09:15 Świąteczne zmiany niewiele wniosły do obrazu rynku

Transkrypt

09:15 Świąteczne zmiany niewiele wniosły do obrazu rynku
09:15
Świąteczne zmiany niewiele wniosły
do obrazu rynku walutowego i choć
zapoczątkowany w piątek trend
wzrostowy EUR/USD pozwolił wrócić
tej parze powyżej 1,3100 to nadal
nie neguje to pro dolarowego
nastawienia.
Nastroje
poprawił
spadek odsetka bezrobotnych w USA,
ale wczorajsze dane z Chin (o
inflacji) ponownie sygnalizują ryzyko
powrotu
wzrostu
cen,
a
tzw.
„payrolls” zza Oceanu pogorszyły
nastroje na Wall Street. Początek
dzisiejszej
sesji
ma
spadkowy
charakter na rynkach akcji i może
zapowiadać
niedźwiedzi
wtorek
(podobnie jak wczoraj w USA i Azji).
Cena
spot:
EUR/USD
1,3100,
EUR/PLN 4,1700, USD/PLN 3,1820,
koszyk PLN 3,6790.
Piątkowy raport z amerykańskiego
rynku pracy przyniósł nieoczekiwane
rozstrzygnięcia i marcowa stopa
bezrobocia
wbrew
oczekiwaniom
spadła
do
8,2%,
najniższego
poziomu od stycznia 2009 roku. Dużo
gorzej za to wypadło zatrudnienie w
sektorze pozarolniczym i mimo, że
zanotowano wzrost o 120 tysięcy to
dynamika okazałą się najsłabsza od
października ubiegłego roku. Jest to
wynik znacznie gorszy od prognoz,
gdyż ekonomiści spodziewali się
odczytu na poziomie 200 tysięcy.
Wall Street zanotowała w wyniku
piątkowych danych czwartą z rzędu
sesję przeceny i może wpłynąć na
dzisiejsze zachowanie europejskich
inwestorów,
którzy
wracają
z
długiego świątecznego weekendu.
DMK Sp. z o.o.
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
Tel: +48 22 661 74 12, fax: +48 022 661 74 20
web: http://www.dmk-alpha.eu
portal: http://www.portal.dmk-alpha.eu
Członek Rozliczający Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A.
Wczoraj chiński urząd statystyczny
opublikował marcowe dane o inflacji.
Państwo
Środka
zanotowało
w
ubiegłym
miesiącu
wzrost
cen
konsumenckich o 3,6% r/r, co
oznacza wzrost dynamiki o 0,4
punktu
procentowego
względem
lutego, gdy roczny wskaźnik znalazł
się
na
dwudziestomiesięcznych
minimach. Warto zwrócić uwagę jak
zmienna jest inflacja w tym kraju,
gdyż jeszcze w lipcu 2011 roku
inflacja CPI miała wartość 6,5% r/r
(trzyletnie
maksimum).
Istotne
znaczenie w kształtowaniu tego
wskaźnika miały ceny żywności 7,5%
vs. 6,2% w lutym).
Większość
zapowiedzianych
na
dzisiaj
odczytów
makro
już
poznaliśmy i niewiele ich już zostało
w kalendarzu wydarzeń. W Azji
podano
bowiem
do
publicznej
wiadomości marcową nadwyżkę w
wymianie handlowej Chin, która
wyniosła tym razem 5,35 miliarda
USD
i
względem
poprzedniego
miesiąca nastąpiła poprawa o prawie
37 miliardów USD. Zaś Bank Japonii
zgodnie z oczekiwaniami utrzymał
poziom
stóp
procentowych
na
dotychczasowym poziomie (0,0 –
0,1%). Ponadto dowiedzieliśmy się,
że bilans handlu zagranicznego
Niemiec w lutym wypadł nieznacznie
gorzej od styczniowego (nadwyżka
wyniosła 13,6 miliarda EUR, a
miesiąc wcześniej 15,1 miliarda
EUR). Został zatem kwietniowy
indeks
Sentix
i
zapasy
amerykańskich
hurtowników.
Dzienna Strategia: EURPLN (spot 4.1680): przewidywane min 4.1545, max 4.1815;
eksporterzy sprzedaż 4.1805, stop 4.1535; importerzy kupno 4.1555, stop 4.1825.
USDPLN(spot 3.1774),przewidywane min 3.1602, max 3.1946; eksporterzy sprzedaż
3.1936, stop 3.1592; importerzy kupno 3.1612, stop 3.1956.
Tygodniowa Strategia: EURPLN (spot 4.1680): przewidywane min 4.1410,max 4.1950;
eksporterzy sprzedaż 4.1940, stop 4.1400; importerzy kupno 4.1420, stop 4.1960.
USDPLN(spot 3.1774),przewidywane min 3.1430, max 3.2118; eksporterzy sprzedaż
3.2108, stop 3.1420; importerzy kupno 3.1440, stop 3.2128.
EURPLN
3 opór – 4,2650
2 opór – 4,2125
1 opór – 4,1800
1 wsparcie – 4,1450
2 wsparcie – 4,0800
3 wsparcie – 4,0000
Trend krótkoterminowy – wzrostowy
Trend średnioterminowy – spadkowy
Trend długoterminowy – wzrostowy
USDPLN
3 opór – 3,3600
2 opór – 3,2650
1 opór – 3,2000
1 wsparcie – 3,1500
2 wsparcie – 3,0800
3 wsparcie – 3,0500
Trend krótkoterminowy – wzrostowy
Trend średnioterminowy – spadkowy
Trend długoterminowy – wzrostowy
DMK Sp. z o.o.
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
Tel: +48 22 661 74 12, fax: +48 022 661 74 20
web: http://www.dmk-alpha.eu
portal: http://www.portal.dmk-alpha.eu
Członek Rozliczający Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A.
DMK Sp. z o.o.
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
Tel: +48 22 661 74 12, fax: +48 022 661 74 20
web: http://www.dmk-alpha.eu
portal: http://www.portal.dmk-alpha.eu
Członek Rozliczający Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A.
Raport sporządził,
Arkadiusz Wiśniewski
[email protected]
602 748 600
DMK Sp. z o.o.
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
Tel: +48 22 661 74 12, fax: +48 022 661 74 20
web: http://www.dmk-alpha.eu
portal: http://www.portal.dmk-alpha.eu
Członek Rozliczający Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A.

Podobne dokumenty