Eliminacje do V Ogólnopolskiego Festiwalu Artystycznego Młode

Transkrypt

Eliminacje do V Ogólnopolskiego Festiwalu Artystycznego Młode
Źródło:
http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/konkursy-i-olimpiady/inne-konkursy-turnieje/inne-konk
ursy-turnieje/7297,Eliminacje-do-V-Ogolnopolskiego-Festiwalu-Artystycznego-Mlode-Talenty-2012-Torun.ht
ml
Wygenerowano: Czwartek, 9 marca 2017, 02:43
Strona znajduje się w archiwum.
Eliminacje do V Ogólnopolskiego Festiwalu Artystycznego
Młode Talenty 2012 Toruń
Fundacja Roberta Janowskiego Młode Talenty, Samorząd Uczniowski I LO w
Bydgoszczy Miasto Toruń oraz Agencja Promocji GRA zapraszają do udziału w
eliminacjach do V Ogólnopolskiego Festiwalu Artystycznego Młode Talenty 2012 Toruń.
Fundacja Roberta Janowskiego Młode Talenty, Samorząd Uczniowski I LO w Bydgoszczy Miasto
Toruń oraz Agencja Promocji GRA zapraszają do udziału w eliminacjach do V Ogólnopolskiego
Festiwalu Artystycznego Młode Talenty 2012 Toruń. Festiwal adresowany jest do osób w wieku
16-24 lat. Warunkiem uczestnictwa w eliminacjach jest przesłanie formularza znajdującego się
na stronie internetowej www.mlodetalenty.pl do dnia 21 września 2011 r.
Data wytworzenia 08.09.2011
Data publikacji 08.09.2011
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Szafran
Osoba udostępniająca informację:
Anna Szafran

Podobne dokumenty