Zad. 6 Przedmiar robót budowlanych Bałtycka 4 m8

Transkrypt

Zad. 6 Przedmiar robót budowlanych Bałtycka 4 m8
Bałtycka 4m8 branża budowlana
PRZEDMIAR
Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
Roboty budowlane Bałtycka 4 m 8
1
Roboty przygotowawcze
1 KNR 4-01
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
d.1 0713-01
zdzieraniem tapet na ścianach
Stałe global- pokój2ściany=(1,82+4,31+1,48+4,31)*3,05-0,8*2,0=34.76
ne:
pokój1ściany=(3,66+4,30)*2*3,00=47.76
kuchniaściany=8.95<(2,19+1,33)*2*2,7-kuchniapłytki-0,8*2,0>=8.95
ppokójściany=(2,19+1,36)*2*2,98-0,85*2,0*2-1,0*2,0=15.76
łazienkaściany=6.72<(1,41+0,7+1,40+2,19+1,54)*2,67-łazienkapłytki>=
6.72
pokój1ściany+pokój2ściany+kuchniaściany+ppokójściany+łazienkaściany
2 KNR 4-01
d.1 0713-02
Stałe globalne:
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
pokój2pow=(1,82+1,48)/2*4,31=7.11
pokój1pow=3,66*4,30=15.74
ppokójpow=2,19*1,36=2.98
łazienka=2,19*1,54-0,5*0,5/2=3.25
kuchniapow=2,19*1,33=2.91
pokój1pow+pokój2pow+ppokójpow+łazienka+kuchniapow
5 KNR 4-01
d.1 0354-11
6 KNR 4-04
d.1 0502-02
analogia
7 KNR 19-01
d.1 0428-03
analogia
8 KNR 4-01
d.1 0323-02
m2
113.95
RAZEM
113.95
31.99
RAZEM
31.99
9.14
RAZEM
9.14
9.14
RAZEM
9.14
1.10
RAZEM
1.10
0.48
RAZEM
0.48
m2
m2
m2
(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej m2
gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
łazienka=2,19*1,54-0,5*0,5/2=3.25
kuchniapow=2,19*1,33=2.91
ppokójpow=2,19*1,36=2.98
pokój
kuchniapow+łazienka+ppokójpow
m2
Wykucie z muru podokienników drewnianych
m
1.1
m
Rozebranie ścianek z g-k
m2
0.4*1.2
m2
Rozebranie podsufitki z płyt g-k
m2
<kuchnia>2.19*1.33+<ppokój>1.36*2.19
m2
Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.
szt.
1
szt.
szt.
10 KNP 02
Ręczne przenoszenie pieców i kuchen przenośnych do 30 m w poziomie
d.1 1205-01.01
1
szt.
11 KNP 02
Ręczne znoszenie pieców i kuchen przenośnych z 1 kondygnacji
d.1 1205-03.01 Krotność = 2
1
szt.
Roboty budowlane
Malowanie
-1-
Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 25362 Użytkownik: Wroclawskie Mieszkania
Razem
m2
9 KNP 02
Deinstalowanie pieców i kuchen przenośnych z rurą o dł. do 0.5 m
d.1 1204-01.01
analogia
1
2
2.1
Poszcz
m2
3 KNR 4-01
Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie
d.1 0811-07
Stałe global- łazienka=2,19*1,54-0,5*0,5/2=3.25
ne:
kuchniapow=2,19*1,33=2.91
ppokójpow=2,19*1,36=2.98
pokój
kuchniapow+łazienka+ppokójpow
4 NNRNKB
d.1 202 1130-01
Stałe globalne:
j.m.
szt.
szt.
szt.
5.89
RAZEM
5.89
1.00
RAZEM
1.00
1.00
RAZEM
1.00
1.00
RAZEM
1.00
1.00
RAZEM
1.00
Bałtycka 4m8 branża budowlana
PRZEDMIAR
Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
j.m.
12 NNRNKB
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pio- m2
d.2. 202 1134-02 nowe (ściany).
1
poz. 1
poz.1
m2
13 KNR 4-01
d.2. 1204-02
1
Poszcz
113.95
RAZEM
m2
113.95
RAZEM
14 NNRNKB
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie po- m2
d.2. 202 1134-01 ziome (sufity).
1
z poz. 5
poz.2
m2
poz. 5
18 KNR 2-02
d.2. 1113-06
2 analogia
j.w.
poz.14
m2
31.99
RAZEM
31.99
31.99
RAZEM
31.99
21.07
RAZEM
21.07
9.14
RAZEM
9.14
m2
m2
Posadzki
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe m2
łazienka=2,19*1,54-0,5*0,5/2=3.25
kuchniapow=2,19*1,33=2.91
ppokójpow=2,19*1,36=2.98
pokój
kuchniapow+łazienka+ppokójpow
m2
Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu kle- m
jone
pokój
<łazienka>(1.54+2.19)*2-0.8+<aneks kuchenny>(1.35+2.19)*2-0.85+<ppo- m
kój>(1.38+2.19)*2-0.85*3
17.48
RAZEM
19 KNR 4-01
d.2. 1215-07
2 analogia
Stałe globalne:
przedpokój
+ kuchnia
Mycie po robotach podłóg
m2
pokój2pow=(1,82+1,48)/2*4,31=7.11
pokój1pow=3,66*4,30=15.74
pokój1pow+pokój2pow
m2
20 KNR 2-02
d.2. 1111-07
2 analogia
Pastowanie posadzek i parkietów
m2
poz.19
m2
2.3
21 KSNR 3
d.2. 0702-06
3 analogia
113.95
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych m2
sufitów
16 KNR 4-01
Mycie po robotach malarskich ścianek
d.2. 1215-03
1 analogia
Stałe global- kuchniapłytki=(1,33+2,19)*2*1,6-1,9*0,8-0,8*1,6=8.46
ne:
łazienkapłytki=(1,41+0,7+1,40+2,19+1,54)*2,0-0,8*2,0-0,3*0,9=12.61
łazienkapłytki+kuchniapłytki
2.2
17 KNR 2-02
d.2. 1112-01
2 analogia
Stałe globalne:
113.95
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych m2
ścian
j.w.
poz. 1 - gla- poz.12
zura
15 KNR 4-01
d.2. 1204-01
1
Razem
Stolarka okienna i drzwiowa
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych, fabrycznie wykończonych, wzmocnionych
m2
0.9*2.0
m2
22 KNR-W 4- Szklenie ram okiennych zdejmowanych - szyba zespolona powierzchni
d.2. 01 1103-03 ponad 0.5 m2
3 analogia
0.8*1.05
-2-
Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 25362 Użytkownik: Wroclawskie Mieszkania
17.48
22.85
RAZEM
22.85
22.85
RAZEM
22.85
1.80
RAZEM
1.80
0.84
RAZEM
0.84
m2
m2
Bałtycka 4m8 branża budowlana
PRZEDMIAR
Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
23 KNR 2-02
Obsadzenie podokienników drewnianych, długości ponad 1 m
d.2. 0129-02
3
1
j.m.
szt
24 KNR 2-02
d.2. 1016-01
3 analogia
Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla drzwi
wewnątrzlokalowych
szt.
1
szt.
25 KSNR 2
d.2. 1002-02
3 analogia
26 KNR 4-01
d.2. 1209-10
3 z.sz.4.5.4.
9914-03
z.sz.4.5.4.
9914-07
27 KNR 4-01
d.2. 1209-04
3
28 KNR 4-01
d.2. 0920-20
3
29 KNR 4-01
d.2. 0920-24
3
szt
0.8*1.05
m2
Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki
drzwiowej, o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe
z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami
m2
0.8*2.0*2
m2
Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej
o powierzchni do 0.5 m2
szt.
<naświetle w kuchni>1
szt.
Montaż w drzwiach klamek z szyldami .
szt.
1
szt.
Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych
szt.
1
szt.
m2
Wentylacja
Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek
szt.
2
szt.
32 KNR 4-01
d.3 0322-02
Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
szt.
2
szt.
33
Sprawdzenie przewodów wentylacyjnych, sporzadzenie opinii kominiarskiej lokal.
d.3 cena zakła- powykonawczej.
dowa
1
lokal.
5
36 KNR 4-01
d.5 0108-11
1.00
RAZEM
1.00
1.00
RAZEM
1.00
0.84
RAZEM
0.84
3.20
RAZEM
3.20
1.00
RAZEM
1.00
1.00
RAZEM
1.00
1.00
RAZEM
1.00
11.55
RAZEM
11.55
m2
3
31 KNR 4-01
d.3 0354-13
analogia
przedpokój
+ kuchnia
35 KNR 4-01
d.4 0902-01
Razem
Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych z szybą o powierz- m2
chni do 1.6 m2 fabrycznie wykończonych
30 KNR 4-01
Mycie po robotach malarskich okien zespolonych
d.2. 1215-04
3
poz. 22/1.10 1.1*1.75*3*2
4
34 KNR 4-01
d.4 1201-01
Poszcz
Piwnica
Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych
ścian i sufitów komórki piwnicznej
18.00
Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych do komórki piwnicznej - ramiaków pionowych bez rozbierania skrzydeł
6.00
Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 25362 Użytkownik: Wroclawskie Mieszkania
RAZEM
2.00
2.00
RAZEM
2.00
1.00
RAZEM
1.00
18.00
RAZEM
18.00
6.00
RAZEM
6.00
m2
m2
szt.
szt.
Wywiezienie gruzu
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na m3
odl.do 1 km
(poz.1+poz.2)*0.002+poz.3*0.015+poz.5*0.025+(poz.6+poz.7)*0.06
m3
-3-
2.00
0.84
Bałtycka 4m8 branża budowlana
Lp.
Podstawa
37 KNR 4-01
d.5 0108-12
poz. 38
PRZEDMIAR
Opis i wyliczenia
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi za każdy nast. 1 km
Krotność = 14
j.w.
poz.36
38
Opłata za przyjęcie gruzu na składowisko .
d.5 cena zakładowa
j.w.
poz. 38
poz.36
-4-
Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 25362 Użytkownik: Wroclawskie Mieszkania
j.m.
Poszcz
RAZEM
Razem
0.84
m3
m3
0.84
RAZEM
0.84
0.84
RAZEM
0.84
m3
m3