9. Stan należności i zobowiązań

Komentarze

Transkrypt

9. Stan należności i zobowiązań
Stan należności Miasta Mława na dzień 30.06.2011r.
I. NALEŻNOŚCI
Stan należności Miasta Mława na dzień 30.06.2011 rok wynosi 23 489 962,75 zł. w tym
należności wymagalne w kwocie 9 681 016,58 zł. W poszczególnych jednostkach budżetowych
stan należności przedstawia się następująco:
Urząd Miasta w Mławie - 16 583 494,44 zł z tego:
należności wymagalne – 3 204 898,47 zł są to:
- należności z tytułu zobowiązań podatkowych osób fizycznych – 1 725 895,90 zł
- należności z tytułu zobowiązań podatkowych osób prawnych – 1 479 002,57 zł
należności niewymagalne – 13 378 595,97 zł są to:
- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych
- 5 616 588,89
- należności z tytułu zobowiązań podatkowych osób fizycznych – 2 554 130,60 zł
- należności z tytułu zobowiązań podatkowych osób prawnych – 5 206 045,78 zł
- należności z tytułu środków pieniężnych w kasie( pogotowie kasowe) – 1 830,70 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie – 6 657 950,25 zł z tego:
należności wymagalne – 6 468 920,14 zł są to:
- należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu
alimentacyjnego.
należności niewymagalne – 189 030,11 zł są to;
- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 115 105,35 zł
- należności z tytułu gotówki w kasie – 426,17 zł.
- należności od dłużników alimentacyjnych tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu dla budżetu
państwa w kwocie 73 498,59 zł
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie - 92 132,62 zł z tego:
należności wymagalne – 7 197,97 zł są to;
- należności z tytułu korzystania z krytej pływalni w kwocie 7 197,97 zł
należności niewymagalne - 84 934,65 zł.
- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym –
69 255,26 zł.
- należności z tytułu gotówki w kasie – 1 000,- zł.
- należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 14 279,39 zł
- należności z tytułu zaliczek – 400,00 zł
Miejski Zakład Obsługi Szkół w Mławie – 3 142,63 zł z tego:
należności niewymagalne
- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym
- 2 142,63 zł
- należności z tytułu udzielonych zaliczek – 1 000,-zł.
76
Gimnazjum Nr 1 w Mławie – 52 777,21 zł
należności niewymagalne tj:
- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 51 277,21 zł.
- należności z tytułu udzielonych zaliczek – 1 500,-zł.
Gimnazjum Nr 2 w Mławie – 9 487,49 zł z tego:
należności niewymagalne tj:
- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 8 487,49 zł.
- należności z tytułu udzielonych zaliczek – 1 000,-zł.
Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Mławie – 8 124,50 z tego:
należności niewymagalne tj:
- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 5 124,50 zł.
- należności z tytułu udzielonych zaliczek – 3 000,-zł.
Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie – 13 363,01 zł z tego:
należności niewymagalne tj:
- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 9 863,01 zł.
- należności z tytułu udzielonych zaliczek – 3 500,-zł.
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie – 9 477,80 zł z tego:
należności niewymagalne tj:
- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 7 977,80 zł.
- należności z tytułu udzielonych zaliczek – 1 500,-zł.
Szkoła Podstawowa Nr 7 w Mławie – 20 726,62 zł z tego:
należności niewymagalne tj:
- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 19 157,79 zł.
- należności z tytułu udzielonych zaliczek – 1 68,83 zł.
Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie – 24 337,28 zł z tego:
należności niewymagalne tj:
- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 21 704,90 zł.
- należności z tytułu udzielonych zaliczek – 2 632,38 zł.
Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie – 14 948,90 zł z tego:
należności niewymagalne tj:
- należność z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 13 948,90 zł.
- należności z tytułu udzielonych zaliczek – 1 000,-zł.
77
Stan zobowiązań Miasta Mławy na dzień 30.06.2011r.
Stan zobowiązań Miasta Mławy na dzień 30.06.2011 r. wynosi 2 833 276,52 zł
W poszczególnych jednostkach budżetowych stan zobowiązań przedstawia się następująco:
Urząd Miasta w Mławie – 2 143 645,45 zł.
zobowiązania niewymagalne – 993 197,11 zł w tym;
- zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych
od wynagrodzeń w kwocie 113 254,99 zł.
- zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 2 030 390,46 zł.
zobowiązania wymagalne – 0,00 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie – 0,00 zł z tego:
zobowiązania niewymagalne – 0,00
zobowiązania wymagalne – 0,00 zł
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie - 17 648,43 zł z tego:
zobowiązania niewymagalne – 17 648,43 zł są to:
- zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 17 648,43 zł
zobowiązania wymagalne – 0,00 zł
Miejski Zakład Obsługi Szkół w Mławie –
zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł.
zobowiązania wymagalne – 0,00 zł
0,00 zł z tego:
Gimnazjum Nr 1w Mławie – 97 098,91 zł z tego:
zobowiązania niewymagalne – 97 098,91 zł. w tym;
- zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych
od wynagrodzeń w kwocie 97 098,91 zł,
zobowiązania wymagalne – 0,00 zł
Gimnazjum Nr 2 w Mławie – 81 409,00 zł
zobowiązania niewymagalne – 81 409,00 zł. w tym;
- zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych
od wynagrodzeń w kwocie 81 409,00 zł,
zobowiązania wymagalne – 0,00 zł
Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Mławie – 33 749,10 zł z tego:
zobowiązania niewymagalne – 33 749,10 zł w tym;
- zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych
od wynagrodzeń w kwocie 33 749,10 zł,
zobowiązania wymagalne – 0,00 zł
78
Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie – 58 688,15 zł z tego:
zobowiązania niewymagalne – 58 688,15 zł w tym;
- zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od
wynagrodzeń w kwocie 58 688,15 zł,
zobowiązania wymagalne – 0,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie – 110 628,97 zł z tego:
zobowiązania niewymagalne
- zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od
wynagrodzeń w kwocie 110 628,97 zł,
zobowiązania wymagalne – 0,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 7 w Mławie – 131 128,95 zł w tym:
zobowiązania niewymagalne
- zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od
wynagrodzeń w kwocie 131 128,95 zł,
zobowiązania wymagalne – 0,00 zł
Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie – 75 105,44 zł z tego:
zobowiązania niewymagalne
- zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od
wynagrodzeń w kwocie 74 153,82 zł
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 951,62 zł
zobowiązania wymagalne – 0,00 zł
Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie – 84 174,12 zł z tego:
zobowiązania niewymagalne:
- zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od
wynagrodzeń w kwocie 84 174,12 zł
zobowiązania wymagalne – 0,00 zł
79