regulamin wykorzystania świątecznych bonów

Komentarze

Transkrypt

regulamin wykorzystania świątecznych bonów
Warszawa, 2012-11-02
REGULAMIN WYKORZYSTANIA ŚWIĄTECZNYCH BONÓW UPOMINKOWYCH
„ZDROWIE – NAJCENNIEJSZY PREZENT”
I.
Definicje
1. „Przychodnia” – oznacza NZOZ Przychodnia Medycyny Pracy i Lecznictwa GADMED,
2. „Bon” – oznacza Świąteczny Bon Upominkowy „Zdrowie – najcenniejszy prezent”,
3. „Posiadacz Bonu” – oznacza pacjenta, który wykorzysta Bon. Może być to zarówno osoba, która
dokonała jego zakupu lub osoba trzecia przez nią wskazana.
II.
Postanowienia ogólne
1. Cena Bonu wynosi:
 w listopadzie 2012 r. – 200,00 zł (słownie: dwieście złotych),
 w grudniu 2012 r. – 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych).
2. Zakres Bonu zakupionego zarówno w listopadzie, jak i grudniu obejmuje te same usługi.
3. Bon uprawnia jego Posiadacza do usług i wizyt w następującym zakresie:
 jednorazowe wykonanie badań diagnostycznych: morfologia z rozmazem, OB, badanie
ogólne moczu, cukier, lipidogram, kreatynina, transaminazy,
 do wyboru: oznaczenie poziomu PSA (antygenu swoistego dla prostaty) lub TSH
(hormonu regulującego pracę tarczycy) we krwi; w przypadku chęci wykonania obydwu
badań przez mężczyzn obowiązuje dopłata 20,00 zł,
 jednokrotne RTG klatki piersiowej,
 jednokrotne badanie EKG,
 jedna wizyta u lekarza internisty,
 w sumie dwie wizyty u dwóch różnych lekarzy specjalistów przyjmujących w Przychodni
Gadmed (nie dotyczy stomatologa, echa serca ani USG).
4. Badanie RTG wykonywane jest w Przychodni Panoramik na pl. Dąbrowskiego 5.
5. Okres ważności Bonu trwa od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
6. Bon nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Ponadto, niewykonane badania i nieodbyte
wizyty lekarskie z zakresu podanego w pkt. II ppkt. 1 nie podlegają wymianie na inne usługi.
7. Każdy Bon, w formie wizytówki, posiada swój indywidualny numer widniejący na froncie, a także
opatrzony jest pieczątką Przychodni na odwrocie.
8. Bonów nie można łączyć - jedna osoba może wykorzystać tylko jeden Bon.
III.
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Wykorzystania Świątecznych Bonów Upominkowych oraz jego ewentualne zmiany
zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.gadmed.pl oraz wywieszone w Rejestracji
Przychodni. W innym przypadku zostaną uznane za nieważne.
2. Przychodnia zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Bonu wykorzystywanego niezgodnie
z postanowieniami powyższego Regulaminu.
Warszawa, ul. Świętokrzyska 18, tel. 022 829 93 52, 022 829 93 53, Pon-Pt: 7:30–18:30, www.gadmed.pl
NIP: 113-21-88-610, REGON: 016189597, KRS: 0000018967,
Zarząd: Tadeusz Karasek – Prezes Zarządu, Agnieszka Tomaszewska – Wiceprezes