Ogłoszenie o wyniku przetargów na wykonanie projektów

Transkrypt

Ogłoszenie o wyniku przetargów na wykonanie projektów
Ogłoszenie o wyniku przetargów
na wykonanie projektów
budowlano-wykonawczych
ENERGA – OPERATOR SA. Oddział w Koszalinie
Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Koszalinie
adres: ul. Morska 10,
75-950 Koszalin
NIP 583-000-11-90; REGON: 190275904-00050
internet: energa-operator.pl e-mail : [email protected]
1
W wyniku rozstrzygnięć przetargów zamieszczonych w ogłoszeniu nr 449/P/16/Słupsk
wybrano najkorzystniejsze oferty z cenami brutto – złożone przez następujących Wykonawców:
Damnica gmina wiejska ul. Ogrodowa nr dział.: 244/3
ZN/3430/8156MZI/2016/1601785
Projekt budowlany na budowę przyłącza kablowego 0,4kV dla zasilania
2 952,00 zł.
dz. nr 244/3 w m. Damnica ul. Ogrodowa, gm. Damnica. OBI/81/1601785
Wielobranżowy Zakład Usługowy "ADI" Mariola Niemirska,
ul. Nad Słupią 22, 76-270 Ustka
Damnica gmina wiejska ul. Ogrodowa nr dział.: 244/3
Projekt budowlany na budowę przyłącza kablowego 0,4kV dla zasilania
dz. nr 244/3 w m. Damnica ul. Ogrodowa, gm. Damnica. OBI/81/1601785
NETZEN Krystian Trąbczyński, ul. Lutosławskiego 28/5,
76-200 Słupsk
Na podstawie art. 12 pkt. 4 Regulaminu udzielania zamówień EOP SA oferta
została odrzucona - Wykonawca posiada ograniczone uprawnienia do
wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia.
2
Wrzeście Słupsk gmina wiejska nr dział.: 2/10
Projekt budowlany na budowę przyłącza kablowego 0,4kV dla zasilania
dz. nr 2/10 w m. Wrzeście, gm. Słupsk. OBI/81/1601791
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Jan Roszak,
ul. Mickiewicza 21/4, 76-200 Słupsk
ZN/3431/8156MZI/2016/1601791
5 535,00 zł.
Wrzeście Słupsk gmina wiejska nr dział.: 2/10
Projekt budowlany na budowę przyłącza kablowego 0,4kV dla zasilania
dz. nr 2/10 w m. Wrzeście, gm. Słupsk. OBI/81/1601791
NETZEN Krystian Trąbczyński, ul. Lutosławskiego 28/5,
76-200 Słupsk
Na podstawie art. 12 pkt. 4 Regulaminu udzielania zamówień EOP SA oferta
została odrzucona - Wykonawca posiada ograniczone uprawnienia do
wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia.
3
Łosino Kobylnica gmina wiejska ul. Wichrowa nr dział.: 44/5
Projekt budowlany na budowę przyłącza kablowego 0,4kV dla zasilania
dz. nr 44/5 w m. Łosino ul. Wichrowa, gm. Kobylnica. OBI/81/1601797
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Jan Roszak,
ul. Mickiewicza 21/4, 76-200 Słupsk
Łosino Kobylnica gmina wiejska ul. Wichrowa nr dział.: 44/5
Projekt budowlany na budowę przyłącza kablowego 0,4kV dla zasilania
dz. nr 44/5 w m. Łosino ul. Wichrowa, gm. Kobylnica. OBI/81/1601797
NETZEN Krystian Trąbczyński, ul. Lutosławskiego 28/5,
76-200 Słupsk
Na podstawie art. 12 pkt. 4 Regulaminu udzielania zamówień EOP SA oferta
została odrzucona - Wykonawca posiada ograniczone uprawnienia do
wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia.
ZN/3432/8156MZI/2016/1601797
2 398,50 zł.
Ogłoszenie o wyniku przetargów
na wykonanie projektów
budowlano-wykonawczych
ENERGA – OPERATOR SA. Oddział w Koszalinie
4
Radosław Sławno gmina wiejska nr dział.: 165
Projekt budowlany na budowę przyłącza kablowego 0,4kV dla zasilania
dz. nr 165 w m. Radosław, gm. Sławno. OBI/81/1601784
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Jan Roszak,
ul. Mickiewicza 21/4, 76-200 Słupsk
ZN/3433/8156MZI/2016/1601784
2 767,50 zł.
Radosław Sławno gmina wiejska nr dział.: 165
Projekt budowlany na budowę przyłącza kablowego 0,4kV dla zasilania dz. nr
165 w m. Radosław, gm. Sławno. OBI/81/1601784
NETZEN Krystian Trąbczyński, ul. Lutosławskiego 28/5,
76-200 Słupsk
Na podstawie art. 12 pkt. 4 Regulaminu udzielania zamówień EOP SA oferta
została odrzucona - Wykonawca posiada ograniczone uprawnienia do
wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia.
5
Krępa Słupska Słupsk gmina wiejska nr dział.: 761
Projekt budowlany na budowę przyłącza kablowego 0,4kV dla zasilania
dz. nr 761 w m. Krępa Słupska, gm. Słupsk. OBI/81/1601832
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Jan Roszak,
ul. Mickiewicza 21/4, 76-200 Słupsk
ZN/3436/8156MZI/2016/1601832
2 398,50 zł.
Krępa Słupska Słupsk gmina wiejska nr dział.: 761
Projekt budowlany na budowę przyłącza kablowego 0,4kV dla zasilania
dz. nr 761 w m. Krępa Słupska, gm. Słupsk. OBI/81/1601832
NETZEN Krystian Trąbczyński, ul. Lutosławskiego 28/5,
76-200 Słupsk
Na podstawie art. 12 pkt. 4 Regulaminu udzielania zamówień EOP SA oferta
została odrzucona - Wykonawca posiada ograniczone uprawnienia do
wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia.
6
Siemianice Słupsk gmina wiejska ul. Migdałowa nr dział.: 307/112
ZN/3437/8156MZI/2016/1601844
Projekt budowlany na budowę przyłącza kablowego 0,4kV dla zasilania
2 952,00 zł.
dz. nr 307/112 w m. Siemianice ul. Migdałowa, gm. Słupsk. OBI/81/1601844
Wielobranżowy Zakład Usługowy "ADI" Mariola Niemirska,
ul. Nad Słupią 22, 76-270 Ustka
Siemianice Słupsk gmina wiejska ul. Migdałowa nr dział.: 307/112
Projekt budowlany na budowę przyłącza kablowego 0,4kV dla zasilania
dz. nr 307/112 w m. Siemianice ul. Migdałowa, gm. Słupsk. OBI/81/1601844
NETZEN Krystian Trąbczyński, ul. Lutosławskiego 28/5,
76-200 Słupsk
Na podstawie art. 12 pkt. 4 Regulaminu udzielania zamówień EOP SA oferta
została odrzucona - Wykonawca posiada ograniczone uprawnienia do
wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia.
7
Słupsk gmina miejska ul. Stefana Batorego nr dział.: 89; 90
ZN/3439/8156MZI/2016/1601903
Projekt budowlany na budowę linii kablowej 0,4kV dla zasilania
11 685,00 zł.
dz. nr 89, 90 w m. Słupsk ul. Batorego, gm. M. Słupsk. OBI/81/1601903
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Jan Roszak, ul. Mickiewicza
21/4, 76-200 Słupsk
Ogłoszenie o wyniku przetargów
na wykonanie projektów
budowlano-wykonawczych
ENERGA – OPERATOR SA. Oddział w Koszalinie
Słupsk gmina miejska ul. Stefana Batorego nr dział.: 89; 90
Projekt budowlany na budowę linii kablowej 0,4kV dla zasilania dz. nr 89, 90
w m. Słupsk ul. Batorego, gm. M. Słupsk. OBI/81/1601903
NETZEN Krystian Trąbczyński, ul. Lutosławskiego 28/5,
76-200 Słupsk
Na podstawie art. 12 pkt. 4 Regulaminu udzielania zamówień EOP SA oferta
została odrzucona - Wykonawca posiada ograniczone uprawnienia do
wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia.
8
Słupsk gmina miejska al. al. 3 Maja nr dział.: 150/2
Projekt budowlany na budowę linii kablowej 0,4kV dla zasilania
dz. nr 150/2 w m. Słupsk ul.3 Maja, gm. M. Słupsk. OBI/81/1601900
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Jan Roszak,
ul. Mickiewicza 21/4, 76-200 Słupsk
ZN/3440/8156MZI/2016/1601900
5 535,00 zł.
Słupsk gmina miejska al. al. 3 Maja nr dział.: 150/2
Projekt budowlany na budowę linii kablowej 0,4kV dla zasilania dz. nr 150/2
w m. Słupsk ul.3 Maja, gm. M. Słupsk. OBI/81/1601900
NETZEN Krystian Trąbczyński, ul. Lutosławskiego 28/5,
76-200 Słupsk
Na podstawie art. 12 pkt. 4 Regulaminu udzielania zamówień EOP SA oferta
została odrzucona - Wykonawca posiada ograniczone uprawnienia do
wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia.
9
Słupsk gmina miejska ul. Stefana Banacha nr dział.: 166/1
ZN/3442/8156MZI/2016/1601891
Projekt budowlany na budowę linii kablowej 0,4kV dla zasilania dz. nr 166/1 11 414,40 zł.
w m. Słupsk ul. Banacha, gm. M. Słupsk. OBI/81/1601891
Stowarzyszenie Elektryków Polskich ul. Świętokrzyska 14,
00-050 Warszawa Oddział Słupsk, Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP
w Słupsku, ul. Przemysłowa 114, 76-200 Słupsk
Słupsk gmina miejska ul. Stefana Banacha nr dział.: 166/1
Projekt budowlany na budowę linii kablowej 0,4kV dla zasilania dz. nr 166/1
w m. Słupsk ul. Banacha, gm. M. Słupsk. OBI/81/1601891
NETZEN Krystian Trąbczyński, ul. Lutosławskiego 28/5,
76-200 Słupsk
Na podstawie art. 12 pkt. 4 Regulaminu udzielania zamówień EOP SA oferta
została odrzucona - Wykonawca posiada ograniczone uprawnienia do
wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia.
10
Kobylnica gmina wiejska nr dział.: 80
Projekt budowlany na budowę linii kablowej 0,4kV dla zasilania dz. nr 80
w m. Kobylnica, gm. M. Ustka. OBI/81/1601872
Stowarzyszenie Elektryków Polskich ul. Świętokrzyska 14,
00-050 Warszawa Oddział Słupsk, Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP
w Słupsku, ul. Przemysłowa 114, 76-200 Słupsk
Kobylnica gmina wiejska nr dział.: 80
Projekt budowlany na budowę linii kablowej 0,4kV dla zasilania dz. nr 80
w m. Kobylnica, gm. M. Ustka. OBI/81/1601872
NETZEN Krystian Trąbczyński, ul. Lutosławskiego 28/5,
76-200 Słupsk
Na podstawie art. 12 pkt. 4 Regulaminu udzielania zamówień EOP SA oferta
została odrzucona - Wykonawca posiada ograniczone uprawnienia do
wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia.
ZN/3443/8156MZI/2016/1601872
7 896,60 zł.
Ogłoszenie o wyniku przetargów
na wykonanie projektów
budowlano-wykonawczych
ENERGA – OPERATOR SA. Oddział w Koszalinie
11
Ustka gmina miejska ul. Darłowska nr dział.: 906/53
Projekt budowlany na budowę linii kablowej 0,4kV dla zasilania
dz. nr 906/53 w m. Ustka ul. Darłowska, gm. M. Ustka. OBI/81/1601870
PUEE Projektowanie Usługi Elektroenergetyczne Krzysztof
Rzeszutko, ul. Smolańska 4/109, 70-026 Szczecin
ZN/3446/8156MZI/2016/1601870
4 199,99 zł.
Ustka gmina miejska ul. Darłowska nr dział.: 906/53
Projekt budowlany na budowę linii kablowej 0,4kV dla zasilania
dz. nr 906/53 w m. Ustka ul. Darłowska, gm. M. Ustka. OBI/81/1601870
NETZEN Krystian Trąbczyński, ul. Lutosławskiego 28/5,
76-200 Słupsk
Na podstawie art. 12 pkt. 4 Regulaminu udzielania zamówień EOP SA oferta
została odrzucona - Wykonawca posiada ograniczone uprawnienia do
wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia.
12
Jarosławiec Postomino gmina wiejska ul. Spacerowa nr dział.: 255/7
Projekt budowlany na budowę przyłącza kablowego 0,4kV dla zasilania
dz. nr 255/7 w m. Jarosławiec ul. Spacerowa, gm. Postomino.
OBI/81/1601716
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Jan Roszak,
ul. Mickiewicza 21/4, 76-200 Słupsk
Jarosławiec Postomino gmina wiejska ul. Spacerowa nr dział.: 255/7
Projekt budowlany na budowę przyłącza kablowego 0,4kV dla zasilania
dz. nr 255/7 w m. Jarosławiec ul. Spacerowa, gm. Postomino.
OBI/81/1601716
NETZEN Krystian Trąbczyński, ul. Lutosławskiego 28/5,
76-200 Słupsk
Na podstawie art. 12 pkt. 4 Regulaminu udzielania zamówień EOP SA oferta
została odrzucona - Wykonawca posiada ograniczone uprawnienia do
wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia.
Sporządził(a): Ewelina Przewoźna
Koszalin, dnia 10-08-2016
ZN/3447/8156MZI/2016/1601716
2 767,50 zł.