ZBÀSZYÑSKA KOMUNIKACJA LOKALNA

Transkrypt

ZBÀSZYÑSKA KOMUNIKACJA LOKALNA
ZBÀSZYÑSKA KOMUNIKACJA LOKALNA
TRASA NR 1
ROZKÙAD JAZDY (obowiàzuje od 3 paŸdziernika 2016 r. do 22 grudnia 2016 r.*)
PRZYSTANEK
GODZINA ODJAZDU
Zbàszyñ (ul. Senatorska – parking)
7.05
15.45
Zbàszyñ (ul. Powstañców Wlkp. – naprzeciw ZCK)
7.07
15.47
Przyprostynia (ul. Prandoty – przy szkole)
7.09
15.49
Stefanowo (przy przedszkolu)
7.14
15.54
Zakrzewko (przy sali wiejskiej)
7.18
15.58
Stefanowo (przy przedszkolu)
7.22
16.02
Przyprostynia (ul. Prandoty – przy szkole)
7.26
16.06
Przyprostynia (ul. Prandoty – przy posesji nr 134)
7.27
16.07
Perzyny (przy szkole)
7.31
16.11
Nowa Wieú Zbàska (przy sali wiejskiej)
7.36
16.16
Nowa Wieú (przy drodze Nàdnia – Nowa Wieú Zbàska)
7.38
16.18
Nàdnia (ul. Gùówna – naprzeciw posesji nr 123)
7.43
16.23
Nàdnia (ul. Gùówna – przy sali wiejskiej)
7.45
16.25
Nàdnia (ul. Podmiejska)
7.46
16.26
Zbàszyñ (ul. Dolna)
7.49
16.29
Zbàszyñ (ul. 17 Stycznia – naprzeciw Komisariatu Policji)
7.51
16.31
Zbàszyñ (ul. Senatorska – parking)
7.53
16.33
Zbàszyñ (ul. Powstañców Wlkp. – naprzeciw ZCK)
7.55
16.35
* autobus kursuje od poniedziaùku do piàtku (za wyjàtkiem: 14, 31 paŸdziernika 2016 roku oraz 1, 11 listopada 2016 roku)

Podobne dokumenty