Książki dla dzieci : To ja! Historie, które dodają dzieciom

Komentarze

Transkrypt

Książki dla dzieci : To ja! Historie, które dodają dzieciom
Ksi??ki dla dzieci : To ja! Historie, które dodaj? dzieciom pewno?ci siebie
To ja! Historie, które dodaj? dzieciom pewno?ci siebie
Pe?ne fantazji historyjki, które pociesz?, ukoj? ?al i wzmocni? si?y naszych dzieci, podpowiedz?, jak by? samodzielnym i odwa?nym. Kiedy
dzieci zaczynaj? odkrywa? otaczaj?cy je ?wiat, zdarza si?, ?e potrzebuj? pocieszenia, rady i wsparcia. Pe?ne fantazji historyjki to znakomity
pretekst do rozmowy o uczuciach i prze?yciach. O rado?ci i w?ciek?o?ci, o z?o?ci i strachu, o smutku, mi?o?ci i przyja?ni oraz o zazdro?ci.
Historyjki opowiadaj? o dzieciach, które stan??y w ?yciu przed najrozmaitszymi wyzwaniami: Tomek boi si? spa? w nowym pokoju, ma?a Lila
odbywa swoj? pierwsz? samodzieln? wypraw? do piekarni, Krzy? nie lubi chodzi? do dentysty, Rózia uczy si? p?ywa?, Mirek za? musi pogodzi?
si? z tym, ?e na ?wiecie pojawi? si? m?odszy brat. Z tymi i innymi bohaterami dziecko prze?ywa dum? i rado?? z pokonania strachu i dokonania
czego?, na co nie ma odwagi, uczy si? rozmawia? o swoich emocjach i do?wiadczeniach.
Ocena: Nie ma jeszcze oceny
Cena
Cena netto po rabacie: 7,96 €
Cena po rabacie
Cena sprzeda?y brutto: 8,68 €
Cena sprzeda?y netto: 7,96 €
Kwota podatku: 0,72 €
Zadaj pytanie o produkt
Producent: Prószy?ski Media
Szczegó?y produktu
Pe?ne fantazji historyjki, które pociesz?, ukoj? ?al i wzmocni? si?y naszych dzieci, podpowiedz?, jak by? samodzielnym i odwa?nym. Kiedy
dzieci zaczynaj? odkrywa? otaczaj?cy je ?wiat, zdarza si?, ?e potrzebuj? pocieszenia, rady i wsparcia. Pe?ne fantazji historyjki to znakomity
pretekst do rozmowy o uczuciach i prze?yciach. O rado?ci i w?ciek?o?ci, o z?o?ci i strachu, o smutku, mi?o?ci i przyja?ni oraz o zazdro?ci.
Historyjki opowiadaj? o dzieciach, które stan??y w ?yciu przed najrozmaitszymi wyzwaniami: Tomek boi si? spa? w nowym pokoju, ma?a Lila
odbywa swoj? pierwsz? samodzieln? wypraw? do piekarni, Krzy? nie lubi chodzi? do dentysty, Rózia uczy si? p?ywa?, Mirek za? musi pogodzi?
si? z tym, ?e na ?wiecie pojawi? si? m?odszy brat. Z tymi i innymi bohaterami dziecko prze?ywa dum? i rado?? z pokonania strachu i dokonania
czego?, na co nie ma odwagi, uczy si? rozmawia? o swoich emocjach i do?wiadczeniach.
1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)