Wyprawka dziecka przedszkolnego w roku szkolnym 2016/ 2017

Transkrypt

Wyprawka dziecka przedszkolnego w roku szkolnym 2016/ 2017
Wyprawka dziecka przedszkolnego w roku szkolnym 2016/ 2017
Dzieci 6 – letnie:
 ,,Ma ły el ementarz”. Pa kiet do zerówek. Roczne przygotowanie przedszkolne.
Wyda wnictwo MAC. ( prosimy podpisać każdą książeczkę imieniem i nazwiskiem
dzi ecka)
 Teczka na prace plastyczne dzieci ( podpisana)
 Ka pci e
 Strój do ćwi czeń gi mnastycznych
 Chus teczki do nosa w kartoniku ( podpisane)
 Rol ka ręcznika papierowego (jedna na miesiąc)
Dzieci 5 – letnie:
 ,,Kol orowy s tart”. Pa kiet pięciolatka i sześciolatka. Wydawnictwo MAC. ( prosimy
podpisać każdą książeczkę imieniem i nazwiskiem dziecka)
 Teczka na prace plastyczne dzieci ( podpisana)
 Ka pci e
 Strój do ćwi czeń gi mnastycznych
 Chus teczki do nosa w kartoniku ( podpisane)
 Rol ka ręcznika papierowego (jedna na miesiąc)
Dzieci 4 – letnie:
 "Kolorowy start. Czterolatek" wydawnictwo Ma c Edukacja
Prosimy Rodziców dzieci 3-, 4- , 5 – i 6 – letnich, żeby w roku szkolnym 2016/2017 nie
kupowali pomocy do zajęć plastycznych i technicznych (bloki, kredki, ołówki, papiery
kolorowe, plastelina….), ponieważ zostaną one zakupione przez przedszkole. Składka na
powyższą wyprawkę wynosi 50 zł na dziecko.