Info. kurs szermierka 2017-1 - Mat

Transkrypt

Info. kurs szermierka 2017-1 - Mat
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
ORGANIZUJE KURS INSTRUKTORA SPORTU
Z SZERMIERKI
________________________________________________________
Koszt części specjalistycznej kursu: 1100,- zł.
Koszt części ogólnej kursu: 400,- zł.
Zajęcia prowadzone są w systemie zjazdów weekendowych.
Kandydat na kurs instruktora sportu musi posiadać:
1. Co najmniej wykształcenie średnie (matura nie jest konieczna).
2. Odpowiedni stan zdrowia (zaświadczenie od lekarza rodzinnego, na druczku
zaświadczeń. Nie ma konieczności przeprowadzania specjalistycznych badań!).
Planowany początek zajęć części specjalistycznej 04.02.2017r.
Planowany termin egzaminu końcowego 26.03.2017r.
Wymagane dokumenty:
1.
2.
3.
4.
5.
Dwa podania, na teorię i praktykę (wzór do ściągnięcia ze strony internetowej AWF)
Dwie kserokopie świadectwa ukończenia szkoły średniej
Zdjęcie legitymacyjne w formacie elektronicznym
Zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia
Ksero dowodu osobistego w przypadku zmiany nazwiska w stosunku do nazwiska
widniejącego na składanych dokumentach (dotyczy mężatek).
Dokumenty końcowe:
Absolwent kursu otrzymuje legitymację instruktora sportu.
Ważne:
Jeżeli kandydat jest absolwentem kierunku „wychowanie fizyczne” (studia dzienne lub zaoczne,
nie podyplomowe i nie kierunki takie jak: „pedagogika z wychowaniem fizycznym”,
„resocjalizacja z wychowaniem fizycznym” itp.) oraz kierunku „sport” – ma zaliczoną część
teoretyczną kursu instruktora sportu. Jako podstawę do zaliczenia części teoretycznej należy w
takim przypadku złożyć kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów zamiast kserokopii
świadectwa ukończenia szkoły średniej.
Kandydat realizuje część teoretyczną kursu instruktora sportu (50 godzin), oraz część
specjalistyczną (100 godzin). Koszt części teoretycznej kursu wynosi: 400,- zł., części
specjalistycznej: 1100,- zł.
Dokumenty należy składać w Centrum Doskonalenia Zawodowego AWF Katowice, ul.
Mikołowska 72a od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00.
Kontakt telefoniczny: (32) 207 5119, (32) 207 5338, 785 101015
Adres mailowy:
[email protected]
[email protected]
Proponowane terminy zjazdów: 04-05.02, 11-12.02, 25-26.02, 04-05.03, 11-12.03, 25-26.03
26.03 egzamin