Organizacja roku szkolnego 2015/2016

Komentarze

Transkrypt

Organizacja roku szkolnego 2015/2016
Organizacja roku szkolnego 2015/2016
w Technikum Nr 7 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie
1.
Rozpoczęcie roku szkolnego
2.
Dzień Edukacji Narodowej, Ślubowanie klas pierwszych
Piątek 16 października 2015
3.
Zjazd Absolwentów – 70- lecie
Sobota 17 października 2015
4.
Narodowe Święto Niepodległości
5.
Zakończenie I okresu dla klas maturalnych
6.
Zimowa przerwa świąteczna
7.
Nowy rok – dzień wolny
8.
Święto Trzech Króli
9.
Bal studniówkowy
Sobota 16 stycznia 2016
10.
Zakończenie I okresu dla Klas I-III
Piątek 22 stycznia 2016
11.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Sesja 1
Cz. pisemna
Cz. Praktyczna
Wtorek 1 września 2015
środa 11 listopada 2015
Piątek 11 grudnia 2015
Od środy 23-31 grudnia 2015
Piątek 1 stycznia 2016
środa 6 stycznia2016
Czwartek 14 stycznia 2016
Wg harmonogramu
12.
Ferie zimowe
13.
Wiosenna przerwa świąteczna
14.
Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych
15.
Dzień otwartych drzwi
16.
Święto Pracy
17.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
18.
Święto Konstytucji 3 maja dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Wtorek 3 maja 2016
19.
Egzamin maturalny w sesji wiosennej 2015/2016 Część ustna
Od 4 do 21 maja 2016
20.
Egzamin maturalny w sesji wiosennej 2015/2016 Cz. pisemna
Od 4 do 20 maja 2016
21.
Dni wolne od zajęć dla uczniów technikum (pisemny egzamin
Środa, czwartek piątek
maturalny z j. polskiego, matematyki, j. angielskiego)
22.
Boże Ciało
23.
Dzień wolny od zajęć
24.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja 2
cz pisemna
25 stycznia – 5 lutego 2016
24-29 marca 2016
Piątek 29 kwietnia 2016
Maj 2016
Niedziela 1 maja 2016
Poniedziałek 2 maja 2016
4, 5, 6 maja 2016
Czwartek 26 maja 2016
Piątek 27 maja 2016
17 czerwca 2016
Wg harmonogramu
Cz. Praktyczna
25.
str. 1
Dni wolne od zajęć (3 dni)
W terminie późniejszym
26.
Zakończenie roku szkolnego
27.
Ferie letnie
28.
Egzamin maturalny w terminie poprawkowym ustny
29.
Egzamin poprawkowy pisemny maturalny
30.
Egzaminy poprawkowe
Piątek 24 czerwca 2016
25 czerwca -31 sierpnia 2016
24-26 sierpnia 2016
23 sierpnia 2016
22 - 26 sierpnia 2016
W związku z organizacją egzaminów zewnętrznych harmonogram dni wolnych może
ulec zmianie.
str. 2
Terminarz rad pedagogicznych klasyfikacyjnych
1.
Klasyfikacja śródroczna klas maturalnych
Środa 9 grudnia 2015, godz. 19:00
2.
Klasyfikacja śródroczna pozostałych klas
Środa 20 stycznia 2016, godz.19:00
3.
Klasyfikacja końcowa klas maturalnych
Poniedziałek 25 kwietnia 2016, godz.19:00
4.
Klasyfikacja roczna
Poniedziałek 0 czerwca 2016, godz.15:00
Terminarz – klasyfikacja uczniów
1.
Klasyfikacja śródroczna – wystawienie ocen w klasach maturalnych
Do wtorku 8 grudnia 2015, godz.12:00
2.
Klasyfikacja śródroczna – wystawienie ocen
Do wtorku 19 stycznia 2016, godz.12:00
3.
Klasyfikacja końcowa ustalenie przewidywanych ocen – klasy
Do wtorku 2 grudnia 2015, godz. 12:00
maturalne wpisanie do dziennika przewidywanych ocen
Do poniedziałku 18 kwietnia 2016
godz15:00
4.
Wpisanie do dziennika ocen końcowych
Do wtorku 8 grudnia 2015, godz.12:00
(przedmioty zawodowe)
Do czwartku 21 kwietnia 2016 godz15:00
5.
Klasyfikacja roczna – wpisanie do dziennika przewidywanych ocen
Do poniedziałku 13 czerwca 2016,
godz.15:00
6.
Klasyfikacja roczna – wystawienie ocen
Do czwartku 16 czerwca 2016
Terminarz spotkań dyrekcji i wychowawców klas z rodzicami 2015/2016
1.
Spotkanie z rodzicami
-
18 września 2015
wybory do Rady Rodziców
2.
Spotkanie dyrekcji z rodzicami klas I
6 listopada 2015
Informacyjne
4.
Podsumowujące klasyfikację za I okres
5.
Spotkanie dyrekcji z rodzicami klas II
22 stycznia 2016
18 marca 2016
Pedagogizacja rodziców- propozycja rodziców
6.
Informacyjne.
Pedagogizacja rodziców- zgodna z oczekiwaniem rodziców
str. 3
3 czerwca 2016