2013 - Biblioteka SGH

Transkrypt

2013 - Biblioteka SGH
242
Wykaz wydawnictw zwartych
przeznaczonych do bezpłatnego
przekazania
2013
Tytuł. Tom / Autor - Rok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Poznavanje robe u trgovini. / M.Sagrak. – Zagreb, 1960.
A manual of textual analysis. / Vinton A Dearing. - Berkeley, 1959.
Organizacja i działania bojowe ludowego Wojska Polskiego w latach 1943-1945 : wybór materiałów
źródłowych. T. 1. / oprac. Leon Ponahajba ; red. Marian Anusiewicz. – Warszawa, 1958.
Prati ue de la mesure et du contr le dans l industrie. T.1. / Jules Burton. - Paris, 1958.
Prati ue de la mesure et du contr le dans l industrie. T.2. / Jules Burton. - Paris, 1959.
Podstawy automatyki. / Stefan Węgrzyn. - Warszawa, 1960.
zoro katalóg re do
ni nic na Slo ensku. /Juraj Paśka. – Martin, 1959.
Bibliografia historii Poznania. / Maria Szymaoska.- Poznao, 1960.
Marszruty i manowce ółwiecza : eseje. / Mieczyslaw R. Frenkel.- Katowice, 1960
Ście ki rzez ycie : ws omnienia. / Narcyza Żmichowska, Julia Baranowska. - Wrocław, 1960.
Towaroznawstwo artykułów rzemysłowych : dla samouków. /Janina Szyczewska.- Warszawa, 1960.
Bibliografia Mazur i Warmii w okresie dziesięciolecia 1945-1955.
/ Emilia Sukertowa-Biedrawina. - Olsztyn, 1960.
Dzieje iśmiennictwa leśnego w Polsce do roku 1939.
/ Antoni Żabko-Potopowicz. – [Warszawa, 1960].
Stefan Żeromski : kalendarz ycia i twórczości.
/ Stanisław asztelowicz, Stanisław Eile. - raków, 1961.
a Biblioth ue nationale endant les ann es 1952 1955 : ra ort r sent M. le Ministre de l Education
nationale. / Julien Cain. - Paris, 1958.
e droit de la guerre et les conflits arm s d un caract re non-international. /J. Siotis. - Paris, 1958.
Nowe mianownictwo i organizacyjne formy zes olenia zakładów leczniczo-profilaktycznych w ZSRR.
/ D. G. O engejm, A. M. Dworkin ; [tł. z ros. T. Wybodowski. - Warszawa, 1951.
Skrócone rze isy katalogowania alfabetycznego.
/ Józef Grycz, Władysława Borkowska ; oprac. W. Borkowska.- Warszawa, 1961.
Skrócone rze isy katalogowania alfabetycznego.
/ Józef Grycz, Władysława Borkowska ; o rac. W. Borkowska.- Warszawa, 1961.
Skrócone rze isy katalogowania alfabetycznego.
/ Józef Grycz, Władysława Borkowska ; oprac. W. Borkowska.- Warszawa, 1961.