tutaj - Fundacja Małych Stópek

Transkrypt

tutaj - Fundacja Małych Stópek
Dziękujemy, że chcesz dołączyć do zespołu Fundacji Małych Stópek
i zostać naszym wolontariuszem! Pomóż nam dostosować formę
aktywności do Twoich predyspozycji i wypełnij poniższą ankietę!
IMIĘ (IMIONA): _______________________________________________________________________
NAZWISKO:___________________________________________________________________________
ADRES E-MAIL:________________________________________________________________________
PESEL:
TELEFON KONTAKTOWY:
TELEFON ICE:
ADRES ZAMIESZKANIA: ul. ____________________________________________________________
–
___________________________________________________________
SZKOŁA/ZAKŁAD PRACY: ____________________________________________________________
(W PRZYPADKU OSÓB NIEPEŁNOLETNICH) Czy Twój prawny opiekun
wyraża zgodę na udział w wolontariacie?
TAK NIE
1. Czy byłeś już kiedyś wolontariuszem? W jakich instytucjach i jak długo?
1)______________________________________________________________________________
2)______________________________________________________________________________
3)______________________________________________________________________________
2. W jakich inicjatywach społecznych brałeś udział? Jaki był zakres Twoich
obowiązków? Za co byłeś odpowiedzialny?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3. Czy współpracujesz obecnie, jako społecznik z jakimiś instytucjami?
Jakimi?
1)_____________________________________________________________________________
2)______________________________________________________________________________
3)______________________________________________________________________________
4. Czy znasz działania FMS? Które z nich uważasz za najlepsze?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
5. Wybierz te określenia (max. 6), które uważasz, że najlepiej Cię
charakteryzują:
otwartość
komunikatywność
empatia
filantropia
odpowiedzialność
cisza
porywczość
kreatywność
pracowitość
cierpliwość
spontaniczność
nieśmiałość
delikatność
siła fizyczna
skromność
pewność siebie
zdyscyplinowanie
ciekawość
przedsiębiorczość
zabawa
ryzyko
elastyczność
dyspozycyjność
porządek
zaangażowanie
flegmatyzm
nerwowość
nadpobudliwość
stoicyzm
odwaga
6. Posiadasz jakieś dodatkowe umiejętności i uprawnienia?
prawo jazdy (wpisz kategorię)________________________________________
język obcy (wpisz rodzaj i poziom)___________________________________
kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
obsługa specjalistycznych programów komputerowych
np._______________________________________________________________________
inne: _____________________________________________________________________
7. W jakich zadaniach najpełniej się realizujesz:
Wymagających kreatywnego myślenia
projektowanie grafik
redagowanie tekstów, tłumaczenia
nagrywanie filmów
robienie zdjęć
prowadzenie bloga/ fanpage’a
planowanie różnych aktywności
Wymagających predyspozycji manualnych
malowanie flag
robienie różańców
Prace fizyczne
czyszczenie banerów
segregowanie flag
sprzątanie
segregowanie i układanie ciuszków
przygotowywanie paczek do wysyłki
Relacje z ludźmi
udział w happeningach
rozdawanie ulotek
prelekcje w szkołach
zajmowanie się dziećmi
pomoc domowa
nawiązywanie relacji z darczyńcami
beneficjentkom Fundacji
Formacja duchowa
ministrantura na Mszy św.
schola muzyczna
przygotowywanie rozważań na adorację
8. Jaką ilość czasu możesz przeznaczyć na wolontariat FMS w ciągu
tygodnia (wymiar godzinowy)?___________________________________________________
9. Spotkania formacyjne wolontariatu Fundacji Małych Stópek odbywają się
raz w miesiącu, a obecność na nich jest obowiązkowa. Termin zebrania
podyktowany jest zawsze możliwościami większości. Zastanów się i wpisz,
jaki stały termin (dzień, godzina) najbardziej Ci odpowiada.
w weekend_____________________________________________
w ciągu dni roboczych_________________________________
Ponadto, każdy wolontariusz podejmuje się systematycznej pracy
w siedzibie Fundacji (w wymiarze min. 2 godzin tygodniowo)
o ile wcześniej nie uzgodniono inaczej. Kiedy zamierzasz realizować swoje
zobowiązanie(jeśli obie opcje Ci pasują, zaznacz każdą, jeśli żadna, podaj
dogodny dla Ciebie dzień/dni i przedział godzinowy)?
poniedziałek (od godz. 13:00 do 19:00)
środa (od 14:00 do 18:00)
inny ……………………………………………………
10. Wiele akcji prowadzonych przez Fundację odbywa się spontanicznie,
jako odpowiedź na bieżące wydarzenia. Czy jesteś w stanie uczestniczyć
także w nich?
TAK NIE
11. Czy jesteś świadomy, że od naszych Wolontariuszy oczekujemy
zaangażowania nie tylko na płaszczyźnie fizycznej, ale także duchowej?
Jednym z zobowiązań członków naszego zespołu jest modlitwa w intencji
obrony życia. Każdy wolontariusz powinien czuć się zobowiązany
do ofiarowania przynajmniej jednej Mszy św. w ciągu miesiąca w tej
intencji. Czy w związku z tym zamierzasz korzystać z proponowanej przez
nas formacji duchowej i regularnie uczestniczyć w:
Mszach św. (25 dnia każdego miesiąca o godzinie 20:00
TAK NIE
TAK NIE
w Kościele oo. Pallotynów ul. Świętego Ducha 9)
adoracjach
Najświętszego
Sakramentu
(każdy
pierwszy piątek miesiąca o godzinie 19:00 w Kościele oo.
Pallotynów)