Pompy wirowe typ RX-SE

Transkrypt

Pompy wirowe typ RX-SE
RX-SE
POMPY WIROWE
Pompy typoszeregu RX-SE – z wirnikiem kanałowym – przystosowane są do
pompowania cieczy czystych, ścieków wstępnie oczyszczonych, cieczy
zanieczyszczonych ciałami stałymi w których maksymalny wymiar zanieczyszczeń
nie przekracza wymiaru wielkości dopuszczalnej dla odpowiedniego typu pomp.
Pompować mogą również masę papierniczą do 3% mbs, muły, szlamy oraz ciecze
lepkie do 75 m2/s.
ZASTOSOWANIE
- gospodarka wodno – ściekowa
- przemysł
- budownictwo
- cukrownie
- gospodarka morska
- gospodarka rolna
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Nazwa
Symbol
Wydajność
Wysokość podnoszenia
Max.temp.czynnika
Max. gęstość
Max. Wymiar zanie. stał.
Średnice króćców wylot.
Moc silnika
Masa pompy
Q
H
T
ρ
φz
Dn
Ps
m
Jedn.
Wielkość
miary
m3/h 10÷900
m
5,5÷90
180
°C
3
kg/m
1600
mm
25÷60
mm
50÷150
kW 1,1÷160
kg 135÷1427
Podstawowe wykonania materiałowe
- żeliwo szare EN–GJL250,
- staliwo kwasoodporne GX5CrNi19–10,
- staliwo węglowe GS25CrMo4,
Uszczelnienie dławnicy: mechaniczne.
ZALETY
- konstrukcja pompy jest wynikiem
wielotnich doświadczeń w projektowaniu i
produkcji pomp poziomych i zatapialnych,
- komorę olejową stosowaną powszechnie w
pompach zatapialnych zastosowano w
pompie poziomej;
w wyniku tego uzyskano:
- wyeliminowanie wycieków z komory
dławnicowej z uszczelnieniem
sznurowym
- brak konieczności doprawadzenia
cieczy chłodząco – smarującej do
dławnicy z uszczelnieniem
mechanicznym
- ograniczenie do minimum nadzoru
eksploatacyjnego
- łatwy montaż i demontaż
BUDOWA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
RAFSTAL Sp. z o.o.
www.rafstal.pl
Korpus pompy.
Dławnica
Wkładka dławnicy
Wirnik
Korpus łożyskowy
Wał
Uszczelnienia mechaniczne
Łożyska
41-940 Piekary Śląskie, ul.Wyszyńskiego 85
tel./fax: (032) 76 76 000
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy
KRS: 0000147886 Kapitał zakładowy: 50.000 PLN
WYKRES ZBIORCZY PÓL STOSOWALNOŚCI POMP typu RX-SE
WYMIARY GABARYTOWE AGREGATU POMPOWEGO typ RX-SE
Wymiary gabarytowe w danym typie agregatu pompowego zależne są od wielkości zainstalowanego silnika.
Zamówienie można składać bezpośrednio do Producenta, podając żądane parametry pracy
pompy, a mianowicie:
- Q wydajność w : m3/h, l/min,
- H wysokość podnoszenia w: m, bar, at,
- rodzaj medium: gęstość ρ, kwasowość pH, temparatura pracy °C, rodzaj, ilość i wielkość
zanieczyszczeń stałych,
- silnik: typ obudowy, napięcie, środowisko pracy,
- inne specjalne wymagania.
RAFSTAL Sp. z o.o.
www.rafstal.pl
41-940 Piekary Śląskie, ul.Wyszyńskiego 85
tel./fax: (032) 76 76 000
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy
KRS: 0000147886 Kapitał zakładowy: 50.000 PLN

Podobne dokumenty