pobierz - gmina stara kiszewa

Transkrypt

pobierz - gmina stara kiszewa
POLANZ-DOM
83-423 WIELKI KLINCZ UL. ROGALI 5/2
PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
:
:
:
:
DATA OPRACOWANIA
Stawka roboczogodziny :
Poziom cen
:
PRZEBUDOWA PODDASZA BUDYNKU SZKOŁY
STARA KISZEWA DZ. 543/12 , 543/13 OBR STARA KISZEWA
GMINA STARA KISZEWA
83-430 STARA KISZEWA , UL OGRODOWA 1
:
LUTY 2014
0.00 zł
NARZUTY
Ogółem wartość kosztorysowa robót
:
0.00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania
LUTY 2014
Data zatwierdzenia
Polanz Dom_Stara Kiszewa_PRZEDMIARTABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH
Lp.
Pozycje kosztorysowe
1
Nazwa
3
WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI WIĘŹBY DACHOWEJ
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
ŚCIANKI DZIAŁOWE
SUFITY PODWIESZONE PODDASZA
POSADZKI
INSTALACJA C.O.
INSTALACJA WOD - KAN
PRZEWODY WENTYLACYJNE
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
RAZEM
Ogółem wartość kosztorysowa robót
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
1 - 16
17 - 31
32 - 40
41 - 46
47 - 60
61 - 74
75 - 91
92 - 95
96 - 114
Słownie: zero i 00/100 zł
-2-
Norma STD Wersja 4.11
Wartość
zł
4
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Udział
procentowy
5
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lp.
Podstawa wyceny
Opis
2
3
WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI WIĘŹBY DACHOWEJ
Rozebranie elementów drewnianych - krokwe, miecze,
KNR-W 4-01
jętki
0440-07
KNR 4-01 0413- Wzmocnienie krokwi przez nabicie desek 4x8 cm (lukarnie)
01
KNR 2-02 0408- Jętki z tarcicy nasyc. (6x18 cm i 6x12 cm)
02
Płatwie dł. ponad 3 m - przekrój poprz. drewna do 180
KNR-W 2-02
cm2 z tarcicy nasyonej (14x10 cm)
0406-05
Wymiany - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy
KNR-W 2-02
nasyconej (8x20)
0409-04
Nadbitki - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy
KNR-W 2-02
nasyconej (na każdą krokiew 2x14x10 cm)
0409-03
Słupy o dł. do 2 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm2
KNR-W 2-02
z tarcicy nasyconej
0407-03
KNR 4-01 0413- Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek
grub. 32 mm
02
KNR 4-01 0413- Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek
grub. 32 mm
01
KNR 0-21 4004- Poszycie ścian szkieletowych z płyt pilśniowych twardych OSB3 25mm (szczyty lukarni)
05
KNR 4-01 0535- Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej
się do użytku dla klapy oddymiajacej i wyłazu dachowe02
go
12 KNR 4-01 0430- Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dad.1 04
chu o odstępie łat do 24 cm
13 KNR 4-01 0430- Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie
d.1 02
dachu z desek na styk
14 NNRNKB 202 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
d.1 0541-01
rozwinięciu do 25 cm
15 NNRNKB 202 Klapa oddymiająca 120x180 cm /ze spojlerem/ powierzd.1 1027-01
chnia oddymiania 1,12 m2 - wraz z kołnierzem uszczelniającym do pokryć z blachodachówki
16 NNRNKB 202 Wyłaz dachowy 80x80
d.1 1027-01
Razem dział WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI WIĘŹBY DACHOWEJ
2 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
17 KNR 4-01 0313- Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z
d.2 03
wykuciem gniazd dla belek
18 KNR 4-01 0313- Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel d.2 04
dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm
19 KNR 4-01 0349- Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie
d.2 02
cementowo-wapiennej
20 KNR 4-01 0106- Usunięcie z budynku gruzu
d.2 04
21 KNR 4-01 0108- Wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją
d.2 09
22 KNR-W 2-02
Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o
d.2 1018-04
pow. ponad 1.5 m2
23 KNR 2-02 2004- Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton.na rusztach
d.2 07
metal.pojedyń.dwuwarstw.55-02
24 KNR 2-02 0129- Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m - nowe
d.2 02
okna
25 KNR 2-02 0129- Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m - istd.2 02
niejące okna
26 KNR 2-02 0129- Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m (okna lud.2 01
karni)
27 NNRNKB 202 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
d.2 0541-01
rozwinięciu do 25 cm parapety zewnętrzne
28 KNR-W 2-02
Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawad.2 2601-06
mi elewacyjnymi ościeży - obróbka ościeży nowych
okien
29 KNR 2-02 1610- Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 10
d.2 01
m
30 NNRNKB 202 (z.IV) Drzwi wewnętrzne wewnątrzlokalowe z ościeżnicą
d.2 1025-05
oraz kompletem okuć
31 KNR 4-01 0354- Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 d.2 04
drzwi na strych
Razem dział STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
3 ŚCIANKI DZIAŁOWE
Jedn. miary
Ilość
Cena
zł
4
5
6
1
1
1
d.1
2
d.1
3
d.1
4
d.1
5
d.1
6
d.1
7
d.1
8
d.1
9
d.1
10
d.1
11
d.1
-3-
Norma STD Wersja 4.11
Wartość
zł
(5 x 6)
7
m
111.000
0.000
0.00
m
73.800
0.000
0.00
m3
1.324
0.000
0.00
m3 drew.
0.876
0.000
0.00
m3
0.559
0.000
0.00
m3
1.736
0.000
0.00
m3 drew.
0.344
0.000
0.00
m
26.800
0.000
0.00
m
40.200
0.000
0.00
m2
11.250
0.000
0.00
m2
2.800
0.000
0.00
m2
2.800
0.000
0.00
m2
2.800
0.000
0.00
m2
2.300
0.000
0.00
kpl.
1.000
0.000
0.00
kpl.
1.000
0.000
0.00
0.00
m3
0.250
0.000
0.00
m
7.200
0.000
0.00
m3
1.511
0.000
0.00
m3
1.511
0.000
0.00
m3
1.511
0.000
0.00
m2
3.875
0.000
0.00
m2
2.800
0.000
0.00
szt
2.000
0.000
0.00
szt
2.000
0.000
0.00
szt
15.000
0.000
0.00
m2
0.775
0.000
0.00
m2
2.800
0.000
0.00
m2
28.000
0.000
0.00
szt
7.000
0.000
0.00
szt.
1.000
0.000
0.00
0.00
Lp.
Podstawa wyceny
Opis
Jedn. miary
1
2
3
32 KNR 2-02 2003- Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach
d.3 02
metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.100-01
(EI15)
33 KNR 2-02 0613- Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej
d.3 06
pionowe z płyt układanych na sucho
34 KNR 2-02 2004- Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pod.3 03
jedyń.dwuwarstw.55-02 (EI 30)
35 KNR 2-02 2004- Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton.na rusztach
d.3 06
metal.pojedyń.jednowarstw.100-01 (EI30) (płatwie i jętki)
36 KNR 2-02 2006- Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńd.3 01
cze na ścianach na zaprawie bez pasków (szczyty)
37 KNR 2-02 0815- Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach z płyt
d.3 01
gips.
38 KNR 2-02 1505- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
d.3 03
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
39 NNRNKB 202 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
d.3 1134-02
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
40 KNR 0-12 0829- Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na
d.3 03
klej
Razem dział ŚCIANKI DZIAŁOWE
4 SUFITY PODWIESZONE PODDASZA
41 KNR 2-02 0613- Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej
d.4 03
poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa
10cm
42 KNR 2-02 0613- Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej
d.4 04
poziome z płyt układanych na sucho - każda następna
warstwa 10 cm
43 KNR 2-02 0607- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyd.4 03
lenowej szerokiej
44 KNR 2-02 2011- Okładziny z płyty ognioodpornych 12,5 mm, pojedyncze
d.4 02
na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili
nośnych 40 cm - podwieszone (EI30)
45 KNR 2-02 0815- Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach
d.4 05
46 KNR 2-02 1505- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
d.4 03
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
Razem dział SUFITY PODWIESZONE PODDASZA
5 POSADZKI
47 KNR-W 4-01
Wykucie bruzd dla przewodów instalacji sanitarnych
d.5 0338-01
analogia
48 KNR 4-01 0207- Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do
d.5 01
0.015 m2 w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań
49 NNRNKB 202 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
d.5 1134-01
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
50 NNRNKB 202 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy
d.5 1130-02
samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
51 NNRNKB 202 (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych
d.5 2806-05
GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej
52 NNRNKB 202 (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wys. 15
d.5 2809-01
cm na zaprawie klejowej
53 KNR-W 2-02
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych zgrzewane
d.5 1123-01
typu tarkett (wraz z cokolikiem)
54 KNR-W 2-02
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewad.5 1123-04
nie wykładzin rulonowych
55 KNR 4-01 0211- Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1
d.5 01
cm na ścianach lub podłogach - schody
56 NNRNKB 202 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
d.5 1134-01
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
57 KNR 2-02 1118- Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na
d.5 01
klej - przygotowanie podłoża
58 NNRNKB 202 (z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES
d.5 2810-05
o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5
mm
59 KNR 2-02 1207- Balustrady schodowe
d.5 01
60 KNR 2-02 1207- Pochwyty schodowe
d.5 01
Razem dział POSADZKI
6 INSTALACJA C.O.
-4-
Norma STD Wersja 4.11
0.000
Wartość
zł
(5 x 6)
7
0.00
203.490
0.000
0.00
m2
36.720
0.000
0.00
m2
131.038
0.000
0.00
m2
54.750
0.000
0.00
m2
372.534
0.000
0.00
m2
539.424
0.000
0.00
m2
26.280
0.000
0.00
m2
26.280
0.000
0.00
4
Ilość
m2
5
203.490
m2
Cena
zł
6
0.00
m2
349.625
0.000
0.00
m2
349.625
0.000
0.00
m2
349.625
0.000
0.00
m2
349.625
0.000
0.00
m2
349.625
0.000
0.00
m2
349.625
0.000
0.00
0.00
m
68.500
0.000
0.00
m
68.500
0.000
0.00
m2
279.700
0.000
0.00
m2
279.700
0.000
0.00
m2
50.100
0.000
0.00
m
67.635
0.000
0.00
m2
205.000
0.000
0.00
m2
205.000
0.000
0.00
m2
14.056
0.000
0.00
m2
14.056
0.000
0.00
m2
14.056
0.000
0.00
m2
14.056
0.000
0.00
m
5.700
0.000
0.00
m
4.000
0.000
0.00
0.00
Lp.
1
61
d.6
62
d.6
63
d.6
Podstawa wyceny
Opis
2
KNR 4-01 020804
KNR 4-01 021001
KNR 4-01 070501
3
Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z
betonu żwirowego o grub.do 40 cm
Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub
pionowych w elem.z betonu żwirowego
Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na
murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy
uprzed.zamurow.cegłami lub dachówkami
64 KNR 4-02 0111- Wstawienie trojnika - przyłączenie do istniejącej inst.
d.6 01
c.o.
65 KNR-W 2-15
Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr.
d.6 0404-01
zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na
ścianach w budynkach
66 KNR 0-34 0101- Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex
d.6 06
FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
67 KNR 0-35 0217- Zawory zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; śr.
d.6 03
nom. 20 mm
68 KNNR 4 0406- Próby szczelności instalacji c.o.
d.6 02
69 KNR 2-15 0422- Rury przyłączne o śr. 20-32 mm do grzejników c.o. żed.6 02
liwnych,stalowych,aluminiowych,płytowych
70 KNR-W 2-15
Grzejniki stalowe dwupłytowe
d.6 0418-08
71 KNR-W 2-15
Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1200 mm
d.6 0425-02
72 KNR-W 2-15
Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowad.6 0411-01
nych o śr. nominalnej 10-15 mm
73 KNR-W 2-15
Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
d.6 0412-07
74 KNR-W 2-15
Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 10 mm
d.6 0412-01
Razem dział INSTALACJA C.O.
7 INSTALACJA WOD - KAN
75 KNR 4-01 0208- Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z
d.7 04
betonu żwirowego o grub.do 40 cm
76 KNR 4-01 0210- Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub
d.7 01
pionowych w elem.z betonu żwirowego
77 KNR 4-01 0705- Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na
d.7 01
murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy
uprzed.zamurow.cegłami lub dachówkami
78 KNR-W 2-15
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zed.7 0112-03
wnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
79 KNR 0-34 0101- Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex
d.7 07
FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
80 KNR 2-15 0205- Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z
d.7 02
łączeniem metodą wciskową
81 KNR 2-15 0205- Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z
d.7 04
łączeniem metodą wciskową
82 KNR-W 2-15
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.
d.7 0211-01
50 mm o połączeniach wciskowych
83 KNR-W 2-15
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.
d.7 0211-03
110 mm o połączeniach wciskowych
84 KNR-W 2-15
Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75
d.7 0213-04
mm
85 KNR-W 2-15
Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połąd.7 0222-02
czeniach wciskowych
86 KNR-W 2-15
Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
d.7 0230-01
87 KNR-W 2-15
Ustępy z płuczką ustępową
d.7 0233-02
88 KNR-W 2-15
Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z twod.7 0116-01
rzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, itp. o
połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
89 KNR-W 2-15
Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z twod.7 0116-06
rzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu
sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
90 KNR-W 2-15
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z
d.7 0132-02
rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm
91 KNR-W 2-15
Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nod.7 0137-01
minalnej 15 mm
Razem dział INSTALACJA WOD - KAN
8 PRZEWODY WENTYLACYJNE
-5-
Norma STD Wersja 4.11
Jedn. miary
Ilość
Cena
zł
5.000
0.000
Wartość
zł
(5 x 6)
7
0.00
4
5
6
m
16.000
0.000
0.00
m
16.000
0.000
0.00
szt.
10.000
0.000
0.00
m
169.000
0.000
0.00
m
169.000
0.000
0.00
10.000
0.000
0.00
169.000
0.000
0.00
kpl.
13.000
0.000
0.00
szt.
12.000
0.000
0.00
szt.
1.000
0.000
0.00
szt.
26.000
0.000
0.00
szt.
13.000
0.000
0.00
szt.
13.000
0.000
0.00
szt.
szt.
m
0.00
szt.
2.000
0.000
0.00
m
6.400
0.000
0.00
m
6.400
0.000
0.00
m
27.540
0.000
0.00
m
27.540
0.000
0.00
m
8.000
0.000
0.00
m
6.000
0.000
0.00
podej.
1.000
0.000
0.00
podej.
1.000
0.000
0.00
szt.
1.000
0.000
0.00
szt.
1.000
0.000
0.00
kpl.
1.000
0.000
0.00
kpl.
1.000
0.000
0.00
szt.
1.000
0.000
0.00
szt.
1.000
0.000
0.00
szt.
1.000
0.000
0.00
szt.
1.000
0.000
0.00
0.00
Lp.
Podstawa wyceny
1
92
d.8
93
d.8
2
KNR 2-02 121502
KNR 2-15 020903
analogia
94 KNR-W 2-17
d.8 0116-03
Opis
Ilość
Cena
zł
szt.
7.000
0.000
Wartość
zł
(5 x 6)
7
0.00
4
5
6
szt.
7.000
0.000
0.00
m2
21.000
0.000
0.00
m2
15.000
0.000
0.00
3
Kratki wentylacyjne
Montaż kominków wentylacyjnych dachowych dla nowych przewodów wentylacyjnych prowadzonych z pomieszczeń poddasza
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/
II o śr. do 160 mm - udział kształtek do 35 % (wentylacja Spiro)
95 KNR-W 2-17
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/
d.8 0116-03
II o śr. do 160 mm - udział kształtek do 35 % (wentylacja Spiro) doprowadzenie do nowej trasy przebiegu istniejących przewodów wentylacyjnych
Razem dział PRZEWODY WENTYLACYJNE
9 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
96 KNR 4-01 0208- Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z
d.9 04
betonu żwirowego o grub.do 40 cm
97 KNR 4-01 0210- Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub
d.9 01
pionowych w elem.z betonu żwirowego
98 KNR 4-01 0705- Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na
d.9 01
murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy
uprzed.zamurow.cegłami lub dachówkami
99 KNR 5-08 0404- Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do
d.9 02
20kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach
100 KNR 5-08 0209- Przewód płaski łączny przekrój żył do 24mm2 (podłoże
d.9 04
betonowe) układany w tynku YDYżo 5x6
101 KNR 5-08 0209- Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podd.9 02
łoże nie-beton.) układany w tynku YDYżo 3x1,5
102 KNR 5-08 0209- Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podd.9 02
łoże nie-beton.) układany w tynku YDYżo 3x2,5
103 KNR 5-08 0301- Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez
d.9 01
przykręcenie do kołków plast.w podłożu
104 KNR 5-08 0302- Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o
d.9 01
śr.do 60mm
105 KNR 5-08 0306- Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw
d.9 02
szt.natynk.-wtynk.do 2.5mm2 przez przykręcenie z podłączeniem przewodów kabelkowych 2.5mm2 (3 wyloty)
106 KNR 5-08 0309- Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podd.9 02
tynkowych 2-bieg. w puszkach z podłączeniem SIMON
107 KNR 5-08 0504- Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
d.9 02
oświetleniowych, SOLARIS 4x16 W
108 KNR 5-08 0504- Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
d.9 02
oświetleniowych SOLARIS 2x18 W
109 KNR 5-08 0504- Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
d.9 02
oświetleniowych CODAR 2x24
110 KNR 5-08 0504- Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
d.9 02
oświetleniowych OMEGA
111 KNR 5-08 0307- Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych
d.9 01
natynkowo-wtynkowyych w puszce szczękowej typ 471
do 475 z podłączeniem SIMON, łączniki oświetleniowe
pojedyńcze
112 KNR 5-08 0307- Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych
d.9 01
natynkowo-wtynkowyych w puszce szczękowej typ 471
do 475 z podłączeniem SIMON, łączniki świeczkowe
113 KNR 5-08 0307- Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych
d.9 01
natynkowo-wtynkowyych w puszce szczękowej typ 471
do 475 z podłączeniem SIMON, łączniki schodowe
114 KNR 2-02 1215- Wentylator łazienkowy
d.9 01
Razem dział INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu
-6-
Norma STD Wersja 4.11
Jedn. miary
0.00
szt.
2.000
0.000
0.00
m
6.400
0.000
0.00
m
6.400
0.000
0.00
szt.
1.000
0.000
0.00
m
36.000
0.000
0.00
m
280.000
0.000
0.00
m
230.000
0.000
0.00
szt.
29.000
0.000
0.00
szt.
58.000
0.000
0.00
szt.
29.000
0.000
0.00
szt.
29.000
0.000
0.00
szt.
19.000
0.000
0.00
szt.
5.000
0.000
0.00
szt.
3.000
0.000
0.00
szt.
2.000
0.000
0.00
szt.
3.000
0.000
0.00
szt.
8.000
0.000
0.00
szt.
2.000
0.000
0.00
szt.
1.000
0.000
0.00
0.00
0.00