czytaj więcej - Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

Transkrypt

czytaj więcej - Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
UNIWERSYTET ROLNICZY W KRAKOWIE
WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA
Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
Kraków, 26.01.2016 r.
Serdecznie zapraszamy do udziału w IX Dniach Integracji. W ramach programu
zapraszamy na wykłady i zajęcia warsztatowe, które będą realizowane pod hasłem
„Zdrowie z natURy” 20 kwietnia na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie.
W tym dniu będzie możliwość zdobycia wiedzy o roślinach i ich roli w życiu człowieka
oraz umiejętności praktycznych na zajęciach warsztatowych. Przewidziane w programie
wykłady są ogólnodostępne dla wszystkich chętnych, natomiast zajęcia warsztatowe
przewidujemy w małych grupach, nie większych niż 15 osobowe, stąd niezbędna jest
wcześniejsza rejestracja uczestników do dnia 10.04.2016.
Każda grupa może skorzystać maksymalnie z dwóch zajęć warsztatowych.
Program spotkania (środa – 20 kwietnia 2016 r.):
1000 (aula 130/131). Przywitanie uczestników na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa (Al. 29 Listopada 54,
31-425 Kraków)
Część wykładowa:
1. 1015-1045 „Warzywa wczoraj i dziś” – dr inż. Anna Ambroszczyk
2. 1050-1120 „Dekoracyjny ogród warzywno-ziołowy” – dr inż. Elżbieta Jędrszczyk
3. 1125-1150 „Grzyby w ogrodzie” – dr hab. Agnieszka Sękara
4. 1155-1225 „Ogrody terapeutyczne” – dr inż. Bożena Szewczyk-Taranek
Część warsztatowa:
1. 1245-1345 „Aranżacja uprawy pojemnikowej ziół” – Szklarnie Doświadczalne Wydziału Biotechnologii
i Ogrodnictwa
2. 1245-1345 „Pokaz profesjonalnych narzędzi do hortiterapii” – Szklarnie Doświadczalne Wydziału
Biotechnologii i Ogrodnictwa
3. 1245-1345 „Kosmetyki ziołowe” – Laboratorium Katedry Roślin Warzywnych i Zielarskich (III piętro)
4. 1400-1500 „Rośliny przyprawowe – uruchom zmysły” – Szklarnie Doświadczalne Wydziału Biotechnologii
i Ogrodnictwa
5. 1400 - 1500 „Ozdobne rośliny sensoryczne” – Kolekcja Dydaktyczna Katedry Roślin Ozdobnych
6. 1400 - 1500 „Kosmetyki ziołowe” – Laboratorium Katedry Roślin Warzywnych i Zielarskich (III piętro)
Zgłoszenia na warsztaty przyjmuje pełnomocnik Dziekana WBiO ds. Studentów
Niepełnosprawnych – dr inż. Aneta Grabowska
tel. 12 662-52-16, e-mail: [email protected]