Zapytanie ofertowe

Transkrypt

Zapytanie ofertowe
DTG/11/16
Krosno, 20 stycznia 2016 r.
Zapytanie ofertowe
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie zwraca
się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej za świadczenie usług public relations dla
naszej uczelni wg wymagań podanych poniżej.
Odpowiedź prosimy przesłać na poniższym formularzu ofertowym ,,OFERTA”, na adres
[email protected] do dnia 25.01.2016 r. do godz. 1000.
W razie pytań prosimy o kontakt z Joanną Jagiełło-Kuczałą tel. 0-13 43 755 28.
Zakres usług public relations świadczonych dla Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie
w okresie od dnia 1 lutego 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku.:
1. Przygotowanie artykułów o uczelni
Przygotowywanie
12
artykułów
informacyjno-edukacyjnych
o
uczelni,
w częstotliwości jeden artykuł na jeden miesiąc np. na temat popularnych
kierunków, po jakich kierunkach jest praca, dlaczego studenci mają problem na
rynku pracy. W każdym z artykułu wpleciona informacja, że warto studiować na
PWSZ – ze względu na kierunek lub lokalizację itp.
Przygotowanie, dystrybucja informacji prasowych do mediów regionalnych,
bieżący kontakt, monitoring po stronie Wykonawcy. Proponowane media:
PRASA: Nowiny, Super Nowości, Tygodnik Regionalny Podkarpacie, Życie Podkarpackie,
Echo Dnia Podkarpacie, Day&Night, Reporter, Sztafeta, Nowe Podkarpackie, Gazeta
Bieszczadzka, Tygodnik Sanocki, VIP Biznes i Styl, Ludzie Sukcesu, Extra Podkarpacie,
Nasz Dom Rzeszów, Gazeta Rzeszowska, Głos Ziemi Sanockiej, Kurier Podkarpacki,
Nasz Głos.
RADIO: Radio Rzeszów, Radio Eska Rzeszów, Radio Centrum, Katolickie Radio Via, Vox
Fm Rzeszów, Radio Leliwa, Twoje Radio Lubaczów, Radio Fara.
TELEWIZJA: Telewizja Polska S.A. Oddział w Rzeszowie, TVJ, TVObiektyw, TVJ, iTVP,
TV Sanok.
PORTALE INTERNETOWE: resinet.pl, rzeszow4U.pl, echo.rzeszow.pl, podkarpacie24.pl,
wrotapodkarpackie.pl, echodnia.eu, rzeszow24.pl, hejmielec.pl, korso.pl, kosno24.pl,
sanok24.pl, bieszczady24.pl, ikrosno.pl, zyciepodkarpackie.pl, lezajsk24.pl, e-mielec.pl,
mieleconline.pl, e-debica.pl, debica.org.pl, brzozow.org.pl, stalowka.net, kolbuszowa24.pl,
jaslonet.pl, 365podkarpacia.pl, ropczyce24.pl, ropczyce.naszemiasto.pl, miasto.debica.pl,
mojadebica.pl,
twojregion24.pl,
stalowemiasto.pl,
mieleconline.pl,
kolbuszowa.org.pl,
ekolbuszowa.pl,
e-stalowa.pl,
lancut.org.pl,
stalowka.eu,
e-lubaczow.com,
elubaczow.com, przeworsk.com.pl, strzyzowiak.pl, brzozow24.pl, przemyskieklimaty.pl,
przemysl.naszemiasto.pl, jaslo4u.pl, jaslo24.pl, podkarpacie.info.pl, sportkrosno.pl, epilzno.com,
sanok24.pl,
podkarpacie24.pl,
sanoczanin.pl,
isanok.pl,
mmrzeszow.pl,
mielec.pl, eJaslo.pl, rzeszowzaprasza.pl
Realizacja: rozpoczęcie działań od lutego 2016 w porozumieniu z PWSZ (ustalanie
kontekstów komunikacji, akceptowanie informacji prasowych)
2. Grafiki na Facebooka
Tworzenie koncepcji postów oraz spójnych z nimi grafik z wykorzystaniem
„Ludzika PWSZ” na Facebooka w częstotliwości 4 grafiki na miesiąc. Posty oraz
grafiki o charakterze lifestylowym będą dotyczyć aktualności z życia uczelni,
spostrzeżeń odnoszących się do życia studenckiego: okresu sesji, wakacji, świąt
okolicznościowych.
Realizacja: od lutego 2016
3. Promocja wydarzeń uczelni
Pomoc
w
promowaniu
wydarzeń
organizowanych
przez
uczelnię
przy
wykorzystaniu narzędzi public relations (informacje prasowe, kontakt z mediami
regionalnymi, aranżowanie artykułów i wywiadów, promocja wydarzeń na kanałach
social media). Następnie prowadzenie monitoringu podjętych działań oraz
tworzenie i utrzymywanie stałych relacji z przedstawicielami mediów regionalnych.
Realizacja: po ustaleniu harmonogramu organizowanych wydarzeń z uczelnią.
4. Wsparcie copywriterskie przy konkursie „Klucz do sukcesu – Student story”
Przygotowanie i redakcja materiałów np. treści na stronę internetową, notek
prasowych, materiałów do biuletynów i informatorów, redakcja historii sukcesów
studentów, które będą wykorzystywane w organizowanym przez uczelnie
konkursie.
Realizacja: po otrzymaniu od uczelni szczegółowych materiałów i informacji
dotyczących konkursu
5. Wsparcie graficzne przy konkursie „Klucz do sukcesu- Student story”
Graficzne opracowanie materiałów wykorzystywanych w „Klucz do sukcesu –
Student story”.
Realizacja: po przygotowaniu materiałów redakcyjnych
6. Spotkanie z samorządem studentów uczelni
Przygotowanie koncepcji spotkania z samorządem studentów uczelni. Tematyka
spotkania będzie odnosić się do możliwości, potencjału, talentów, zaangażowania i
aktywizacji w sprawy uczelni jej studentów. Do zadań agencji będzie należało
zaplanowanie przebiegu spotkania oraz jego poprowadzenie.
Realizacja: po ustaleniu z uczelnią planowanego spotkania z uczelnią.
7. Portal młodzieżowy
Przygotowanie graficznej i merytorycznej koncepcji portalu dla młodzieży. Pomoc
w przygotowaniu i redakcji materiałów zamieszczanych na portalu. Prowadzenie
oraz nadzór nad platformą po stronie uczelni. Bieżące rekomendacje wizeurnkowe
w tej kwestii.
Realizacja: luty, marzec 2016
8. Działania doraźne
Prowadzenie monitoringu mediów (research online), bieżące rekomendacje
odnośnie zaplanowanych i prowadzonych
przez uczelnie działań.
Audyt
materiałów wykorzystywanych na spotkania w szkołach. Wsparcie w zakresie
regionalnych partnerstw. Rekomendacje, co do wdrożenia zmian na stronie
internetowej. Wsparcie w promocji marki wśród przedsiębiorstw poprzez audyt
materiałów i wsparcie merytoryczne.
Realizacja:
maj 2016
październik/listopad 2016 (matury próbne)
marzec, kwiecień 2016 (matury)
Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych usług z powyżej opisanego
zakresu public relations.
OFERTA
Ja/My niżej podpisani
……………………………………………….
z siedzibą:.
....................................................................................................................................
Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenie usług public relations, dla
Państwowej
Wyższej
Szkoły
Zawodowej
im.
Stanisława
Pigonia
w
Krośnie
zobowiązujemy się świadczyć usługi będącą przedmiotem zamówienia, za cenę netto
......................... zł, co daje wartość brutto ............................. zł. Wartość ta wynika
z poniższego wyliczenia:
Lp.
Nazwa
Cena netto
1.
Przygotowanie artykułów o uczelni
2.
Grafiki na Facebooka
3.
Promocja wydarzeń uczelni
4.
6.
Wsparcie copywriterskie przy konkursie „Klucz do sukcesu
– Student story”
Wsparcie graficzne przy konkursie „Klucz do sukcesuStudent story”
Spotkanie z samorządem studentów uczelni
7.
Portal młodzieżowy
8.
Działania doraźne
5.
Razem:
Zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do podpisania umowy
o treści zgodnej z załączonym do zapytania załącznikiem ,,umowa”.
.......................................
podpis

Podobne dokumenty