

Wprowadzone podanie możesz zapisać na dysku ,a następnie
wydrukować i w takiej postaci zanieść do szkoły pierwszego
wyboru lub jeśli Twoje gimnazjum uczestniczy w naborze, do
swojego gimnazjum
silvermedia
Przeglądanie danych
silvermedia
Przeglądanie danych
silvermedia
Przeglądanie danych

Hasło wraz z numerem PESEL jest potrzebne do zalogowania się
do systemu poprzez główne menu
●

Jeśli zgubisz hasło, szkoła może je ponownie wygenerować,
wtedy stare hasło straci ważność
Aby się zalogować wpisujesz swój numer PESEL oraz hasło ,a
następnie klikasz Zaloguj
●
Jeśli hasło zostanie zaakceptowane, zostanie Ci wyświetlony
formularz z Twoimi danymi – możesz go edytować do
momentu potwierdzenia podania przez szkołę
silvermedia
Przeglądanie danych
silvermedia
Przeglądanie danych

Przeglądając swoje dane, zwróć uwagę czy przy oddziałach na
które się starasz, występuje opis “Na oddziale powyżej
określono dodatkowe wymagania: Nie zakwalifikowany na
oddział”.

Jeżeli tak to powinieneś koniecznie sprawdzić w informatorze
jakie dodatkowe kryteria muszą zostać spełnione, żebyś mógł
zostać zakwalifikowany do danego oddziału

Następnie zgłoś się bezpośrednio do szkoły,która w swojej
ofercie wymaga spełnienia dodatkowych kryteriów zgodnie z
terminarzem dostępnym w Omikronie (o ile szkoła niepodła
innego terminu)

W przypadku gdy nie dokonasz odpowiednich formalności nie
będziesz brany pod uwagę w rekrutacji na taki oddział
silvermedia
Przeglądanie danych

Pamiętaj, jeśli zauważysz jakieś pomyłki lub zechcesz zmienić
listę preferencji po potwierdzeniu podania, musisz się udać do
szkoły, która wprowadziła Twoje podanie
●
Jeśli zmieniłeś szkołę pierwszej preferencji ,a Twoje podanie
zostało wprowadzone przez szkołę ponadgimnazjalną,
wszelkie kolejne zmiany będziesz wprowadzał przez szkołę,
która aktualnie znajduje się jako pierwsza na Twojej liście
priorytetów
silvermedia
Pamiętaj

Jeśli masz wystarczającą liczbę punktów na oddział, który
wybrałeś jako pierwszą preferencję zostaniesz na niego przyjęty,
jeśli jednak będą lepsi od Ciebie i zabraknie Ci punktów na
wymarzony oddział, system spróbuje Cię przydzielić na kolejny
oddział z listy priorytetów

Im więcej wybierzesz oddziałów z trzech szkół, tym większe są
Twoje szanse na dostanie się na jeden z wybranych oddziałów
silvermedia
Wynik rekrutacji

Jeśli wprowadziłeś do systemu swój e-mail, wynik rekrutacji
zostanie Ci natychmiast przesłany na skrzynkę pocztową

Możesz sprawdzić wyniki rekrutacji logując się na portal

Aby potwierdzić chęć przyjęcia na oddział musisz udać się
osobiście do szkoły, do której się dostałeś, z kompletem
wymaganych dokumentów

Jeśli zrezygnujesz z miejsca, również powinieneś poinformować o
tym szkołę
silvermedia
Wynik rekrutacji

Jeśli nie uda Ci się dostać na żaden z wybranych oddziałów
musisz poczekać kilka dni, znaleźć za pomocą Informatora wolne
miejsca.
●

Od tego czasu limit trzech szkół już nie obowiązuje
Następnie udajesz się bezpośrednio do szkoły, w której znalazłeś
wolne miejsce i prosisz o przyjęcie na oddział.
silvermedia