T4 wykaz podręczników _2016_2017

Transkrypt

T4 wykaz podręczników _2016_2017
Wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017Technikum nr 4 im . Marii Skłodowskiej – Curie w Bytomiu
klasy I
Przedmiot
Język polski
Nr dopuszczenia
498/2012
Tytuł (poziom nauczania)
„Przeszłość to dziś”.
672/2/2013
Język angielski
Autor
Krzysztof Mrowcewicz
Matura Focus
Sue Kay, Vaughan Jones,
Daniel Brayshaw,
Bartosz Michałowski
„Fokus 1”
z zeszytem ćwiczeń
Katarzyna KryczyńskaPham, Joanna Szczęk
Wydawca
STENTOR
Pearson
451/1/2012
Język niemiecki
Wiedza o kulturze
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Podstawy przedsiębiorczości
Geografia
Biologia
449/2012
525/2012
505/2012
„Spotkania z kulturą”
„Poznać przeszłość. Wiek XX”.
Zakres podstawowy
„W centrum uwagi”
Zakres podstawowy
Monika Bokiniec,
Barbara Forysiewicz,
Jacek Michałowski,
Natalia MrozkowiakNastrożna, Grzegorz
Nazaruk, Magdalena
Sacha, Grażyna
Świętochowska
Stanisław Roszak.
Jarosław Kłaczkow
Arkadiusz Janicki
467/2012
Krok w przedsiębiorczość
Z. Makieła, T. Rachwał
335/2011
Czas na geografię
B.Lenartowicz
M. Wójcik
MEN 450/2012
„Biologia na czasie”- Karty pracy
ucznia dla szkół ponadgimnazjalnych.
Zakres podstawowy
(podręcznik nie jest wymagany)
E. Bonor, W.
Krzeszowiec
WSiP
NOWA ERA
NOWA ERA
NOWA ERA
Nowa Era
PWN
Nowa Era
Wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017Technikum nr 4 im . Marii Skłodowskiej – Curie w Bytomiu
Chemia
438/2012.
Fizyka
394/2011
Matematyka
Informatyka
Edukacja dla bezpieczeństwa
„To jest chemia”- Karty pracy ucznia
dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres
podstawowy
(podręcznik nie jest wymagany)
R. Hassa, A. Mrzigod
Nowa Era
Świat fizyki
M. Fijałkowska
Zam-kor
„Prosto do matury” – zakres
podstawowy i rozszerzony – klasa 1
M. Antek
K. Belka
P. Grabowski
Nowa Era
.....................
Podręcznik nie jest wymagany
..................................
........................
....................
Podręcznik nie jest wymagany
..................................
.......................
„Moje miejsce w Kościele”
Ks. J. Szpet
D. Jachowiak
619/1/2012/2015
Religia
4920/2011
ŚWIĘTY
WOJCIECH
UWAGA
1. Szczegółowe informacje dotyczące podręczników do przedmiotów zawodowych zostaną przekazane przez
nauczycieli uczących we wrześniu.
2. Podręczniki do nauki języków obcych - wybór zależny od poziomu nauczania, który zostanie ustalony na
początku roku szkolnego