informacja - RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

Komentarze

Transkrypt

informacja - RADZYŃ CHEŁMIŃSKI
Radzyń Chełmiński, dnia 20.05.2016 r.
INFORMACJA
Na mocy art. 37 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 885 z późn. zm.)
Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński podaje do publicznej wiadomości, co następuje:
I. Wykonanie budżetu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński za 2015 r.
1. Dochody……………………………………………….... 22.889.486,77 zł
z tego:
a) bieżące…………………………………………….. …… 21.431.942,38 zł
b) majątkowe………………………………………………… 1.457.544,39 zł
2. Wydatki…………………………………………………. 20.963.468,52 zł
z tego:
a) bieżące………………..…………………………………. 18.957.499,55 zł
b) majątkowe……………………………………………..….. 2.005.968,97 zł
3. Nadwyżka budżetu ……………………………………….. 1.926.018,25 zł
4. Przychody…………………………………………….….... 1.596.631,52 zł
z tego:
a) spłata pożyczek udzielonych…………………………………. 24.000,00 zł
b) inne źródła - wolne środki z rozliczenia kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych………………………………...…..1.572.631,52 zł
5. Rozchody………………………………………………….. 1.145.958,13 zł
z tego:
a) spłaty kredytów i pożyczek…………………….……..……1.121.958,13 zł
w tym:
- na realizację programów i projektów
z udziałem środków unijnych………………………………….724.451,39 zł
- pożyczki………………………………………………………...24.000,00 zł
II. Kwota wykorzystanych środków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2…………………………….199.243,27 zł
III. Kwota zobowiązań niewymagalnych
na dzień 31.XII.2015 r. ……… ……………………….... 6.964.629,00 zł
w tym:
− kredyty i pożyczki długoterminowe……………………….. 6.964.629,00 zł
IV. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.XII.2015 roku nie wystąpiły.
V. Dotacje otrzymane w 2015 r. z budżetu jednostek
samorządu terytorialnego……………………………..……..….. 54.600,00 zł
VI. Dotacje udzielone w 2015 r. innym jednostkom
samorządu terytorialnego………………………………..…...…. 48.955,55 zł
VII. Udzielone w 2015 r. poręczenia i gwarancje…………….…...… 0,00 zł
VIII. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzenia lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i
przyczyn umorzenia:
Udzielone ulgi:
Chajec Anna
Kawucha Joanna
Kurzyński Kazimierz Klemens
Państwowy Instytut Zootechniki w Krakowie
Pawlos Piotr Jakub
Sadowski Mieczysław Julian
Wer-Rol Sp. z o.o.
Wiater Joanna Maria
Zdziech Bogdan Stanisław
Umorzenia:
Storma Wiesława Anna – ważny interes podatnika
IX. 1. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej:
1. Agropol Sp. z o.o.
2.Abramek Mirosław Sławomir
3.Adamczyk Teresa
4.Adamczyk Tomasz
5.Adwent Andrzej Mirosław
6.Agro-Wronie Sp. z o.o.
7.Antkowski Stanisław Józef
8.Badalewski Robert Mariusz
9.Banasik Paweł
10.Bednarczyk Mikołaj
11.Bednarczyk Sylwester
12.Betcher Zenon
13.Będziechowska Anita Anna
14.Biegniewski Jan
15.Biegniewski Sławomir Michał
16.Bielec Mieczysław
17.Bieniek Ryszard Władysław
18.Błaszkiewicz Henryk Benedykt
19.Błaszkiewicz Mariusz
20.Bławat Sławomir Piotr
21.Bryliński Jacek
22.Bryliński Mirosław Władysław
23.Bryliński Piotr Jan
24.Bryśkiewicz Kazimierz
25.Brzyski Adrian Łukasz
26.Bykowski Mariusz Jan
27.Bykowski Michał Stanisław
28.Chojnacki Tadeusz Jan
29.Cichocki Konrad
30.Cichocki Szymon
31.Ciekot Piotr
32.Cop Wiesław Edward
33.Czaplińska Joanna Marianna
34.Czarnecka Wiesława Genowefa
35.Czarnota Anna Małgorzata
36.Czepkowski Arkadiusz
37.Czmoch Michał
38.Czyrkiewicz Mirosław Klemens
39.Ćwikliński Jerzy Zbigniew
40.Dąbrowski Krystian Stanisław
41.Dąbrowski Stanisław Tomasz
42.Deruś Adam
43.Dębrol Spółka z o.o.
44.Dobiasz – Piotrowska Karolina
45.Dobrzyński Kazimierz
46.Drewek Aleksandra Maria
47.Drewek Sebastian
48.Dulska Magdalena
49.Dulski Andrzej Marian
50.Dulski Roman Wojciech
51.Dyrka Radosław Karol
52.Dyrka Tadeusz
53.Elminowski Grzegorz Bogdan
54.Ewald Grzegorz
55.Fajfer Michał
56.Ferszka Henryk Adam
57.Frankiewicz Adam Janusz
58.Frączek Violetta Jolanta
59.Gajtkowski Dominik Rafał
60.Gładyszewski Aleksander Józef
61.Głogowska Dorota Maria
62.Głogowski Robert Grzegorz
63.Górecki Łukasz
64.Górski Wojciech
65.Gromelski Janusz Dariusz
66.Groth Wojciech
67.Grzegorczyk Bogdan
68.Grzębski Michał
69.Grzywacz Jacek
70.Hes Marlena Maria
71.Homa Piotr Jerzy
72.Jabłoński Adam Bogusław
73.Jabłoński Stefan Marek
74.Jakubas Jan Stanisław
75.Janiszewski Krzysztof Andrzej
76.Janusz Julia Róża
77.Jaworski Robert Albin
78.Jaworski Stanisław Andrzej
79.Jeliński Mirosław Jerzy
80.Jędrzejewski Andrzej
81.Jurowiecki Jan Adam
82.Kabat Marcin
83.Kaczmarczyk Dariusz
84.Kaczmarzyk Karol Wiesław
85.Kamiński Grzegorz Kazimierz
86.Karczmarczyk Ewelina Helena
87.Kasprowicz Maciej Tomasz
88.Kawski Tomasz Kazimierz
89.Kawucha Joanna
90.Kicerman Piotr
91.Kiepka Andrzej Jan
92.Klarkowski Krzysztof Ignacy
93.Klasiński Robert Franciszek
94.Klimek Jacek Stanisław
95.Klimek Krzysztof Jan
96.Klimek Maciej Józef
97.Klimek Przemysław Marek
98.Kołodziejski Zbigniew
99.Kopaczewska Krystyna Anna
100. Kosakowski Roman Stanisław
101. Kowalewski Stanisław Jerzy
102. Kowalewski Zbigniew Janusz
103. Kowalkowski Krzysztof Hieronim
104. Kowalska Elżbieta
105. Kowalska Lidia Barbara
106. Kowalski Tomasz Sylwester
107. Kozioł Roman
108. Krupa Jarmila
109. Kubasik Jarosław
110. Kucharski Marek Piotr
111. Kuczyńska Irena
112. Kunicki Mariusz
113. Kunikowski Bogusław
114. Kurdyn Bartłomiej
115. Kurdyn Mateusz
116. Kurdyn Roman
117. Kurnik Jarosław
118. Kurnik Piotr Romuald
119. Kurnik Wojciech
120. Kurnik Zdzisław Władysław
121. Kurzyński Adam Henryk
122. Kurzyński Kazimierz Klemens
123. Kurzyński Maciej
124. Kuźmiński Radosław Rafał
125. Kwietniewski Andrzej Stanisław
126. Lamparski Krzysztof
127. Laskowski Dariusz Jan
128. Lazarowski Stanisław
129. Lewandowski Jan Franciszek
130. Ligęza Henryk Jan
131. Ligęza Józef Jan
132. Lipecki Kazimierz Adam
133. Lipińska Irena Agnieszka
134. Lipiński Jarosław Marcin
135. Lutostański Wacław
136. Łącz Arkadiusz Józef
137. Łącz Mateusz Jan
138. Łącz Tomasz Piotr
139. Łucki Władysław
140. Majta Krzysztof Józef
141. Makowski Tomasz Wiesław
142. Makowski Zbigniew
143. Makuracki Zbigniew Franciszek
144. Malas Edward
145. Marzec Krzysztof
146. Marzec Zbigniew
147. Maszota Rafał Stanisław
148. Matuszczak Jerzy Władysław
149. Mazur Ryszard
150. Mejka Tadeusz Ksawery
151. Meller Waldemar
152. Melzacki Tomasz
153. Miąsko Marek
154. Michaliszyn Jan Józef
155. Mielewczyk Zenon Roman
156. Mikrut Krzysztof Piotr
157. Mira Zygmunt Bogusław
158. Misztal Tomasz Kazimierz
159. Molęda Leszek Piotr
160. Molęda Wojciech Janusz
161. Monczkowska Barbara Lidia
162. Mondrzejewski Janusz
163. Moryń Mariusz
164. Mroczka Sylwia Elżbieta
165. Nadworny Jan Aleksander
166. Nadworny Rafał
167. Nadworny Tomasz Dariusz
168. Nadworny Zdzisław Piotr
169. Nelkowski Piotr Grzegorz
170. Nenczak Arkadiusz Przemysław
171. Niklewski Bogdan
172. Nowacki Andrzej
173. Nowacki Kazimierz Jerzy
174. Nowak Marian Jan
175. Ochab Janusz Józef
176. Olejniczak Waldemar
177. Opas Adam Jan
178. Ornacka Danuta Maria
179. Ornacki Jacek Krzysztof
180. Ostrowska Lidia Marianna
181. Otolski Mariusz
182. Ottowicz Stanisław
183. Paliwoda Stefan Alfons
184. Paradowski Konrad
185. Paradowski Stanisław
186. Pawlos Piotr Jakub
187. Pesta Piotr
188. Piasecki Wiesław Stanisław
189. Plitt Andrzej Konstanty
190. Pocierznicka Monika Maria
191. Podlas Krzysztof Zbigniew
192. Polak Dariusz
193. Porowska Maria
194. Poseł Arkadiusz Zbigniew
195. Poznański Lucjan Franciszek
196. Przybylska Anna Magdalena
197. Puk Beata Renata
198. Puk Janusz Andrzej
199. Puzon Marian
200. Radko Mariusz Marcin
201. Rak Leszek Ludwik
202. Rembecki Piotr
203. Rębisz Michał Gabriel
204. Rębisz Ziemowit Józef
205. Robaczewska Beata Anna
206. Robaczewski Janusz
207. Robaczewski Janusz Józef
208. Rokiciński Marek Radosław
209. Rokiciński Robert
210. Rolewicz Bartosz Jan
211. Rolewicz Tadeusz Bernard
212. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Nowa Droga”
213. Rol-Szóstka Sp. z o.o.
214. Różycki Zenon
215. Rycerz Katarzyna Michalina
216. Rynduch Andrzej Roman
217. Rynduch Zbigniew Dariusz
218. Rynkowski Kazimierz Roman
219. Sadowski Mieczysław Julian
220. Sądel Bożena
221. Siemianowski Jacek
222. Siemianowski Józef Jerzy
223. Siemiątkowska Róża Hanna
224. Skoczylas Danuta Barbara
225. Skowroński Henryk Jan
226. Skrzeczowski Jerzy
227. Sławiński Andrzej Marian
228. Smoliński Piotr Karol
229. Sobieraj Krzysztof
230. Sokół Michał
231. Sołtys Ewa Jolanta
232. Sołtysik Elżbieta Małgorzata
233. Stachowiak Wiesława Róża
234. Staszewska Jolanta Krystyna
235. Steciuk Agnieszka
236. Storma Wiesława Anna
237. Strzępka Bogusław
238. Stylski Krzysztof
239. Syzdół Danuta Agnieszka
240. Szałecki Krzysztof Jan
241. Szczawiński Leszek
242. Szczepanik Mirosław
243. Szczepiński Krzysztof Mariusz
244. Szymańska Jolanta Zofia
245. Szyszkowski Jakub Michał
246. Tabarkiewicz Wiesław Alfons
247. Tarkowski Władysław Janusz
248. Templin Zdzisław
249. Tomaszewski Marek Jarosław
250. Tomaszewski Mirosław Jan
251. Topolewski Mariusz
252. Topolewski Piotr
253. Trela Krystian Patryk
254. Trela Tadeusz Władysław
255. Trochowska Teresa
256. Tusień Józefa Eufemia
257. Tusień Marek Andrzej
258. Tusień Mateusz Jarosław
259. Tusień Zdzisław
260. Ungur Magdalena Helena
261. Urban Andrzej
262. Uszok Sebastian
263. Utnicki Zbigniew Grzegorz
264. Waczkowski Krzysztof Stanisław
265. Waczkowski Mirosław Krzysztof
266. Waleryn Andrzej Piotr
267. Wdowiak Tomasz Franciszek
268. Wesołowski Piotr Jacek
269. Węgliński Jacek Tadeusz
270. Wiater Joanna Maria
271. Wiater Krystyna
272. Wiater Michał Tomasz
273. Wiater Stanisław Marcin
274. Wicha Przemysław Józef
275. Wilczyński Maciej Mariusz
276. Wiśniewska Lidia Elżbieta
277. Wiśniewski Mariusz Piotr
278. Wiśniewski Paweł Piotr
279. Wiśniewski Roman Ryszard
280. Witkowski Maciej Grzegorz
281. Wnuczek Przemysław Krystian
282. Wojciechowski Tadeusz Marek
283. Wojewódka Mieczysław
284. Wojnowski Arkadiusz
285. Wolandt Jarosław Marek
286. Wolentarski Jerzy
287. Wróblewska Anna Barbara
288. Wrzesińska Grażyna Maria
289. Wrzesiński Marek
290. Wylegała Mirosław Adam
291. Wylęgała Jacek Piotr
292. Wylęgała Jarosław Krzysztof
293. Wysocka Aleksandra Halina
294. Wzorek Andrzej
295. Wzorek Daniel Robert
296. Zarzycka Bogusława Anna
297. Zdral Zbigniew Franciszek
298. Zdziech Bogdan Stanisław
299. Zdziech Grzegorz Piotr
300. Zgliniecki Adam Bogusław
301. Zieliński Mariusz
302. Zygmunt Stanisław Piotr
303. Ździech Andrzej Stefan
304. Żebrowski Jan Jerzy
305. Żmuda – Trzebiatowski Leszek
306. Żurek Wojciech Franciszek
307. Żychowska Marlena
308. Żychowski Jarosław
2. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników na podstawie ustawy o systemie oświaty:
Koszty kształcenia młodocianych „Nauka zawodu” za 2015 r.:
1. Figurski Krzysztof
2. Jarząb Bogdan
3. Jędrzejewska Grażyna
4. Andrzej Paczkowski
5. Rafalski Krzysztof
6. Siemianowski Marian
7. Sobczak Zbigniew
8. Zacharski Tomasz
9. „TOSPOL” Spółka Cywilna