Zasady rozgrywania konkurencji poomsae OOM 2014

Komentarze

Transkrypt

Zasady rozgrywania konkurencji poomsae OOM 2014
Warszawa, 12 maja 2014r.
Zasady rozgrywania konkurencji poomsae
podczas eliminacji i Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży 2014
Szanowni Państwo,
Poomsae to osobna konkurencja, która daje cenne punkty . W związku z powyższym każdy
klub, trener oraz zawodnik powinien być solidnie do niej przygotowany. Poomsae i kyorugi są
rozdzielone i nie ma zapisu w regulaminach PZTO mówiącego , że każdy w poomsae musi
startować. Powinni startować zawodnicy dobrze przygotowani przez swoich trenerów, tak aby nie
degenerować i nie uwsteczniać tej konkurencji. Taka zdecydowana postawa Komisji Poomsae i
Zarządu PZTO ma na celu zmianę stereotypu myślenia i dać zielone światło do dynamicznego
rozwoju poomsae w Polsce. Czekające nas zawody poomsae zostaną potraktowane bardzo
poważnie a nie na zasadzie "a może się uda wyrwać jakiś punkt" . Takie nastawienie musimy
zdecydowanie eliminować z rywalizacji sportowej w Polsce. Powyższe ma służyć budowaniu i
rozwijaniu poziomu sportowego.
Zgodnie z Regulaminem Technicznym PZTO obowiązujące są następujące zakresy układów
formalnych:
Kategoria wiekowa 13-14 lat:
Uczniowskie stopnie 8-5 kup Taegeuk 1, 2, 3, 4, 5
Uczniowskie stopnie 4-1 kup Taegeuk 4, 5, 6, 7, 8 Jang
Mistrzowskie stopnie Taegeuk 4, 5, 6, 7, 8 Jang, Koryo
W celu podniesienia zarówno rangi zawodów, jak i poziomu technicznego zawodników,
Zarząd PZTO w dniu 26 kwietnia 2014 przyjął z rekomendacji Komisji Poomsae następujące
rozwiązania w sprawie konkurencji poomsae rozgrywanych w ramach eliminacji i Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży w 2014:
- losowanie pierwszego układu z puli 2-5, drugiego z puli 4-8 (muszą być różne, wyeliminowano
układy 1 , 9)
oraz ustalił :
- w zawodach eliminacyjnych do OOM 2014 wykonywane będą przez zawodniczki i zawodników
następujące układy obowiązkowe:
- pierwszy układ obowiązkowy Taeguk 3 Jang
- drugi układ obowiązkowy Taeguk 5 Jang
- w finałach OOM 2014 wykonywane będą przez zawodniczki i zawodników następujące układy
obowiązkowe:
- pierwszy układ obowiązkowy Taeguk 4 Jang
- drugi układ obowiązkowy Taeguk 6 Jang
Zgodnie z zasadą i założeniem głównym, jakimi są budowanie i rozwijanie ruchu poomsae,
przedstawienie układów obowiązkowych następuje nie 24h przed zawodami a dużo wcześniej.
W razie dodatkowych pytań , uprzejmie prosimy o kontakt z Komisją Poomsae PZTO.

Podobne dokumenty