Program Eaton Intelligent Power wersja 1.20 zapewnia

Komentarze

Transkrypt

Program Eaton Intelligent Power wersja 1.20 zapewnia
Eaton Corporation
Electrical Sector
Route de la Longeraie 7
1110 Morges
Switzerland
Tel. +41 21 811 4600
17 października 2011
Data
Do publikacji Niezwłocznie
Anita Putkinen, +359 9 452 66 540
Kontakt
Program Eaton Intelligent Power wersja 1.20 zapewnia wszechstronne
zarządzanie zasilaniem – od zwykłego biura po wirtualizacyjne ośrodki
przetwarzania danych 4 poziomu
MORGES, Szwajcaria.... Eaton Corporation wprowadziła na rynek istotną aktualizację do
swojego intuicyjnego i kompaktowego oprogramowania zarządzającego zasilaniem Intelligent
Power® Software. Wersja 1.20 obsługuje zarówno zasilacze redundancyjne, jak i równoległe
systemy zasilania bezprzerwowego (UPS), tworząc wyjątkowe narzędzie do kompletnego
monitorowania i zarządzania sieciami urządzeń zasilających w różnorodnych współczesnych
środowiskach IT – w zakresie od zwykłych biur do najbardziej krytycznych, wirtualizacyjnych
ośrodków przetwarzania danych poziomu 4.
Rozwiązanie programowe Eaton Intelligent Power, oparte na technologii Web-2.0, zawiera
dwie aplikacje: Intelligent Power Manager do zarządzania i monitorowania zasilaczy UPS i
jednostek dystrybucji zasilania w informatycznych szafach montażowych (ePDU), oraz
Intelligent Power Protector, który pozwala na prawidłowe zamykanie systemów operacyjnych.
Intelligent Power Manager współpracuje z przodującymi w branży systemami zarządzania
maszynami wirtualnymi, włącznie z VMware® vCenter™, Microsoft SCVMM™ oraz
XenCenter™, integrując z nimi funkcje zarządzania zasilaniem, tak, że wszystkie zasilacze
UPS oraz jednostki ePDU będące w sieci wirtualnej mogą być oglądane z jednej aplikacji,
wraz ze szczegółowymi informacjami o fizycznym serwerze sieciowym i systemach pamięci.
W przypadku lokalnej awarii zasilania, program może także wyzwalać migrację maszyn
wirtualnych na inny fizyczny serwer lub do innego obiektu.
- more -
Eaton/Page 2
“Współczesne serwery są typowo zasilane przez zwielokrotnione zasilacze i chronione przez
równoległe systemy UPS. Stanowi to wyzwanie dla oprogramowania zarządzającego
zasilaniem, ponieważ w przypadku zaniku zasilania musi ono być umożliwiać monitorowanie
i zarządzanie wysoce złożonymi sieciami zasilania i podejmować odpowiednie akcje w celu
eliminacji lub minimalizacji czasu przestoju,” powiedział Tatu Valjakka, Manager Produktu w
Eaton Power Quality.
“Najnowsza wersja programu Intelligent Power została stworzona z taką właśnie myślą. Ze
względu na możliwość zarządzania redundancyjnymi systemami zasilania, jest idealnym
rozwiązaniem dla najbardziej krytycznych środowisk IT, z zaostrzonymi wymaganiami
dostępności i niezawodności zasilania. Ponadto jest łatwy w obsłudze – program skaluje się
elastycznie od prostego pojedynczego komputera, konfiguracji UPS do pracy indywidualnej,
do najbardziej wyrafinowanych środowisk od najwyższej dostępności.”
Możliwości masowej konfiguracji programu czynią prostymi instalację i utrzymanie, co
minimalizuje wymagane nakłady i ostatecznie przynosi wiele korzyści. Efektywny kosztowo
program Eaton Intelligent Power pozwala na bezpłatne zarządzanie do dziesięciu urządzeń,
dostępne są również licencje na obsługę do 100 urządzeń – a nawet na nieograniczoną ich
liczbę.
Program Intelligent Power 1.20 zastąpi PowerVision, będący rozwiązaniem firmy Eaton dla
obiektów o najwyższej niezawodności.
Aby poznać więcej szczegółów na temat programu Intelligent Power, zapraszamy na stoisko
Eaton podczas VMworld Europe 2011 w Kopenhadze w dniach 18-20 października.
Więcej informacji o produktach oprogramowania Eaton Intelligent Power można uzyskać
odwiedzając stronę www.eaton.eu/intelligentpower. Aby zapoznać się z informacjami na
temat produktów i rozwiązań Eaton zapraszamy na stronę www.eaton.com/powerquality .
Elektryczny Sektor firmy Eaton jest globalnym liderem w dystrybucji zasilania, jakości
zasilania, sterowania i automatyzacji oraz produktów monitoringu i usług serwisowych. Eaton
jest pozycjonowany poprzez swoje globalne linie produktów elektrycznych zawierające marki
Cutler-Hammer®, Moeller®, Powerware®, Holec®, MEM®, i Santak® odpowiadające na
współczesne najbardziej krytyczne wyzwania w zarządzaniu zasilaniem elektrycznym.
Eaton/Page 3
Eaton Corporation jest zdywersyfikowaną firmą specjalizującą się w zarządzaniu energią, ze
sprzedażą 13,7 mld $ w 2010. Celebrując swoją 100 rocznicę w roku 2011, Eaton jest
globalnym liderem w zakresie komponentów i systemów jakości zasilania, rozdziału i
sterowania; podzespołów hydraulicznych, systemów i usług dotyczących urządzeń
przemysłowych i mobilnych, systemów paliwowych, hydraulicznych i pneumatycznych dla
lotnictwa i kosmonautyki cywilnej i militarnej, systemów napędów samochodów osobowych i
ciężarowych w zakresie eksploatacji, zużycia paliwa i bezpieczeństwa. Eaton zatrudnia około
73 000 pracowników i sprzedaje produkty dla klientów w ponad 150 krajach. Więcej
informacji znajduje się na stronie www.eaton.com.
###