Emicon A.C. 1.3 - selection software

Transkrypt

Emicon A.C. 1.3 - selection software
Emicon A.C. 1.3 - selection software
RAE 702 K
OPIS
Zblokowane, kompaktowe agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem z jednym lub z kilkoma obiegami freonowymi, w
wykonaniu standardowym, super cichym lub ultra cichym. Wersja PS: kompletny modułem hydraulicznym.
Limity pracy
(urządzenia standardowe): POWIETRZE ZEWNĘTRZNE min. +15/max +45˚C - WODA (wyjście z parowacza): min. +5/ max
+15˚C.
CHARAKTERYSTYKA
Urządzenia te zostały zaprojektowane do współpracy z małymi i średnimi instalacjami klimatyzacyjnymi pracującymi dla aplikacji
bytowych lub przemysłowych.
GŁÓWNE KOMPONENTY
Obudowa
Obudowa zaprojektowana do zewnętrznej instalacji (wentylatory osiowe) i instalacji wewnętrznej (wentylatory odśrodkowe),
wykonana ze stali ocynkowanej i pomalowana proszkowo farbą epoksydową. Version PS : Moduł hydrauliczny zainstalowany jest
po urządzeniem i składa się z pompy obiegowej, zasobnika, zaworów bezpieczeństwa, manometrów, odpowietrznika, zaworu
spustowego i napełnieniowego oraz naczynia.
Sprężarka(i)
Wysokowydajne sprężarki hermetyczne (spiralne lub tłokowe) z zabezpieczeniem termicznym oraz grzałką karteru oleju (niektóre
modele).
Wentylatory
Wolnoobrotowe wentylatory osiowe lub odśrodkowe o niskim poziomie głośności pracy z zabezpieczeniem termicznym i siatką
zabezpieczającą.
Parowacz(e)
Płytowy lub płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła freon-woda z izolacją cieplną.
Skraplacz(e)
Wymiennik ciepła freon-powietrze z aluminiowymi lamelami i miedzianymi przewodami.
OBIEGI FREONOWE
Każdy obieg czynnika chłodniczego wyposażony jest standardowo w: termostatyczny zawór rozprężny, szkło wziernikowe, filtr
odwadniający, zawór bezpieczeństwa, wyłączniki niskiego i wysokiego ciśnienia.
PANEL ELEKTRYCZNY
Panel elektryczny (CE) z wyłącznikiem głównym, zabezpieczeniem termicznym, stycznikami, dodatkowymi obwodami
niskonapięciowymi oraz z terminalami do podłączenia kabli zasilająco-sterujących oraz mikroprocesora sterującego, zasilanie i
kontrola pracy pompy (Wersja PS).
MIKROPROCESOR
Elektroniczny mikroprocesor sterujący z kompletnym i podłączonym układem autodetekcji pracy urządzenia, możliwością
rozbudowy o interfejs i przyłączenia do systemu zarządzania budynkiem (tzw. BMS-y).
Emicon A.C. SpA
Va A.Dragoni, 59 - 47100 Forlì - Italy
Tel +39 0543 413811 / Fax +39 0543 413812
www.emiconac.it
[email protected]
Values indicated in the data sheet result from a simulation made by selection software
Pag. 1
09/11/2009
Emicon A.C. 1.3 - selection software
RAE 702 K
DANE TECHNICZNE
Dane techniczne
Czynnik chłodniczy (freon)
Moc chłodnicza
Moc chłodnicza / pobór mocy elektrycznej - stosunek
Temperatura płynu (woda / glikol / powietrze) - wejście
Temperatura płynu (woda / glikol / powietrze) - wyjście
Temperatura powietrza zewnętrznego
Kw
COP
°C
°C
°C
R407C
68,1
3,4
12
6
30
Sprężarki(a)
Ilość
Ilość obiegów czynnika chłodniczego
Ilość stopni wydajności (standard)
Typ
Pobór mocy
Pobór prądu
Maksymalny pobór prądu
Prąd rozruchowy
Prąd rozruchowy z opcją PW lub DS
Kw
A
A
A
A
2
2
2
SPIRALNE (HERM.)
20,1
34,2
54
194
0
n°
kW
m³/h
3
1,89
21300
n°
n°
n°
Wentylator(y) osiowe
Ilość
Pobór mocy (suma)
Przepływ powietrza
Parowacz(e)
Typ: FT = Płaszczowo-rurowy / P = płytowy
Ilość
Płyn (woda / glikol / powietrze)
Współczynnik oporu cieplnego
Przepływ
Spadek ciśnienia
m2k/kW
m³/h
kPa
P
2
Glikol etylenowy 30%
0
10,7
41
db(A)
72
mm
mm
mm
kg
2130
1100
1760
682
V/f/Hz
400/3/50 + T + N
n°
Poziom ciśnienia akustycznego
W odległości 1m i nieosłoniętej przestrzeni (ISO 3746)
Wymiary i waga (bez opakowania)
Długość
Szerokość
Wysokość
Waga (załadunkowa)
Dane elektryczne
Zasilanie
Emicon A.C. SpA
Va A.Dragoni, 59 - 47100 Forlì - Italy
Tel +39 0543 413811 / Fax +39 0543 413812
www.emiconac.it
[email protected]
Values indicated in the data sheet result from a simulation made by selection software
Pag. 2
09/11/2009
Emicon A.C. 1.3 - selection software
Emicon A.C. SpA
Va A.Dragoni, 59 - 47100 Forlì - Italy
Tel +39 0543 413811 / Fax +39 0543 413812
www.emiconac.it
[email protected]
Values indicated in the data sheet result from a simulation made by selection software
Pag. 3
09/11/2009