Jak Gutenberg wymyślił druk

Transkrypt

Jak Gutenberg wymyślił druk
Publiczne Gimnazjum w Ujeździe
rok szkolny 2016/2017
KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO
Temat projektu: Jak Gutenberg wymyślił druk?
Imię i nazwisko nauczyciela Krzysztof Czajkowski
Cele projektu:
Czas realizacji: od luty do maj 2017r.
Wielkość grupy projektowej(od 3 do 5osób) :3-5 osoby
Ilość grup projektowych: 1
Opis projektu :
Książka jest jednym z najważniejszych wynalazków w historii ludzkości. Dziś mało kto
zastanawia się jak ona powstała, z jakimi problemami musieli się zmierzyć pierwsi drukarze?
Projekt ma doprowadzić do zrekonstruowania prasy drukarskiej Gutenberga i pokazania jej
praktycznych zastosowań.
Gotowy
model
będzie
przygotowywania materiałów na uroczystości szkolne.
Proponowane sposoby prezentacji:
a) makieta
b) prezentacja multimedialna
c) wystawa
można
wykorzystywac
podczas