UCZELNIANA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 12

Transkrypt

UCZELNIANA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 12
UCZELNIANA KOMISJA WYBORCZA
Warszawa, dnia 12 stycznia 2015 r.
Szanowni Państwo Przewodniczący Wydziałowych Komisji Wyborczych,
W związku z koniecznością przeprowadzenia wyborów uzupełniających
członka Senatu UW przez Uczelnianą Komisję Wyborczą na podstawie § 62
Ordynacji Wyborczej UW zwracam się z uprzejmą prośbą o przeprowadzenie wyboru
jednego kandydata na członka Senatu UW z grupy innych nauczycieli akademickich,
o których mowa w § 2 pkt 2 Statutu UW oraz tam gdzie zachodzi taka konieczność
członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego z tej grupy.
Ze względu na terminarz wyborczy przewidziany przepisami Statutu UW
uprzejmie proszę przesyłanie do UKW do dnia 4 marca 2015 r.: protokołu
głosowania, sprawozdania protokołu oraz pisemnej zgody kandydata.
W załączeniu pozwalam sobie przesłać uchwałę nr 91 UKW z dnia 12 stycznia
2015 r. w sprawie ustalenia terminarza czynności wyborczych w wyborach
uzupełniających oraz uchwałę UKW nr 92 w sprawie w sprawie zebrania
prezentującego kandydatów na członka Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w dniu
18 marca 2015 r.
Jednocześnie uprzejmie proszę o poinformowanie wybranego kandydata
o zebraniu prezentującym oraz o możliwości składania deklaracji programowych
zgodnie z uchwałą nr 16 UKW z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad i trybu zgłaszania deklaracji programowych kandydatów na
członków Senatu w kadencji 2012-2016.
Z poważaniem
Przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr Ryszard Piotrowski