Kijów 131. w rankingu miast o najwyższym standardzie życia

Transkrypt

Kijów 131. w rankingu miast o najwyższym standardzie życia
Kijów 131. w rankingu miast o
najwyższym standardzie życia
2016-08-19 13:41:10
2
Firma badawcza i konsultingowa The Economist przebadała poziom życia w 140 miastach na całym świecie pod
względem najlepszych warunków do życia.
Za najlepsze miasta do życia uznano miasta położone w Australii (Melbourne, Adelaide, Perth), Kanadzie
(Toronto, Vancouver, Calgary) i Nowej Zelandii (Auckland). Wśród miast europejskich do czołówki liderów weszły:
Wiedeń, Helsinki oraz Hamburg. Kijów w tym rankingu uplasowano na 131. miejscu.
***
Ranking opracowano w oparciu o następujące kategorie (o określonej wadze punktowej):
- Bezpieczeństwo (waga: 25% całkowitego wyniku): powszechność występowania drobnych przestępstw,
powszechność występowania ciężkich zbrodni, zagrożenie terroryzmem, zagrożenie militarnym konfliktem,
zagrożenie cywilnym konfliktem.
- Ochrona zdrowia (waga: 20%): jakość prywatnej i publicznej służby zdrowia, dostępność do prywatnej i
publicznej służby zdrowia, dostępność do narkotyków w wolnym obrocie, ogólny wskaźnik poziomu zdrowia
(dane Banku Światowego).
- Kultura i środowisko (waga: 25%): wilgotność i średnia temperatura, klimatyczny dyskomfort dla
podróżujących, poziom korupcji (dane z Transparenty International), społeczne i religijne restrykcje, poziom
cenzury, dostęp do uprawiania sportu, dostęp do kultury, jakość/dostęp do żywności i napojów, dostęp do dóbr i
usług).
- Edukacja (waga: 10%): dostęp do prywatnej edukacji, jakość prywatnej edukacji, wskaźniki jakości publicznej
edukacji (na podstawie danych Banku Światowego).
- Infrastruktura (waga: 20%): jakość dróg, transportu publicznego, międzynarodowych połączeń, sieci przesyłu
energii i wody, telekomunikacji, dostęp do wysokiej jakości mieszkań.
Źródło: „Ekonomiczna Prawda”
3

Podobne dokumenty