Zobacz protokół konkursu

Komentarze

Transkrypt

Zobacz protokół konkursu
1
Kraków, dnia 25.10.2012 r.
OGŁOSZENIE
WY NIKÓW KONKURSU
Komitet Opieki Nad Miejscami Zbrodni Komunizmu
ogłasza wyniki
OGÓLPNOPOLSKIEGO KONKURSU
poezji, prozy i prac plastycznych
na temat
„MYŚMY WCIĄŻ DO NIEPODLEGŁEJ SZLI”
A. Złożenie prac
1. W regulaminowym terminie do dnia 17.09.2012 r. złożone zostały prace konkursowe
w następujących kategoriach:
a) I kategoria – poezja
b) II kategoria – proza
c) III kategoria – prace plastyczne.
2. Prace konkursowe dwóch autorów I kategorii – poezja nie spełniły formalnych
wymogów regulaminu konkursu i nie dokonano ich oceny. Pozostałe prace spełniają
wymogi regulaminu konkursu.
3. Komisja konkursowa stwierdza zróżnicowany poziom artystyczny prac – które
wyrażają problemy związane z dążeniem Narodu Polskiego o odzyskania
niepodległości.
Artyści w swoich pracach dzielili się z odbiorcą swoimi przeżyciami i przemyśleniami
dotyczącymi Polski i Jej losów.
B. Ocena prac.
Komisje Konkursowe nagrodziły twórców w poszczególnych kategoriach twórczości
z podziałem dla odpowiednich grup wiekowych:
2
I Kategoria poezja
Grupa – dzieci i młodzież do 18 roku życia:
a) I miejsce – Anna Florek zam. Bochnia, jest to wiersz pt. „Marsz Polaków do
Niepodległości”
b) II miejsce ( ex aeqwo ) - Marika Młynarska, zam. Bochnia, jest to wiersz
pt. „Lekcja historii”
c) II miejsce ( ex aeqwo ) - Maja Romańska, zam. Bochnia, jest to wiersz
„Myśmy wciąż do Niepodległej szli”
Grupa – dorośli powyżej 18 roku życia
I miejsce – Apolonia Ptak zam. Kraków, jest to wiersz „17 IX”
W I kategorii – poezja wyłoniono wyróżnienie dla najlepszej z pozostałych prac
• wyróżnienie dorośli:
a) Wanda Tarko zam. Kraków, jest to wiersz o nazwie „Kolor Biały i Czerwony”
II kategoria - proza
Grupa – dorośli powyżej 18 roku życia
a) I miejsce ( ex aeqwo ) - Krzysztof Gruszkowski, zam. Lublin, jest to esej
pt. „Droga do niepodległości
Pana Mariana Miszczuka”
b) I miejsce ( ex aeqwo ) - Apolonia Ptak, zam. Kraków, jest to esej pt. „Ślad”
III kategoria – prace plastyczne
Grupa - dzieci i młodzież do 18 roku życia
a) I miejsce - Olga Majewska zam. Bochnia, jest to pastel i kolaż, tytuł:
„Niełatwa droga do wolności”, wymiary: 297 x 420,
b) II miejsce ( ex aeqwo ) - Maja Romańska zam. Bochnia, jest to praca wykonana
ołówkiem i pastelą, bez tytułu, wymiary:
420 x 297
II miejsce ( ex aeqwo ) - Karolina Warszawska zam. Bochnia, jest to akwarela,
tytuł: „Tak mało wolności tak wiele
żołnierskich mogił”, wymiary:
297 x 210,
c) III miejsce ( ex aeqwo ) - Gabriela Kozioł zam. Rzuchowa – Szczepanowice, jest to
pastel, bez nazwy, wymiary: 297 x 210
III miejsce ( ex aeqwo ) - Marika Młynarska zam. Bochnia, jest to pastel,
tytuł „Róża wspomnień”.
3
Grupa - dorośli powyżej 18 roku życia
a) I miejsce - Karolina Saganiak zam. Kraków, jest to malowidło – tempera, tytuł:
” BOŻE ZBAW POLSKĘ”
b) II - miejsce ( ex aeqwo ) - Apolonia Ptak zam. Kraków, jest to obraz olejny, tytuł
„KOPALNIA WUJEK”; wymiary: 500 x 830
II miejsce ( ex aeqwo ) - Wanda Sarnecka – Musiał zam. Kraków; jest to obraz
olejny, tytuł: „TRYPTYK”
wymiary 600 x 600.
c) III miejsce - Maria Żyła zam. Kraków, jest to tkanina haft, tytuł” GODŁO”
wymiary 270 x 340.
W III kategorii – prace plastyczne wyłoniono z prac uczestniczących w Konkursie
wyróżnienia dla najlepszych z pozostałych prac:
w grupie dzieci i młodzieży do 18 roku życia:
a) Andżelika Plewniak zam. Bochnia, jest to pastel, bez tytułu, wymiary 297 x 210
b) Mikołaj Sowa zam. Bochnia, jest to pastel, bez tytułu: wymiary 297 x 210
c) Małgorzata Szymla zam. Bochnia, jest to pastel i ołówek tytuł:
„Polska wolna”, wymiary: 297 x 210
W grupie – dorośli powyżej 18 roku życia
a) Anna Stryjska zam. Kraków, jest to grafika cyfrowa, tytuł: „NIE-PODLEGŁOŚĆ”
wymiary 420 x 300.
W imieniu członków
Komisji Konkursowych i Organizatorów
Antoni Wiatr
Przewodniczący
Komitetu Opieki Nad
Miejscami Zbrodni Komunizmu