Pobierz program wyjazdu w PDF

Transkrypt

Pobierz program wyjazdu w PDF
Oferta wyjazdu na Białoruś i Litwę
dla członków Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Pile
20-27 sierpnia 2016 r. Ilość dni: 8 Ilość osób: 30
Koszt wyjazdu od osoby: 1550 zł + 70 euro*
Cena wyjazdu obejmuje:
- białoruską jednokrotną wizę grupową (sprawy wizowe będą załatwiane w lipcu)
- przejazd komfortowym autokarem z jednym kierowcą
- 7 noclegów w hotelach (1 Grodno, 2 Nowogródek, 4 Wilno) w pokojach 2,3-osobowych z łazienkami
(W Nowogródku istnieje konieczność podziału grupy na dwa miejsca noclegowe, hotel + agroturystyka)
- 7 śniadań + 7 obiadokolacji + kibiny (pierogi) w Trokach, (śniadania w Wilnie - stół szwedzki)
- opiekę przedstawiciela Kresowego Biura Podróży Jerek podczas całego pobytu
- ubezpieczenie kosztów leczenia (KL), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), Signal Iduna Polska
*70 euro/osoby to koszt usługi przewodnika na terenie Białorusi i Wilna + biletów wstępu do muzeów
Każdy uczestnik wycieczki musi posiadać paszport z terminem ważności minimum do końca listopada 2016.
W paszporcie muszą być 2 czyste (wolne) strony.
Dzień 1. 20 sierpnia br., sobota
PIŁA – GRODNO
Rano wyjazd z Piły. Przekroczenie granicy w Kuźnicy Białostockiej/Bruzgi. Przyjazd wieczorem do
Grodna. Zakwaterowanie w hotelu w Grodnie, obiadokolacja , nocleg. (Obiad we własnym zakresie)
Dzień 2. 21 sierpnia, niedziela
GRODNO- NOWOGRÓDEK
Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie miasta z lokalnym przewodnikiem, do wyboru, m.in. Muzeum Elizy
Orzeszkowej, cmentarz katolicki (grób Orzeszkowej, kwatera polskich żołnierzy z 1919-20), Synagoga
wewnątrz (?), Muzeum Historyczne na Starym i Nowym Zamku (dużo Poloników). Około 20.00
przejazd do Nowogródka, zakwaterowanie w hotelu/agroturystyce, obiadokolacja, nocleg.
(Dla chętnych msza w bazylice katedralnej, w czasie wolnym posiłek w ciągu dnia we własnym zakresie)
Dzień 3. 22 sierpnia br., poniedziałek
NOWOGRÓDEK I OKOLICE
Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie miasta, m.in. nowogródzkiej fary, Kopca i Muzeum Adama
Mickiewicza. Wyjazd do Lubczy, obejrzenie z zewnątrz zamku Kiszki/Radziwiłłów, przejazd do
Szczorsów (pozostałości po dobrach Joachima Chreptowicza). Odpoczynek nad jeziorem Świteź. Powrót
do Nowogródka, obiadokolacja, nocleg. (Posiłek w porze obiadowej we własnym zakresie).
Kresowe Biuro Podróży Jerek Michał Rzepiak
ul. Laurowa 4, 83-050 Kolbudy, tel. 58 308 97 35, 601 979 828, e-mail: [email protected], www.jerek.pl
NIP 5841783842, REGON 221933090, Bank PKO BP SA konto: 31 1020 1811 0000 0702 0235 8323
NR 443 wpisu do ROiPT Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
NR M 202055 gwarancji ubezpieczeniowej i nr M 369203 ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
w Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń SA.
Dzień 4. 23 sierpnia br., wtorek
NOWOGRÓDEK-WILNO (150 km)
Śniadanie w hotelu. Wykwaterowanie. przejazd przez Lidę – zwiedzenie z zewnątrz zamku, wizyta na
cmentarzu – kwatera polskich lotników, zapalenie zniczy w Surkontach na grobie ppłk. Maciej
Kalenkiewicza „Kotwicza” i jego żołnierzy. W Bieniakoniach chwila zadumy nad grobem Maryli
Wereszczakówny (ukochanej Adama Mickiewicza). Przekroczenie granicy białorusko-litewskiej
Bieniakonie/Soleczniki. Wieczorem przyjazd do Wilna, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 5. 24 sierpnia br., środa
WILNO i okolice
Śniadanie w hotelu. Wizyta w „Ostrej Bramie”. Wyjazd do Zułowa, miejsca urodzenia Marszałka J.
Piłsudskiego. Zwiedzenie kościółka św. Kazimierza w Powiewiórce – miejsca chrztu Marszałka oraz
wizyta w Bezdanach, miejscowości, gdzie w 1908 roku odbyła się udana akcja bojowa PPS pod
dowództwem Marszałka. W drodze do Święcian obejrzenie Pałacu Chaleckich w Cerkliszkach.
Zwiedzenie Święcian, m.in. cmentarza z grobami legionistów, domu ( z zewnątrz) – miejsca urodzenia
asa polskiego lotnictwa Franciszka Żwirki. W drodze powrotnej do Wilna przejazd przez Pikieliszki,
zwiedzenie z zewnątrz dworku marszałka Piłsudskiego, przejazd do Mejszagoły – zwiedzenie DomkuMuzeum ks. prałata Józefa Obrembskiego. Powrót do Wilna, obiadokolacja w hotelu, nocleg.
(w połowie dnia czas wolny na obiad we własnym zakresie)
Dzień 6. 25 sierpnia br., czwartek
WILNO
Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie Wilna z miejscowym przewodnikiem, m.in. cmentarza na Rossie,
kościoła św. Ducha (tzw. polskiego kościoła), Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Wizyta w
Zgromadzeniu Sióstr Jezusa Miłosiernego (tam powstał obraz „Jezu Ufam Tobie”, namalowany w 1934
roku przez Eugeniusza Kazimirowskiego, według wizji św. Faustyny. Zwiedzenie kościoła św. Piotra i
Pawła, domku św. Faustyny oraz cmentarza na Antokolu. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
(posiłki w porze obiadowej we własnym zakresie)
Dzień7. 26 sierpnia br., piątek
WILNO i okolice
Śniadanie w hotelu. Wyjazd do Turgiel i Pawłowa. Zapoznanie się z historią Rzeczpospolitej Turgielskiej
(1943-44) i Rzeczpospolitej Pawłowskiej (1769). Przejazd do Jaszun, zwiedzenie pałacu Balińskich oraz
pobliskiego cmentarzyka (spoczywa tu m.in. prof. Jan Śniadecki). Powrót do Wilna, czas wolny, zakupy
w markecie „Akropolis”, obiadokolacja w hotelu, nocleg.
(czas wolny na obiad w połowie dnia we własnym zakresie)
Kresowe Biuro Podróży Jerek Michał Rzepiak
ul. Laurowa 4, 83-050 Kolbudy, tel. 58 308 97 35, 601 979 828, e-mail: [email protected], www.jerek.pl
NIP 5841783842, REGON 221933090, Bank PKO BP SA konto: 31 1020 1811 0000 0702 0235 8323
NR 443 wpisu do ROiPT Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
NR M 202055 gwarancji ubezpieczeniowej i nr M 369203 ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
w Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń SA.
Dzień 8. 27 sierpnia br., sobota
WILNO –PIŁA
Śniadanie w hotelu, wykwaterowanie. Wyjazd w stronę granicy. Krótka wizyta w czynnej, jedynej w
Wilnie, synagodze. Przejazd przez Czarny Bór, gdzie znajduje się dom Józefa Mackiewicza oraz dom, w
którym w latach 1942-1944 ukrywał się bł. ks. Michał Sopoćko. W Trokach obejrzenie z zewnątrz zamku
Wielkich Książąt Litewskich oraz pałacu na Zatroczu. Degustacja kibinów (pierogów karaimskich z
kruchego ciasta z nadzieniem z siekanego mięsa). Przekroczenie granicy w Ogrodnikach. Przyjazd do
Piły, w późnych godzinach wieczornych.
(na trasie, po stronie polskiej posiłki we własnym zakresie)
Zaliczka 550 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych) płatna najpóźniej do 30 czerwca 2016 r.
Wpłata 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) płatna najpóźniej do 22 lipca 2016 r.
Wpłata 70 e (słownie: 70 euro) w dniu wyjazdu, 20 sierpnia 2016 r.
Konto PKO BP SA nr 31 1020 1811 0000 0702 0235 8323
Kresowe Biuro Podróży Jerek Michał Rzepiak
Z poważaniem
Kresowe Biuro Podróży Jerek Michał Rzepiak
ul. Laurowa 4, 83-050 Kolbudy, tel. 58 308 97 35, 601 979 828, e-mail: [email protected], www.jerek.pl
NIP 5841783842, REGON 221933090, Bank PKO BP SA konto: 31 1020 1811 0000 0702 0235 8323
NR 443 wpisu do ROiPT Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
NR M 202055 gwarancji ubezpieczeniowej i nr M 369203 ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
w Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń SA.

Podobne dokumenty