Nr 13/3-2014 W ramach realizacji projektu „Młodzi Gniewni” w

Transkrypt

Nr 13/3-2014 W ramach realizacji projektu „Młodzi Gniewni” w
Nr 13/3-2014
W ramach realizacji projektu „Młodzi Gniewni” w miesiącu MARCU 2014 r.
1. W miesiącu marcu zakończył się MONITORING wychowanków, którzy opuścili
Hostel. Monitoring był prowadzony w siebie Fundacji Edukacji Europejskiej przy
ul. Dmowskiego 2/4 w Wałbrzychu oraz siedzibie PCPR przy al. Wyzwolenia 20.
Zespół monitorujący tworzyli: Asystenci Hostelu, tj. Magdalena
Andrzejewska, Aleksander Nowak, Stanisław Kupczak, Doradca
zawodowy - Grzegorz Kruszyński oraz Terapeuta - Renata Baranowska
http://www.mlodzigniewni.com.pl/aktualnosci/252-Grafik-monitoringu-MlodychGniewnych-w-marcu-2014.html
http://www.mlodzigniewni.com.pl/aktualnosci/256-Zakonczenie-monitorowaniaMlodych-Gniewnych.html
2. W dniu 28 marca 2014 r. w Hotelu "Maria" w Wałbrzychu odbyło się spotkanie
kadry i Użytkowników Produktu Finalnego. Tematem posiedzenia było
podsumowanie testowania działalności Hostelu w 2013 r. oraz przedstawienie
planów działalności na 2014 r. z uwzględnieniem w szczególności zrealizowanego
Monitoringu.
http://www.mlodzigniewni.com.pl/aktualnosci/255-Spotkanie-U1---MlodziGniewni.html
3. Zespół projektowy rozpoczął prace organizacyjne nad przygotowaniem
Konferencji pt. "Młodzi Gniewni - podsumowanie działalności Hostelu
w Wałbrzychu czyli jak skutecznie wspierać wychowanków placówek".
Konferencja odbędzie się 16 maja 2014 r. w godz. od 10:00 do 16:00 w Hotelu
"Maria" w Wałbrzychu.
http://www.mlodzigniewni.com.pl/aktualnosci/253-Konferencja-dotyczaca-MlodychGniewnych---16-maja-2014r---Hotel-Maria.html
http://www.mlodzigniewni.com.pl/aktualnosci/254-16-maja-2014r---konferencja-pt.Mlodzi-Gniewni---podsumowanie-testowania-Hostelu-w-Walbrzychu---czyli-jakskutecznie-wspierac-wychowankow-placowek.html
4. Trwają prace nad przygotowaniem Produktu Finalnego.
5. Rozpoczęła się EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Projektu w celu dokonania
obiektywnej oceny i uzyskania niezależnej weryfikacji przebiegu procesu
testowania modelu, a także otrzymania ewentualnych wskazówek do korekty
wstępnego produktu finalnego. Ewaluację przeprowadzi Instytut Badawczy IPC
Sp. Z O. O. z Wrocławia.
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami umieszczonymi na naszej stronie
internetowej: http://www.mlodzigniewni.com.pl