sprawozdanie z badań nr 385921/16/fgdy

Komentarze

Transkrypt

sprawozdanie z badań nr 385921/16/fgdy
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 385921/16/FGDY
Walina
%
Zleceniodawca
Próbka (wg deklaracji Zleceniodawcy)
MetioninaAKCYJNA
%
SFD SPÓŁKA
WPC PROTEIN PLUS
Cysteina 23C
%
GŁOGOWSKA
Partia: 2017 12 PE3
Izoleucyna
Data przydatności: 31-12-2017 %
45-315
OPOLE
Leucyna
%
Stan próbki bez zastrzeżeń
Fenyloalanina
%
Data przyjęcia
próbki:
2016-11-18
Lizyna
%
Data zakończenia
badań:
2016-11-29
Zlecenie z dnia 2016-11-15
* Suma
nasyconych
kwasów tłuszczowych
PN-EN ISO 12966-1:2015-01, PN-EN
ISO
12966-2:2011
z
Data
utworzenia
sprawozdania:
2016-11-29
Próbki dostarczone przez Zleceniodawcę
g/100 g
(SAFA)
wyłączeniem p.4.3 i 4.5
* Sód
PB-318/FAAS, wyd. I z dn. 27.07.2015
g/100 g
*Rodzaj
NaCl (Nax2,5)
Z
wyliczenia
g/100 g
badania
Metoda
Jednostka
¹⁾ Skład aminokwasów - zakres akredytacji od 0,005% do 10%.
* Błonnik pokarmowy
AOAC 991.43:1994
Kwas asparaginowy - wynik jest sumą asparaginy, kwasu asparaginowego i jego soli.
* Cukry ogółem po inwersji
PB-287 wyd. I z dn. 27.09.2014
Kwas glutaminowy - wynik jest sumą glutaminy, kwasu glutaminowego i jego soli.
* Popiół
PB-285 wyd. I z dn. 26.09.2014 p. 2
Cysteina - wynik jest sumą cystyny i cysteiny.
* Tłuszcz
Wartość energetyczna
Wartość energetyczna
Wartość energetyczna
Węglowodany
* Wilgotność
* Aminokwasy - skład ¹⁾
Kwas asparaginowy
Kwas glutaminowy
Seryna
Glicyna
Histydyna
Arginina
Treonina
Alanina
Prolina
Tyrozyna
Walina
Metionina
Cysteina
Izoleucyna
Leucyna
Fenyloalanina
Lizyna
Białko
* Wolne aminokwasy
Kwas asparaginowy
Kwas glutaminowy
Seryna
Histydyna
Glicyna
Arginina
Treonina
Alanina
Prolina
PB-286 wyd. I z dn. 26.09.2014
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr
1169/2011 z dnia 25 października 2011r, z późniejszymi
zmianami
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr
1169/2011 z dnia 25 października 2011r, z późniejszymi
zmianami
PB-285 wyd. I z dn. 26.09.2014 p. 1
PB-53/HPLC wyd. II z dn. 30.12.2008
< 0,10
< 0,10
< 0,10
< 0,10
< 0,10
< 0,10
< 0,10
3,9 ± 0,5
0,18 ± 0,03
0,45
± 0,08
Wynik
%
%
%
%
3,0 ± 0,6
3,5 ± 0,3
3,05 ± 0,18
6,2 ± 0,6
kcal/100g
kJ/100g
392
1658
%
3,6
%
5,2 ± 0,4
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
8,21 ± 1,31
14,7 ± 2,3
4,13 ± 0,66
1,41 ± 0,22
1,45 ± 0,23
1,98 ± 0,32
5,30 ± 0,85
3,96 ± 0,63
4,91 ± 0,78
2,52 ± 0,40
4,71 ± 0,75
1,73 ± 0,28
1,45 ± 0,23
4,38 ± 0,70
8,29 ± 1,33
2,82 ± 0,45
7,01 ± 1,12
79,0 ± 12,6
%
%
%
%
%
%
%
%
%
< 0,10
< 0,10
< 0,10
< 0,10
< 0,10
< 0,10
< 0,10
< 0,10
< 0,10
z wyliczenia
PB-53/HPLC wyd. II z dn. 30.12.2008
Autoryzował: Hanna Tyszkiewicz, Kierownik Pracowni Spektrometrii
Monika Krywienko, Ekspert ds. Analiz. Pracownia Analiz Klasycznych
Piotr Opieka, Specjalista ds. analiz, Pracownia Chromatografii Gazowej
Żaneta Nowińska-Słowik, Starszy Specjalista ds. analiz, Pracownia Chromatografii Cieczowej
Zatwierdził: Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium (Zatwierdzone podpisem elektronicznym)
Adres laboratorium: Gdynia 81-571, Chwaszczyńska 180
Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Jeśli nie określono inaczej podana niepewność pomiaru została oszacowana dla współczynnika k=2 i poziomu ufności 95%.
Niniejsze sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland S.A. Odpowiedzialność J.S. Hamilton Poland S.A. jest ograniczona wyłącznie do danych zawartych w jego
oryginale. Usługa potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogólnym Warunkom Świadczenia Usług J.S. Hamilton Poland S.A. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl
* Badanie akredytowane # Wykonane u podwykonawcy
Strona 1 / 2
J.S. HAMILTON POLAND S.A.
ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00
Formularz PO-14/08d wyd. z dn. 06.06.2014
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 385921/16/FGDY
Tyrozyna
%
Próbka (wg deklaracji Zleceniodawcy)
¹⁾Zleceniodawca
Skład
aminokwasów - zakres akredytacji od 0,005% do 10%.
Walina AKCYJNA
%
SFD asparaginowy
SPÓŁKA
WPCi jego
PROTEIN
Kwas
- wynik jest sumą asparaginy, kwasu asparaginowego
soli. PLUS
Metionina23C
%
GŁOGOWSKA
Partia:
2017
12
PE3
Kwas glutaminowy - wynik jest sumą glutaminy, kwasu glutaminowego i jego soli.
Cysteina
Data przydatności: 31-12-2017 %
45-315
Cysteina
- OPOLE
wynik jest sumą cystyny i cysteiny.
Izoleucyna
%
Stan próbki bez zastrzeżeń
Leucyna próbki:
%
Data przyjęcia
2016-11-18
Fenyloalanina
%
Data zakończenia
badań:
2016-11-29
Zlecenie z dnia 2016-11-15
Lizyna
%
Data utworzenia
sprawozdania:
2016-11-29
Próbki dostarczone przez Zleceniodawcę
* Suma nasyconych kwasów tłuszczowych
PN-EN ISO 12966-1:2015-01, PN-EN ISO 12966-2:2011 z
(SAFA)
wyłączeniem p.4.3 i 4.5
*Rodzaj
Sód badania
PB-318/FAAS,
wyd. I z dn. 27.07.2015
Metoda
* NaCl (Nax2,5)
Z wyliczenia
* Błonnik pokarmowy
AOAC 991.43:1994
¹⁾ Skład aminokwasów - zakres akredytacji od 0,005% do 10%.
* Cukry ogółem po inwersji
PB-287 wyd. I z dn. 27.09.2014
Kwas asparaginowy - wynik jest sumą asparaginy, kwasu asparaginowego i jego soli.
* Popiół
PB-285 wyd. I z dn. 26.09.2014 p. 2
Kwas glutaminowy - wynik jest sumą glutaminy, kwasu glutaminowego i jego soli.
* Tłuszcz
PB-286 wyd. I z dn. 26.09.2014
Cysteina - wynik jest sumą cystyny i cysteiny.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr
Wartość energetyczna
1169/2011 z dnia 25 października 2011r, z późniejszymi
zmianami
Wartość energetyczna
Wartość energetyczna
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr
Węglowodany
1169/2011 z dnia 25 października 2011r, z późniejszymi
zmianami
* Wilgotność
PB-285 wyd. I z dn. 26.09.2014 p. 1
* Aminokwasy - skład ¹⁾
PB-53/HPLC wyd. II z dn. 30.12.2008
Kwas asparaginowy
Kwas glutaminowy
Seryna
Glicyna
Histydyna
Arginina
Treonina
Alanina
Prolina
Tyrozyna
Walina
Metionina
Cysteina
Izoleucyna
Leucyna
Fenyloalanina
Lizyna
Białko
z wyliczenia
* Wolne aminokwasy
PB-53/HPLC wyd. II z dn. 30.12.2008
Kwas asparaginowy
Kwas glutaminowy
Seryna
Histydyna
Glicyna
Arginina
Treonina
Alanina
Prolina
< 0,10
< 0,10
< 0,10
< 0,10
< 0,10
< 0,10
< 0,10
< 0,10
g/100 g
3,9 ± 0,5
g/100 g
Jednostka
g/100 g
%
%
%
%
0,18
± 0,03
Wynik
0,45 ± 0,08
3,0 ± 0,6
3,5 ± 0,3
3,05 ± 0,18
6,2 ± 0,6
kcal/100g
kJ/100g
392
1658
%
3,6
%
5,2 ± 0,4
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
8,21 ± 1,31
14,7 ± 2,3
4,13 ± 0,66
1,41 ± 0,22
1,45 ± 0,23
1,98 ± 0,32
5,30 ± 0,85
3,96 ± 0,63
4,91 ± 0,78
2,52 ± 0,40
4,71 ± 0,75
1,73 ± 0,28
1,45 ± 0,23
4,38 ± 0,70
8,29 ± 1,33
2,82 ± 0,45
7,01 ± 1,12
79,0 ± 12,6
%
%
%
%
%
%
%
%
%
< 0,10
< 0,10
< 0,10
< 0,10
< 0,10
< 0,10
< 0,10
< 0,10
< 0,10
Autoryzował: Hanna Tyszkiewicz, Kierownik Pracowni Spektrometrii
Monika Krywienko, Ekspert ds. Analiz. Pracownia Analiz Klasycznych
Piotr Opieka, Specjalista ds. analiz, Pracownia Chromatografii Gazowej
Żaneta Nowińska-Słowik, Starszy Specjalista ds. analiz, Pracownia Chromatografii Cieczowej
Zatwierdził: Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium (Zatwierdzone podpisem elektronicznym)
Adres laboratorium: Gdynia 81-571, Chwaszczyńska 180
Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Jeśli nie określono inaczej podana niepewność pomiaru została oszacowana dla współczynnika k=2 i poziomu ufności 95%.
Niniejsze sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland S.A. Odpowiedzialność J.S. Hamilton Poland S.A. jest ograniczona wyłącznie do danych zawartych w jego
oryginale. Usługa potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogólnym Warunkom Świadczenia Usług J.S. Hamilton Poland S.A. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl
* Badanie akredytowane # Wykonane u podwykonawcy
Strona 2 / 2
J.S. HAMILTON POLAND S.A.
ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00
Formularz PO-14/08d wyd. z dn. 06.06.2014