18 października 20 04 października 2014 20 września

Komentarze

Transkrypt

18 października 20 04 października 2014 20 września
20 września 2014
sobota
DSA1
DSA2
Lp
1.
Godzina
08:00-08:45
2.
08:50-09:35
2
3.
09:40-10:25
1
4.
10:30-11:15
5.
11:20-12:05
6.
12:15-13:00
7.
13:05-13:50
1
2
1
04 października 2014
DSA3
Podstawy prawa
administracyjnego p.Głuszkowska
1
Podstawy prawa
cywilnego p.Głuszkowska
3
2
Postępowanie w
administracjip.T.Rasiński
4
DSA1
1
1
1
2
2
2
3
Działalność gospodarcza w
jednostce administracyjnejp.I.Znamirowska
3
4
4
4
4
1
7
6
2
8
1
7
3
10.
15:35-16:20
4
11.
16:25-17:10
12.
17:15-18:00
08:50-09:35
3
5
3
2.
2
6
2
21 września 2014
DSA2
3
Podstawy prawa cywilnegop.E.Głuszkowska
5
14:45-15:30
DSA1
3
1
6
13:55-14:40
Godzina
08:00-08:45
Działalność gospodarcza w
jednostce administracyjnejp.B.Wojtkiewicz
Podstawy finansów
publicznych-p.T.Rasiński
DS
5
9.
Lp
1.
DSA1
2
8.
niedziela
DSA3
1
4
Podstawy prawa
administracyjnego p.Głuszkowska
DSA2
18 paździe
8
Wykonywanie pracy
biurowej-p.E.MastalerzWrona
9
Postępowanie w
administracji-p.T.Rasiński
4
5
10
7
10
6
5
11
7
9
6
12
8
10
05 października 2014
DSA3
9
Podstawy prawa
administracyjengop.E.Głuszkowska
DSA1
DSA2
1
7
2
8
8
19 paździe
DSA3
DSA1
9
10
Wykonywanie pracy
biurowej-p.E.MastalerzWrona
Podstawy prawa
administracyjengop.E.Głuszkowska
6
3.
09:40-10:25
3
9
4.
10:30-11:15
4
10
5.
11:20-12:05
5
11
13
9
6.
12:15-13:00
6
12
13
11
7.
13:05-13:50
7
1
14
12
8.
13:55-14:40
8
2
15
Podstawy prawa pracyp.G.Kamieński
11
DS
5
12
Wykonywanie pracy
biurowej-p.E.MastalerzWrona
16
7
8
13
Podstawy prawa pracyG.Kamieński
9.
14:45-15:30
9
3
14
10.
15:35-16:20
10
4
17
15
11.
16:25-17:10
11
5
18
16
12.
17:15-18:00
12
6
19
17
ździernika 2014
DSA2
J.angielski w administracjip.M.Grodzka
DSA3
DSA1
DSA2
1
9
2
10
3
4
5
Działalność gospodarcza w
jednostce organizacyjnejp.B.Wojtkiewicz
08 listopada 2014
11
Wykonywanie pracy
biurowej-p.E.MastalerzWrona
2
DSA2
19
7
15
20
8
16
22
Podstawy prawa cywilnegop.E.Głuszkowska
DSA1
Wykonywanie pracy
biurowej-p.E.MastalerzWrona
9
10
Działalność gospodarcza w
administracjip.I.Znamirowska
1
13
23
11
2
24
12
3
7
25
9
26
Wykonywanie pracy
biurowejp.E.Mastalerz_Wrona
28
aździernika 2014
DSA2
10
11
12
6
7
Podstawy prawa cywilnegop.E.Głuszkowska
5
DSA3
DSA1
14
14
15
Działalność gospodarcza w
administracjip.I.Znamirowska
19
16
6
32
21
7
2
10
33
22
8
5
13
34
Podstawy prawa
administracyjnegop.E.Głuszkowska
35
36
Wykonywanie pracy
biurowej-p.E.MastalerzWrona
20
22
31
12
J.angielski-p.M.Grodzka
21
9
11
19
20
8
Podstawy prawa
administracyjengop.E.Głuszkowska
26
DSA2
1
4
25
27
18
12
3
Podstawy prawa cywilnegop.E.Głuszkowska
23 listopada 2014
13
J.angielski-p.M.Grodzka
16
18
7
13
15
17
6
DSA2
14
4
30
12
Podstawy prawa
administracyjnegop/E.Głuszkowska
5
29
DSA1
5
Wykonywanie pracy
biurowej-p.E.MastalerzWrona
11
4
09 listopada 2014
DSA3
9
10
Wykonywanie pracy
biurowej-p.E.MastalerzWrona
6
7
3
Podstawy prawa
administracyjnegop.E.Głuszkowska
5
J.angielski-p.M.Grodzka
17
6
27
Wykonywanie pracy
16biurowejp.E.Mastalerz_Wrona
DSA3
21
1
8
J.angielski w administracjip.M.Grodzka
J.angielski-p.M.Grodzka
22 listopada 2014
Podstawy prawa
administracyjnegop/E.Głuszkowska
23
24
23
9
24
10
26
8
27
25
Podstawy prawa pracyp.G.Kamieński
6
14
37
26
9
7
15
38
27
10
8
16
39
28
11
Podsatwy prawa cywilnegop.E.Głuszkowska
25
28
29
30
2014
06 grudnia 2014
DSA3
Podstawy finansów
publicznych-p.T.Rasiński
DSA1
11
8
18
12
9
20
Działalność gospodarcza w
administracjip.I.Znamirowska
13
14
Działalność gospodarcza w
jednostce administracyjnejp.B.Wojtkiewicz
DSA1
16
32
17
10
33
18
28
34
15
29
35
17
40
30
36
18
41
20
21
Podsatwy prawa
administracyjengop.E.Głuszkowska
42
Wykonywanie pracy biurowejp.E.Mastalerz-Wrona
43
31
Postępowanie w
administracji-p.T.Rasiński
Podsatwy prawa
administracyjengop.E.Głuszkowska
47
22
24
25
Postępowanie w
administracji-p.T.Rasiński
Wykonywanie pracy
biurowej-p.E.MastalerzWrona
11
Działalność gospodarcza w
administracjip.I.Znamirowska
J.angielski-p.M.Grodzka
23
24
EGZAMIN
35
36
13
13
37
Postępowanie w
administracji-p.T.Rasiński
DSA1
31
13
51
29
32
14
52
30
33
15
40
35
47
30
35
36
Wykonywanie pracy biurowejp.E.Mastalerz-Wrona
DSA3
28
46
34
DSA2
2
27
26
29
Podstawy finansów
publicznych-p.T.Rasiński
50
25
28
44
12
34
42
43
30
39
48
Postępowanie w
administracji-p.T.Rasiński
29
45
Podsatwy prawa
administracyjengop.E.Głuszkowska
42
49
24
41
41
11
38
biurowej-p.E.MastalerzWrona
40
11 stycznia 2015
44
W ykonywanie pracy
39
11
12
DSA3
34
38
48
Podstawy prawa cywilnegop.E.Głuszkowska
12
26
27
Wykonywanie pracy
biurowej-p.E.MastalerzWrona
DSA2
23
45
9
07 grudnia 2014
21
44
21
10
33
DSA1
20
33
23
22
15
43
32
31
Podstawy prawa
administracyjnegop.E.Głuszkowska
14
46
32
DSA3
19
13
Działalność gospodarcza w
jednostce administracyjnejp.B.Wojtkiewicz
2
DSA3
37
22
2014
DSA2
31
Podstawy finansów
publicznych-p.T.Rasiński
21
19
Wykonywanie pracy
biurowej-p.E.MastalerzWrona
DSA3
17
19
Postępowanie w
administracji-p.T.Rasiński
DSA2
10 stycznia 2015
Podstawy prawa pracyp.G.kamieński
Podstawy prawa
administracyjnegop.E.Głuszkowska
53
16
54
17
55
31
Postępowanie w
administracji-p.T.Rasiński
32
14
36
56
15
37
57
16
38
58
17
59
60
18
19
39
40
EGZAMIN
24 stycznia 2015
DSA1
DSA2
Podsatwy prawa
administracyjengop.E.Głuszkowska
EGZAMIN
DSA3
61
23
Działalność gospodarcza w
jednostce administracyjnejp.B.Wojtkiewicz
24
EGZAMIN
63
22
07 lutego 2015
DSA1
62
DSA2
Egzamin
Postepowanie w
64
administracji-p.T.Rasiński
24
DSA3
Egzamin
Podstawy prawa cywilnego24
p.E.Głuszkowska
Egzamin
Podsatwy prawa
administracyjnegop.E.Głuszkowska
16
Podsatwy prawa
administracyjnegop.E.Głuszkowska
Lp
1.
Godzina
08:00-08:45
2.
08:50-09:35
3.
09:40-10:25
4.
10:30-11:15
50
Wykonywanie pracy biurowej65
p.E.Mastalerz-Wrona
5.
11:20-12:05
51
66
6.
12:15-13:00
7.
13:05-13:50
8.
13:55-14:40
9.
14:45-15:30
10.
15:35-16:20
11.
16:25-17:10
12.
17:15-18:00
Lp
1.
Godzina
08:00-08:45
2.
08:50-09:35
49
52
EGZAMIN
12
13
14
37
Podstawy prawa cywilnegop.E.Głuszkowska
15
16
Dokładne godziny zajęć będą podane.
67
38
Wykonywanie pracy
biurowej-p.E.MastalerzWrona
39
EGZAMIN
40
EGZAMIN
25 stycznia 2015
DSA1
Działalność gospodarcza w
administracji-p.I.Znamirowska
DSA2
14
19
15
20
Podstawy prawa
administracyjnegop.E.Głuszkowska
Podstawy finansów
publicznych-p.T.Rasiński
DSA2
DSA3
3.
09:40-10:25
4.
10:30-11:15
22
69
5.
11:20-12:05
23
70
6.
12:15-13:00
7.
13:05-13:50
8.
13:55-14:40
9.
14:45-15:30
10.
15:35-16:20
11.
16:25-17:10
12.
17:15-18:00
16
EGZAMIN
Postępowanie w
administracji-p.T.Rasiński
71
72
Podsatwy prawa
cywilnegop.E.Głuszkowska
DSA1
68
21
EGZAMIN
DSA3
18
EGZAMIN

Podobne dokumenty