1 Czujnik indukcyjny NJ5 11 NG

Komentarze

Transkrypt

1 Czujnik indukcyjny NJ5 11 NG
Czujnik indukcyjny
NJ5-11-N-G
Dane techniczne
Dane ogólne
Funkcja przełączania
Rodzaj wyjścia
Nominalny zasięg działania
Instalacja
Zapewniony dystans działania
Współczynnik redukcyjny rAl
Współczynnik redukcyjny rCu
Współczynnik redukcyjny r1.4301
Rodzaj wyjżcia
Parametry
Napięcie znamionowe
Częstotliwość przełączania
histereza
Nadaje się do techniki 2:1
0102
Opis zamówienia
NJ5-11-N-G
Cechy
•
•
5 mm niezabudowany
Do zastosowania do SIL 2 zgodnie z
IEC 61508
sn
sa
Uo
f
H
Pobór prądu
Płyta pomiarowa nie wykryta
Płyta pomiarowa wykryta
Parametry bezpieczeństwa funkcjonalnego
MTTFd
Okres użytkowania (TM)
Stopień pokrycia diagnostycznego (DC)
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia
Specyfikacja mechaniczna
Rodzaj złącza
Przekrój kabla
Materiał obudowy
Powierzchnia pomiarowa
Stopień ochrony
przewód
Promień zgięcia
Informacje ogólne
Zastosowanie w przestrzeniach
zagrożonych wybuchem
Kategoria
Zgodność norm i dyrektyw
Zgodność z normami
NAMUR
Normy
Rozwierne (NC)
NAMUR
5 mm
niezabudowany
0 ... 4,05 mm
0,4
0,3
0,85
2-przewodowy
8,2 V (Ri ok. 1 kΩ)
0 ... 3000 Hz
typ. 5 %
tak , Dioda zabezpieczająca przed odwróceniem polaryzacji nie
jest wymagana.
≥ 3 mA
≤ 1 mA
11774 a
20 a
0%
-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
przewód PVC , 2 m
0,34 mm2
Stal szlachetna 1.4305 / AISI 303
PVDF
IP68
> 10 x średnica obwodu
patrz instrukcja obsługi
2G; 3G; 1D; 3D
EN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Zezwolenia i certyfikaty
Atest UL
Certyfikat CCC
cULus Listed, General Purpose
Produkty, dla których maksymalne napięcie robocze nie przekracza
36 V, nie wymagają certyfikacji, a zatem nie są opatrzone znakiem
CCC.
Wymiary
M14x1
14
31
3
19
Data publikacji: 2017-01-24 15:36
Data wydania: 2017-01-24
106437_pol.xml
Ø 11
Patrz „Uwagi ogólne dotyczące informacji o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.
USA: +1 330 486 0001
Grupa Pepperl+Fuchs
Niemcy: +49 621 776-1111
www.pepperl-fuchs.com
[email protected]
[email protected]
Singapur: +65 6779 9091
[email protected]
1
Czujnik indukcyjny
NJ5-11-N-G
Przyłącze
BN
L-
Data publikacji: 2017-01-24 15:36
Data wydania: 2017-01-24
106437_pol.xml
BU
L+
2
Patrz „Uwagi ogólne dotyczące informacji o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.
USA: +1 330 486 0001
Grupa Pepperl+Fuchs
Niemcy: +49 621 776-1111
www.pepperl-fuchs.com
[email protected]
[email protected]
Singapur: +65 6779 9091
[email protected]
Czujnik indukcyjny
NJ5-11-N-G
Ochrona sprzętu — poziom Gb
Instrukcja
Urządzenia elektryczne dla przestrzeni zagrożonych wybuchem
Urządzenie kategorii 2G
do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazu, oparów i mgły.
Certyfikat badania typu EC
PTB 00 ATEX 2048 X
Oznakowanie CE
0102
Oznaczenie ATEX
¬ II 2G Ex ia IIC T6…T1 Gb Oznaczenie związane z Ex może być również nadrukowane na załączonej etykiecie.
Normy
EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-11:2012 Zabezpieczenie przed zapłonem wykonanie iskrobezpieczne
ograniczenie przez następujące warunki
Odpowiedni typ
NJ 5-11-N...
Skuteczna indukcyjność wewnętrzna Ci
≤ 45 nF ; Uwzględniona długość kabla 10 m.
Informacje ogólne
Urządzenie należy używać zgodnie z danymi katalogowymi oraz danymi zawartymi
w tej instrukcji obsługi. Należy przestrzegać wymagań certyfikatu badania typu UE.
Należy przestrzegać warunków szczególnych!
Dyrektywa ATEX oraz certyfikat badania typu UE dotyczą jedynie użytkowania
urządzeń elektrycznych w warunkach atmosferycznych.
Używanie w temperaturach otoczenia > 60°C z uwzględnieniem kontroli nagrzewania się powierzchni urządzenia zostało przetestowane przez wspomniany urząd
certyfikacji.
W przypadku używania urządzenia w warunkach innych niż atmosferyczne, należy
wziąć pod uwagę redukcję minimalnej dopuszczalnej energii zapłonu.
Maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia Tamb
Szczegóły korelacji między typem podłączonego obwodu, maksymalną dopuszczalną temperaturą otoczenia, temperaturą powierzchni i efektywnymi wartościami
reaktancji wewnętrznej można znaleźć w certyfikacie badania typu WE.
Montaż, uruchomienie
Należy przestrzegać przepisów prawnych i/lub rozporządzeń i norm regulujących
użycie lub też użycia zgodnego z przeznaczeniem. Iskrobezpieczność urządzeń jest
gwarantowana jedynie w przypadku podłączenia z urządzeniem przynależnym,
które posiada zaświadczenie o wykonaniu iskrobezpiecznym.
Jeśli oznaczenia związane z kategorią Ex są nadrukowane wyłącznie na dostarczonej etykiecie, należy ją przymocować jak najbliżej czujnika. Powierzchnia przylepna
etykiety musi być wolna od brudu i tłuszczu. Przyklejona etykieta musi czytelna i
odporna na ścieranie, nawet w przypadku możliwej korozji chemicznej.
Obsługa
Nie wolno dokonywać żadnych zmian przy urządzeniach przeznaczonych do pracy
w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
Wykonywanie napraw tych urządzeń nie jest możliwe.
Warunki specjalne
Części łączące czujnika muszą być ustawione w taki sposób, aby możliwe było
osiągnięcie minimalnego stopnia ochrony IP20 (zgodny z normą IEC 60529).
Skuteczna induktancja wewnętrzna Li
≤ 50 µH ; Uwzględniona długość kabla 10 m.
W przypadku używania urządzenia w zakresie temperatury od -60°C do -20°C
należy zabezpieczyć czujnik przed skutkami uderzenia poprzez zamontowanie
dodatkowej obudowy. Należy również przestrzegać informacji dotyczących minimalnej temperatury otoczenia zawartych w arkuszu danych.
Ładunek elektrostatyczny
Należy unikać wyładowań elektrostatycznych metalowych elementów obudowy.
Uniknięcie niebezpiecznego wywyładowania elektrostatycznego metalowych komponentów obudowy możliwe jest przez ich uziemienie.
Data publikacji: 2017-01-24 15:36
Data wydania: 2017-01-24
106437_pol.xml
Zabezpieczenie przed zagrożeniami mechanicznymi
Patrz „Uwagi ogólne dotyczące informacji o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.
USA: +1 330 486 0001
Grupa Pepperl+Fuchs
Niemcy: +49 621 776-1111
www.pepperl-fuchs.com
[email protected]
[email protected]
Singapur: +65 6779 9091
[email protected]
3
Czujnik indukcyjny
NJ5-11-N-G
Ochrona sprzętu — poziom Gc (nL)
Uwaga
Niniejsza instrukcja dotyczy wyłącznie produktów zgodnych z normą EN 6007915:2005, która obowiązywała do 1 maja 2013 roku.
Instrukcja
Urządzenia elektryczne dla przestrzeni zagrożonych wybuchem
Urządzenie kategorii 3G (nL)
do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazu, oparów i mgły.
Oznakowanie CE
0102
Oznaczenie ATEX
¬ II 3G Ex nL IIC T6 X
Zgodność z normami
EN 60079-15:2005 Zabezpieczenie przed zapłonem typu "n"
ograniczenie przez następujące warunki
Skuteczna wewnętrzna kapacytancja Ci
Skuteczna induktancja wewnętrzna Li
≤ 45 nF ; Uwzględniona długość kabla 10 m.
≤ 50 µH ; Uwzględniona długość kabla 10 m.
Informacje ogólne
Urządzenie należy używać zgodnie z danymi katalogowymi oraz danymi zawartymi
w tej instrukcji obsługi. Podane dane katalogowe ograniczone są przez tą instrukcję
obsługi!
Należy przestrzegać warunków szczególnych!
Dyrektywa ATEX dotyczy wyłącznie użytkowania urządzenia w warunkach atmosferycznych.
Jeśli urządzenie jest używane w warunkach innych niż atmosferyczne, należy odpowiednio zredukować dopuszczalne parametry bezpieczeństwa.
Montaż, uruchomienie
Należy przestrzegać przepisów prawnych i/lub rozporządzeń i norm regulujących
użycie lub też użycia zgodnego z przeznaczeniem. Czujnik przewidziany jest do
eksploatacji w obwodzie prądowym o ograniczonej energii, odpowiadającym wymaganiom IEC 60079-15. Grupa wybuchowości kieruje się załączonym, zasilającym
obwodem prądowym o ograniczonej energii.
Obsługa
Nie wolno dokonywać żadnych zmian przy urządzeniach przeznaczonych do pracy
w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
Wykonywanie napraw tych urządzeń nie jest możliwe.
Warunki specjalne
do Pi=34 mW, Ii=25 mA, T6
55 °C (131 °F)
do Pi=34 mW, Ii=25 mA, T5
55 °C (131 °F)
do Pi=34 mW, Ii=25 mA, T4-T1
55 °C (131 °F)
do Pi=64 mW, Ii=25 mA, T6
55 °C (131 °F)
do Pi=64 mW, Ii=25 mA, T5
55 °C (131 °F)
do Pi=64 mW, Ii=25 mA, T4-T1
55 °C (131 °F)
do Pi=169 mW, Ii=52 mA, T6
32 °C (89,6 °F)
do Pi=169 mW, Ii=52 mA, T5
32 °C (89,6 °F)
do Pi=169 mW, Ii=52 mA, T4-T1
32 °C (89,6 °F)
do Pi=242 mW, Ii=76 mA, T6
16 °C (60,8 °F)
do Pi=242 mW, Ii=76 mA, T5
16 °C (60,8 °F)
do Pi=242 mW, Ii=76 mA, T4-T1
16 °C (60,8 °F)
Zabezpieczenie przed zagrożeniami mechanicznymi
Czujnik nie może być narażony na ŻADNE mechaniczne uszkodzenia. Podczas
zastosowania w temperaturze poniżej -20°C chronić czujnik przed uderzeniem
poprzez zabudowę w dodatkową obudowę.
Ochrona przed światłem UV
Czujnik i przewód instalacyjny należy chronić przed szkodliwym promieniowaniem
UV. Możliwe jest to przez montaż wewnątrz pomieszczeń.
Należy chronić przewód instalacyjny przed naprężeniem i przekręceniem.
Ładunek elektrostatyczny
Należy unikać wyładowań elektrostatycznych metalowych elementów obudowy.
Uniknięcie niebezpiecznego wywyładowania elektrostatycznego metalowych komponentów obudowy możliwe jest przez ich uziemienie.
Elementy przyłącza
Elementy przyłączeniowe należy założyć w taki sposób, aby osiągnięty został przynajmniej stopień ochrony IP20 zgodnie z IEC 60529.
Data publikacji: 2017-01-24 15:36
Data wydania: 2017-01-24
106437_pol.xml
Zabezpieczenie kabla połączeniowego
4
Patrz „Uwagi ogólne dotyczące informacji o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.
USA: +1 330 486 0001
Grupa Pepperl+Fuchs
Niemcy: +49 621 776-1111
www.pepperl-fuchs.com
[email protected]
[email protected]
Singapur: +65 6779 9091
[email protected]
Czujnik indukcyjny
NJ5-11-N-G
Ochrona sprzętu — poziom Gc (ic)
Instrukcja
Urządzenia elektryczne dla przestrzeni zagrożonych wybuchem
Urządzenie kategorii 3G (ic)
do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazu, oparów i mgły.
Certyfikat
PF 13 CERT 2895 X
Oznakowanie CE
Oznaczenie ATEX
[oznaczenie zewn.] II 3G Ex ic IIC T6…T1 Gc
Znak Ex znajduje się na załączonej etykietce.
Normy
EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-11:2012 Zabezpieczenie przed zapłonem
typu "ic" ograniczenie przez następujące warunki
Skuteczna indukcyjność wewnętrzna Ci
≤ 45 nF ; Uwzględniona długość kabla 10 m.
Skuteczna induktancja wewnętrzna Li
≤ 50 µH ; Uwzględniona długość kabla 10 m.
Informacje ogólne
Urządzenie należy używać zgodnie z danymi katalogowymi oraz danymi zawartymi
w tej instrukcji obsługi. Podane dane katalogowe ograniczone są przez tą instrukcję
obsługi!
Należy przestrzegać warunków szczególnych!
Dyrektywa ATEX dotyczy wyłącznie użytkowania urządzenia w warunkach atmosferycznych.
Jeśli urządzenie jest używane w warunkach innych niż atmosferyczne, należy odpowiednio zredukować dopuszczalne parametry bezpieczeństwa.
Montaż, uruchomienie
Należy przestrzegać przepisów prawnych i/lub rozporządzeń i norm regulujących
użycie lub też użycia zgodnego z przeznaczeniem. Czujnik przewidziany jest do
eksploatacji w obwodach prądowych o ograniczonej energii, odpowiadających
wymaganiom IEC 60079-11. Grupa wybuchowości kieruje się załączonym, zasilającym obwodem prądowym o ograniczonej energii. Jeżeli znak Ex znajduje się
wyłącznie na załączonej etykietce, musi ona zostać umieszczona bezpośrednio w
pobliżu czujnika! Powierzchnia naklejenia musi być czysta, odtłuszczona i gładka!
Przyklejona etykietka musi być czytelna i trwała, również pod wpływem ewentualnej
korozji chemicznej!
Obsługa
Nie wolno dokonywać żadnych zmian przy urządzeniach przeznaczonych do pracy
w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
Wykonywanie napraw tych urządzeń nie jest możliwe.
Warunki specjalne
do Pi=34 mW, Ii=25 mA, T6
55 °C (131 °F)
do Pi=34 mW, Ii=25 mA, T5
55 °C (131 °F)
do Pi=34 mW, Ii=25 mA, T4-T1
55 °C (131 °F)
do Pi=64 mW, Ii=25 mA, T6
55 °C (131 °F)
do Pi=64 mW, Ii=25 mA, T5
55 °C (131 °F)
do Pi=64 mW, Ii=25 mA, T4-T1
55 °C (131 °F)
do Pi=169 mW, Ii=52 mA, T6
32 °C (89,6 °F)
do Pi=169 mW, Ii=52 mA, T5
32 °C (89,6 °F)
do Pi=169 mW, Ii=52 mA, T4-T1
32 °C (89,6 °F)
do Pi=242 mW, Ii=76 mA, T6
16 °C (60,8 °F)
do Pi=242 mW, Ii=76 mA, T5
16 °C (60,8 °F)
do Pi=242 mW, Ii=76 mA, T4-T1
16 °C (60,8 °F)
Czujnik nie może zostać uszkodzony mechanicznie.
Podczas zastosowania w temperaturze poniżej -20°C chronić czujnik przed uderzeniem poprzez zabudowę w dodatkową obudowę.
Ładunek elektrostatyczny
Należy unikać wyładowań elektrostatycznych metalowych elementów obudowy.
Uniknięcie niebezpiecznego wywyładowania elektrostatycznego metalowych komponentów obudowy możliwe jest przez ich uziemienie.
Elementy przyłącza
Elementy przyłączeniowe należy założyć w taki sposób, aby osiągnięty został przynajmniej stopień ochrony IP20 zgodnie z IEC 60529.
Data publikacji: 2017-01-24 15:36
Data wydania: 2017-01-24
106437_pol.xml
Zabezpieczenie przed zagrożeniami mechanicznymi
Patrz „Uwagi ogólne dotyczące informacji o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.
USA: +1 330 486 0001
Grupa Pepperl+Fuchs
Niemcy: +49 621 776-1111
www.pepperl-fuchs.com
[email protected]
[email protected]
Singapur: +65 6779 9091
[email protected]
5
Czujnik indukcyjny
NJ5-11-N-G
Ochrona sprzętu — poziom Da
Instrukcja
Urządzenia elektryczne dla przestrzeni zagrożonych wybuchem
Urządzenie kategorii 1D
do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem z obecnością palnego pyłu
Certyfikat badania typu EC
PTB 00 ATEX 2048 X
Oznakowanie CE
0102
Oznaczenie ATEX
¬ II 1D Ex ia IIIC T135°C Da Oznaczenie związane z Ex może być również nadrukowane na załączonej etykiecie.
Normy
EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-11:2012 Zabezpieczenie przed zapłonem wykonanie iskrobezpieczne
ograniczenie przez następujące warunki
Odpowiedni typ
NJ 5-11-N...
Skuteczna indukcyjność wewnętrzna Ci
≤ 45 nF ; Uwzględniona długość kabla 10 m.
Skuteczna induktancja wewnętrzna Li
≤ 50 µH ; Uwzględniona długość kabla 10 m.
Informacje ogólne
Urządzenie należy używać zgodnie z danymi katalogowymi oraz danymi zawartymi
w tej instrukcji obsługi.
Należy przestrzegać wymagań certyfikatu badania typu UE.
Dyrektywa ATEX oraz certyfikat badania typu UE dotyczą jedynie użytkowania
urządzeń elektrycznych w warunkach atmosferycznych.
Używanie w temperaturach otoczenia > 60°C z uwzględnieniem kontroli nagrzewania się powierzchni urządzenia zostało przetestowane przez wspomniany urząd
certyfikacji.
W przypadku używania urządzenia w warunkach innych niż atmosferyczne, należy
wziąć pod uwagę redukcję minimalnej dopuszczalnej energii zapłonu.
Maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia Tamb
Szczegóły korelacji między typem podłączonego obwodu, maksymalną dopuszczalną temperaturą otoczenia, temperaturą powierzchni i efektywnymi wartościami
reaktancji wewnętrznej można znaleźć w certyfikacie badania typu EC.
Należy dodatkowo uwzględnić najwyższą dopuszczalną temperaturę otoczenia podaną w arkuszu danych i stosować się do mniejszej z tych dwóch
wartożci.
Montaż, uruchomienie
Należy przestrzegać przepisów prawnych i/lub rozporządzeń i norm regulujących
użycie lub też użycia zgodnego z przeznaczeniem.
Iskrobezpieczność urządzeń jest gwarantowana jedynie w przypadku podłączenia z
urządzeniem przynależnym, które posiada zaświadczenie o wykonaniu iskrobezpiecznym.
Jeśli oznaczenia związane z kategorią Ex są nadrukowane wyłącznie na dostarczonej etykiecie, należy ją przymocować jak najbliżej czujnika. Powierzchnia przylepna
etykiety musi być wolna od brudu i tłuszczu. Przyklejona etykieta musi czytelna i
odporna na ścieranie, nawet w przypadku możliwej korozji chemicznej.
Obsługa
Nie wolno dokonywać żadnych zmian przy urządzeniach przeznaczonych do pracy
w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
Wykonywanie napraw tych urządzeń nie jest możliwe.
Warunki specjalne
Części łączące czujnika muszą być ustawione w taki sposób, aby możliwe było
osiągnięcie minimalnego stopnia ochrony IP20 (zgodny z normą IEC 60529).
W przypadku używania urządzenia w zakresie temperatury od -60°C do -20°C
należy zabezpieczyć czujnik przed skutkami uderzenia poprzez zamontowanie
dodatkowej obudowy. Należy również przestrzegać informacji dotyczących minimalnej temperatury otoczenia zawartych w arkuszu danych.
Ładunek elektrostatyczny
Należy unikać wyładowań elektrostatycznych metalowych elementów obudowy.
Uniknięcie niebezpiecznego wywyładowania elektrostatycznego metalowych komponentów obudowy możliwe jest przez ich uziemienie.
Nie wolno mocować dołączonej tabliczki znamionowej w obszarach, gdzie ładunek
elektrostatyczny może wzrastać.
Data publikacji: 2017-01-24 15:36
Data wydania: 2017-01-24
106437_pol.xml
Zabezpieczenie przed zagrożeniami mechanicznymi
6
Patrz „Uwagi ogólne dotyczące informacji o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.
USA: +1 330 486 0001
Grupa Pepperl+Fuchs
Niemcy: +49 621 776-1111
www.pepperl-fuchs.com
[email protected]
[email protected]
Singapur: +65 6779 9091
[email protected]
Czujnik indukcyjny
NJ5-11-N-G
Ochrona sprzętu — poziom Dc (tD)
Uwaga
Instrukcja
Niniejsza instrukcja obowiÄ…zuje tylko wobec produktĂłw zgodnych z normÄ… EN 61241-0:2006 i EN 612411:2004
Zwrócić uwagę na oznaczenie EX na czujniku lub dołączonej etykiecie samoprzylepnej
Urządzenia elektryczne dla przestrzeni zagrożonych wybuchem
Urządzenie kategorii 3D
Oznakowanie CE
do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem z obecnością nieprzewodzącego palnego pyłu
Oznaczenie ATEX
Normy
¬ II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X
EN 61241-0:2006, EN 61241-1:2004
ochrona przez obudowÄ™ âÄžtDâÄ″
ograniczenie przez następujące warunki
Urządzenie należy używać zgodnie z danymi katalogowymi oraz danymi zawartymi w tej instrukcji obsługi.
Maksymalną temperaturę powierzchni określono na podstawie metody A bez warstwy pyłu na materiale.
Podane dane katalogowe ograniczone są przez tą instrukcję obsługi!
Należy przestrzegać warunków szczególnych!
Należy przestrzegać przepisów prawnych i/lub rozporządzeń i norm regulujących użycie lub też użycia zgodnego z przeznaczeniem.
Nie wolno dokonywać żadnych zmian przy urządzeniach przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
Wykonywanie napraw tych urządzeń nie jest możliwe.
Informacje ogólne
Montaż, uruchomienie
Obsługa
Warunki specjalne
Minimalna rezystancja szeregowa RV
Maksymalne napięcie robocze UBmax
Maksymalna dopuszczalna temperatura
otoczenia TUmax
przy UBmax=9 V, RV=562 Ω
przy użyciu wzmacniacza zgodnie z
normą EN 60947-5-6
Zabezpieczenie przed zagrożeniami
mechanicznymi
Ochrona przed światłem UV
Czujnik nie może być narażony na ŻADNE mechaniczne uszkodzenia.
Czujnik i przewód instalacyjny należy chronić przed szkodliwym promieniowaniem UV. Możliwe jest to przez montaż wewnątrz
pomieszczeń.
Należy chronić przewód instalacyjny przed naprężeniem i przekręceniem.
Należy unikać wyładowań elektrostatycznych metalowych elementów obudowy. Uniknięcie niebezpiecznego wywyładowania
elektrostatycznego metalowych komponentów obudowy możliwe jest przez ich uziemienie.
Data publikacji: 2017-01-24 15:36
Data wydania: 2017-01-24
106437_pol.xml
Zabezpieczenie kabla połączeniowego
Ładunek elektrostatyczny
Między napięciem zasilającym a czujnikiem zbliżeniowym przewidziany jest minimalny rezystor szeregowy RV zgodnie z
następującą listą. Jej osiągnięcie możliwe przez użycie wzmacniacza przekaźnikowego.
Maksymalne dopuszczalne wartości napięcia roboczego UBmax ograniczone są do wartości podanych w następującej liście,
tolerancja nie jest dopuszczalna.
w zależności od max. napięcia roboczego UBmax i min. rezystora wstępnego Rv.
Dane zawarte są w następującej liście.
57 °C (134,6 °F)
57 °C (134,6 °F)
Patrz „Uwagi ogólne dotyczące informacji o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.
USA: +1 330 486 0001
Grupa Pepperl+Fuchs
Niemcy: +49 621 776-1111
www.pepperl-fuchs.com
[email protected]
[email protected]
Singapur: +65 6779 9091
[email protected]
7

Podobne dokumenty