Nr pom. Przeznaczenie pomieszczenia nr wyposażenie

Transkrypt

Nr pom. Przeznaczenie pomieszczenia nr wyposażenie
Nr pom. Przeznaczenie pomieszczenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
10a.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
18a.
19.
20.
20a.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
nr
wyposaĪenie
przedsionek czĊĞü brudna
1.
2.
1.
2.
3.
4.
mycie, sortowanie, dezynfekcja wstĊpna
5.
6.
7.
8.
1.
2.
magazyn chemii+natrysk ratunkowy
3.
4.
1.
pomieszczenie porządkowe
2.
3.
WC przy Ğluzie (brudne-czyste)
1.
1.
Ğluza fartuchowo - umywalkowa (brudne-czyste) 2.
3.
1.
magazyn tekstyliów do sterylizacji
2.
3.
1.
pakietowanie tekstyliów do sterylizacji
2.
1.
2.
3.
4.
5.
pakietowanie materiałów do sterylizacji
6.
7.
8.
9.
10.
1.
biuro
2.
1.
sterylizatory parowe
2.
1.
2.
sterylizacja gazowa
3.
4.
1.
Ğluza (czyste-sterylne)
2.
3.
1.
magazyn sterylny
2.
3.
1.
wydawanie sterylnych
2.
2.
odbiór sterylnych
1.
przedsionek czĊĞü sterylna
1.
1.
mycie wózków transportowych
2.
3.
mycie pojemników transportowych
1.
1.
2.
suszenie, magazyn czystych wózków transportowych3.
4.
5.
pomieszczenie techniczne
1.
magazyn
przedsionek czĊĞü socjalna
1.
szatnia personelu
1.
1.
wĊzeł sanitarny personelu
2.
3.
1.
pomieszczenie socjalne personelu
2.
3.
klatka schodowa
1.
magazyn tekstyliów do prania
2.
1.
Ğluza fartuchowo-umywalkowa
2.
3.
komunikacja
1.
odbiór i magazyn tekstyliów po praniu
1.
magazyn tekstyliów czystych
1.
RAZEM
odbiór materiału do sterylizacji
Powierzchnia [m 2]
2,81
drzwi z oknem podawczym
dzwonek + interkom
umywalka
blat roboczy z półką
stół roboczy zlewozmywakowy dwukomorowy
myjnie-dezynfektory przelotowe
okno podawcze
wózek transportowy
myjnia ultradĨwiĊkowa
blat roboczy
regał półkowy na Ğrodki chemiczne
blat ze zlewem jednokomorowym
centralny system dozowania chemi do myjni
natrysk ratunkowy
wózek na Ğrodki czystoĞci
zlew z zaworem złączką do wĊĪa
półka na Ğrodki czyszczące
toaleta
umywalka uruchamiana bez kontaktu z dłonią
wieszaki strona brudna
wieszaki strona czysta
regał półkowy na materiał do sterylizacji
okno podawcze z blatem
wózek transportowy
wózek do papierów
podĞwietlany stół roboczy do pakowania bielizny
blat roboczy
zmiĊkczanie wody do myjni dezynfektorów
stanowisko zgrzewarki
wózek do papierów
regał na materiały opatrunkowe
wózek transportowy
stanowiska pakietowania
umywalka
regał listwowy
regał półkowy
biurko
regał na dokumentacjĊ
sterylizatory parowe
wózki transportowe
sterylizator gazowy z aeratorem
okno podawcze
wózek transportowy
blat roboczy
umywalka uruchamiana bez kontaktu z dłonią
wieszaki strona czysta
wieszaki strona sterylna
wózki wyładowcze
wózek transportowy
regały półkowe
regał na dokumentacjĊ
stanowiska wydawania
okno podawcze
blat przy oknie podawczym
dzwonek + interkom
wieszaki na ubrania ochronne
odwodnienie liniowe z zamkniĊciem wodnym
urządzenie do mycia i dezynfekcji wózków transp.
myjnia dezynfektor pojemników transportowych
umywalka
zmiĊkczanie wody do myjni dezynfektora
złączki sprĊĪonego powietrza
regał ociekowy na pojemniki transportowe
wózki transportowe czyste
stacja uzdatniania wody do sterylizacji i myjni
dzwonek + interkom
szafki ubraniowe
umywalka
natrysk
toaleta
miejsce przygotowania posiłków
miejsce spoĪywania posiłków
umywalka
2,74
20,14
5,61
1,47
1,35
4,54
5,79
6,35
38,67
4,90
10,32
13,37
3,47
11,95
4,54
4,08
3,22
4,49
2,60
9,52
4,14
4,88
3,71
9,20
6,26
9,34
12,78
umywalka
szafka na buty i ubranie wierzchnie
umywalka
wieszaki na ubrania czyste
wieszaki na ubrania brudne
dzwonek + interkom
umywalka
regały półkowe
13,26
3,18
4,56
16,94
5,78
255,96