jest już oddana do użytku.

Transkrypt

jest już oddana do użytku.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”
INFORMUJEMY, ŻE ŚCIEŻKA ROWEROWA WYBUDOWANA W RAMACH PROJEKTU
PN.
„URZĄDZENIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ
WZDŁUŻ ALEI WCZASÓW W RUCIANEM-NIDZIE”
JEST JUŻ ODDANA DO UŻYTKU.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
PONIŻEJ ZDJĘCIE Z JEJ BUDOWY. WKRÓTCE ZOSTANĄ DODANE KOLEJNE
Ścieżka rowerowa o długości 1,64km. Istniejąca ogólnodostępna infrastruktura turystyczna gminy została
dostosowana do potrzeb odwiedzających ją turystów, w efekcie wzrośnie jej atrakcyjność turystyczna. Projekt
uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, gdzie
środki z Unii Europejskiej obejmują 85% wartości inwestycji.
Bardzo korzystne położenie wśród jezior i lasów, urok mazurskich wsi
i położony na terenie gminy, jedyny taki w Polsce, kompleks wiosek starowierskich sprawia, że
teren Gminy Ruciane – Nida jest idealny do uprawiania czynnej turystyki rowerowej.
ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA!!