Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 5

Transkrypt

Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 5
Rozwiązania informatyczne
Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 5
od Ronda Fordooskiego do granicy m. Bydgoszczy
W A R TO Ś Ć P R O J E K T U :
31 968 815 PLN
B U D Ż E T MI A S TA :
12 717 431 PLN
W YS O K O Ś Ć
D O F I N A N S OW A N I A :
19 251 384 PLN
ŹRÓDŁO
D O F I N A N S OW A N I A :
Sektorowy Program
Operacyjny Transport
Działanie 2.2:
Usprawnienie
drogami
przejazdów
krajowymi
Celem inwestycji było usprawnienie
przejazdu na terenie Bydgoszczy,
poprzez
podniesienie
nośności
konstrukcji nawierzchni (do 115
kN/oś) oraz zmianę parametrów
technicznych.
Nawierzchnia została wzmocniona
na odcinku 6 km. Na całej długości
droga posiada dwie jezdnie po dwa
pasy ruchu. Jezdnie oddzielone są
pasem zieleni.
Inwestycja objęła dodatkowo przebudowę krawężników, chodników,
zatok autobusowych, pasów wyłączenia i wjazdów na obiekty sąsiadujące z drogą, systemu odwonienia
drogi.
przez
miasta na prawach powiatu
T E R MI N R E A L I Z A C J I :
2006
Projekt polegał na przebudowie
drogi na odcinku od ronda
Fordońskiego do granic administracyjnych miasta Bydgoszczy. Ciąg
ulic Wyszyńskiego i Armii Krajowej
to podstawowa trasa miasta,
prowadzącą ruch w kierunku północpołudnie. Jej śladem przebiega
droga krajowa nr 5, znajdująca się
w sieci dróg TEN-T.
Kontakt:
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji
Publicznej
tel. 52 58 22 323