Zagadnienia na egzamin, 6.12.2016 1. Klasyfikacja układów

Transkrypt

Zagadnienia na egzamin, 6.12.2016 1. Klasyfikacja układów
Zagadnienia na egzamin, 6.12.2016
1. Klasyfikacja układów termodynamicznych (otwarty, zamknięty, izolowany) – czym się charakteryzują?
2. Czy energia mechaniczna (potencjalna + kinetyczna) jest zawsze zachowana? – podaj przykład, w którym jest
i przykład w którym nie jest, jeśli istnieje taka możliwość.
3. Co to jest układ złożony i dlaczego staramy się budować proste modele takich układów?
4. Czym się różni model analityczny od agentowego. Jakie są wady i zalety jednego i drugiego podejścia.
5. Co to jest model agentowy? Omów wybrany model agentowy.
6. Omów model Schellinga segregacji i wnioski z niego płynące.
7. Omów model Isinga i wnioski z niego płynące.
8. Co to jest algorytm Metropolisa.
9. Metoda Monte Carlo; średnia po czasie i po zespole.
10. Omów model Baka-Sneppena ewolucji biologicznej i wnioski z niego płynące.
11. Omów model Nagela-Schreckenberga i wnioski z niego płynące.
12. Omów model perkolacji i wnioski z niego płynące.
13. Narysuj i omów diagram fazowy dla wody.
14. Czym różnią się ciągłe przejścia fazowe od nieciągłych. Podaj przykłady.
15. Równanie logistyczne i możliwe zachowania w zależności od parametru.
16. Co to są punkty stałe odwzorowania, wyznaczanie punktów stałych i określanie ich stabilności.
17. Chaos deterministyczny i przykłady modeli wykazujących chaos.
18. Omów podstawowe charakterystyki sieci złożonych (grafów): rozkład stopni wierzchołków, średnia
najkrótsza ścieżka, współczynnik gronowania; podaj przykłady rzeczywistych sieci złożonych
19. Typowe cechy rzeczywistych sieci złożonych i ich podstawowe modele (model Wattsa-Strogatza,
Barabasiego-Alberta)
20. Co to jest sieć, podaj przykłady rzeczywistych sieci (co jest wierzchołkiem a co krawędzią). Dlaczego model
grafu losowego Erdős–Rényi nie jest odpowiedni do opisu rzeczywistych sieci społecznych?
7:15:7:30
7:30-7:45
7:45-8:00
8:00-8:15
8:15-8:30
8:30-8:45
8:45-9:00
9:00-9:15
9:15-9:30
9:30-9:45
9:45-10:00
10:00-10:15
10:15-10:30
10:30-10:45
10:45-11:00
Jędryczek Kamil Dariusz
Adamek Dominika Stefania
Chęciak Oskar
Dobrzańska Małgorzata Grażyna
Gajewski Tomasz Sebastian
Hladun Denys
Sztandera Adrian
Kowalewski Oskar Andrzej
Świderski Dawid Aleksander
Palica Klaudia Patrycja
Pankowska Karolina
Piasecka Adrianna Ewa
Pijański Grzegorz Tadeusz
Szczerba Katarzyna
Szlachcic Aleksandra Barbara
203531
203181
203516
203513
206250
207650
232430
203497
232431
192804
185998
194264
203480
203486
203524