Załącznik nr 6 do SIWZ - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Transkrypt

Załącznik nr 6 do SIWZ - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Projekt „Wykorzystanie drożdży Y. lipolytica i D. hansenii, enzymów oraz toksyn killerowych do otrzymywania preparatów przydatnych w przemyśle i agrotechnice" jest współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Załącznik nr 6 do SIWZ
netto
brutto
ilość sztuk
1.
zlewka szklana niskie o pojemności 25ml
50
2.
zlewka szklana niskie o pojemności 50ml
50
3.
zlewka szklana niskie o pojemności 100ml
50
4.
zlewka szklana niskie o pojemności 150ml
50
5.
bagietki szklane o wym. 5x200mm
50szt/1op
4
6.
bagietki szklane o wym. 5x300mm
50szt/1op
4
7
cylindry szklane ze stopką szklaną lub plastikową, szkło klasa B, o poj. 5ml
10
8
cylindry szklane ze stopką szklaną lub plastikową, szkło klasa B, o poj. 10ml
10
9
cylindry szklane ze stopką szklaną lub plastikową, szkło klasa B, o poj. 25ml
10
10
10
200
12
cylindry szklane ze stopką szklaną lub plastikową, szkło klasa B, o poj. 50ml
kolby Erlenmayera z szeroką szyją, szkło klasy B, Szkło białe, d1 = 87[mm], d2 =
50[mm], h = 156[mm]o pojemności 300ml
kolby miarowe szklane szkło klasy B, o pojemności 100ml
13
kolby miarowe szklane szkło klasy B, o pojemności 200ml
25
14
elementy mieszające, dipole o dł.: 4mm lub 5 mm bez pierścienia
5
15
elementy mieszające, dipole o dł.: 8mm bez pierścienia
5
16
elementy mieszające, dipole owalne o dł.:10mm bez pierścienia
5
17
elementy mieszające, dipole o dł.:25mm bez pierścienia
5
18
elementy mieszające, dipole cylindryczne o średnicy 6mm i dł: 15mm
5
19
elementy mieszające, dipole cylindryczne o średnicy 6mm i dł: 30mm
5
20
elementy mieszające, dipole cylindryczne o średnicy 6mm i dł:45mm
5
tel. :+48 071 320 1077
fax.:+48 071 320 1027
strona: www.up.wroc.pl
Partner:
Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu
ul. C.K.Norwida 25
50-375 Wrocław
25
Lider:
11
Projekt „Wykorzystanie drożdży Y. lipolytica i D. hansenii, enzymów oraz toksyn killerowych do otrzymywania preparatów przydatnych w przemyśle i agrotechnice" jest współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
21
22
23
24
25
26
Filtry strzykawkowe sterylne o porach 0,45mikro m, materiał membrany PTFE
100szt/1op.
Filtry strzykawkowe sterylne o porach 0,22mikro m, materiał membrany PTFE
100szt/1op.
Gładzik ze stali nierdzewnej wym. 145x40mm
kuwety kwarcowe Suprasil droga optyczna 10mm pojemności 1,4ml i zakresie
200-2500nm
kuwety makro z PMMA droga optyczna 10mm, pojemności 2,5ml-4,5ml i
zakresie 300-900nm 100szt/1op
kuwety polimikro z PMMA droga optyczna 10mm, pojemności 1,5ml-3,0ml i
zakresie 300-900n 100szt/1op
5
4
10
4
10
20
10
28
korki celulozowe do probówek i kolb o śr. 27-32mm 1op/100szt
10
29
korki celulozowe do probówek i kolb o śr. 40-43,5mm 1op/100szt
10
30
zestaw korkoborów 18 częściowy, sr 5-26mm
1
31
lejek uniwersalny szklany sr. 40mm
10
32
lejek uniwersalny szklany , 60mm
10
33
lejek uniwersalny szklany , śr 80mm
10
34
Łyżeczka dwustronna stalowa dł. 18mm
5
35
Łyżeczko-szpatułka mikro dł 150mm, łyżeczka 9x5mm
5
Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu
ul. C.K.Norwida 25
50-375 Wrocław
tel. :+48 071 320 1077
fax.:+48 071 320 1027
strona: www.up.wroc.pl
Partner:
korki celulozowe do probówek i kolb o śr. 13-16mm 1op/100szt
Lider:
27
Projekt „Wykorzystanie drożdży Y. lipolytica i D. hansenii, enzymów oraz toksyn killerowych do otrzymywania preparatów przydatnych w przemyśle i agrotechnice" jest współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
36
37
38
39
40
41
42
. membrany ultrafiltracyjne NMWL 6355 regenerowana celuloza , Milipore,
10szt, punkt odcięcia: 3kDa
. membrany ultrafiltracyjne NMWL 6355 regenerowana celuloza , Milipore,
10szt, punkt odcięcia: 5kDa
. membrany ultrafiltracyjne NMWL 6355 regenerowana celuloza , Milipore,
10szt, punkt odcięcia:10kDa
. membrany ultrafiltracyjne NMWL 6355 regenerowana celuloza , Milipore,
10szt, punkt odcięcia:30kDa
Probówki PP, stożkowodenne, o pojemnoś i 50ml, wymiary 28x114mm,
skalownane, z polem do opisu, sterylne w statywie styropianowym 1 op. /25szt
Probówki PP, stożkowodenne, o pojemnoś i 15ml, wymiary 17x120mm,
skalownane, z polem do opisu, sterylne w statywie styropianowym 1 op. /25szt
papierki wskaźnikowe Duotest zakres pH 1-12 w rolkach lub paskowe
1op/200szt
2
2
2
2
25
25
5
4
44
. pipety szklane Pasteurowskie dł.230mm 250szt/1op
4
45
smoczki do pipet pasteurowskich
50szt/1op
2
46
płyn antybakteryjny do łaźni wodnej z niebieskim wskaźnikiem koloru
100ml
5
47
płytki Petriego PS, wentylowane śr 90mm, 480szt/20sztx24
10
48
płytki Petriego PS, wentylowane śr 150mm, 16x10szt
5
49
Probówki reakcyjne PSgr 0,8mm, dł 10cm śr 14mm 100szt/1op
10
50
Probówki reakcyjne PSgr 0,8mm, dł 10cm śr 16mm 100szt/1op
10
51
Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, rozmiar S100szt /1op
10
Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu
ul. C.K.Norwida 25
50-375 Wrocław
tel. :+48 071 320 1077
fax.:+48 071 320 1027
strona: www.up.wroc.pl
Partner:
. pipety szklane Pasteurowskie dł.150mm 250szt/1op
Lider:
43
Projekt „Wykorzystanie drożdży Y. lipolytica i D. hansenii, enzymów oraz toksyn killerowych do otrzymywania preparatów przydatnych w przemyśle i agrotechnice" jest współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
52
Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, rozmiar M 100szt /1op
10
53
Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, rozmiar L 100szt /1op
10
54
Statyw 20 stanowiskowy , PP, na probówki Eppendorf 1,5-2,0ml 1szt
25
55
rysik diamentowy do szkł
1
56
statyw czterostronny PP opis:
Uniwersalny statyw na probówki , czterostronny
Przystosowany do wykorzystania wszystkich czterech stron. Każdy statyw
zawiera:
- 4 otwory o śr. 30 mm na probówki o poj. 50 ml;
- 12 otworów o śr. 20 mm na probówki wirówkowe o poj. 15 ml;
- 32 otwory o śr. 12 mm na probówki reakcyjne o poj. 1,5 i 2 ml;
- 32 otwory o śr. 10 mm na probówki reakcyjne o poj. 0,5 ml.
Materiał: polipropylen, autoklawowalny
Odporność temperaturowa: od -90°C do +121°C
Wymiary: 180 x 90 x 52 mm (dł. x wys. x gł.).
20
57
worki do dializy w rolce o dł 100ft o szer. 43mm i punkcie odcięcia 12400Da
1
58
worki do dializy w rolce o dł 100ft o szer. 43mm i punkcie odcięcia 2000kDa
1
59
worki do dializy w rolce o dł 100ft o szer. 43mm i punkcie odcięcia 3500kDa
1
60
Worki do stomachera o pojemności 450ml wymiar 110x230mm 1000szt/1op
1
Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu
ul. C.K.Norwida 25
50-375 Wrocław
tel. :+48 071 320 1077
fax.:+48 071 320 1027
strona: www.up.wroc.pl
4
3
Partner:
62
worki do utylizacji odpadów mikrobiologicznych Torebki płaskie z PP,
autoklawowalne 500 x 700 mm
wiadra transportowe ze stali szlachetnej, wyposażone w pokrywę z zaworem
wyrównującym nad-i podciśnienie. Pierścień uszczelniający z silikonu, 3
Lider:
61
Projekt „Wykorzystanie drożdży Y. lipolytica i D. hansenii, enzymów oraz toksyn killerowych do otrzymywania preparatów przydatnych w przemyśle i agrotechnice" jest współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
3
30
20
20
5
10
. kolby sercowe szkło białe, h = 75[mm], szlif = 14/23[mm]na 25 ml
200
wkład do gilz wrówkowych umożliwiający wirowanie probówek reakcyjnych
4x10ml do wirówki Sigma 3K15 1 zest/2szt
probówki bakteriologiczne ze szkła sodowego okrągłodenne o wym śr
16mmx100mm 1op/250szt
probówki bakteriologiczne ze szkła sodowego okrągłodenne o wym śr
16mmx100mm 1op/250szt
2
6
6
Ostrza skalpeli niesterylne ostrze zaokrąglone ze stali nierdzewniej 1op./12 szt
Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu
ul. C.K.Norwida 25
50-375 Wrocław
tel. :+48 071 320 1077
fax.:+48 071 320 1027
strona: www.up.wroc.pl
2
Partner:
64
3
Lider:
63
sprężynowe zamknięcia. Nadaje się do kontaktu z żywnością, autoklawowalne
bez pokrywy (ROTH). pojemność 6,5L
wiadra transportowe ze stali szlachetnej, wyposażone w pokrywę z zaworem
wyrównującym nad-i podciśnienie. Pierścień uszczelniający z silikonu, 3
sprężynowe zamknięcia. Nadaje się do kontaktu z żywnością, autoklawowalne
bez pokrywy (ROTH). pojemność 10,5L
Beczki uniwersalne z szerokim wlewem Rotilabo z HDPE. Do przenoszenia ciał
stałych o gęstości min. 1,5g/cm3, zgodne z dopuszczeniem UN-x odp. przepisom
transportu GG VSE. pokrywa z PE , śr 313mm, śr wew szyjki 251mm, wys
518mm, wyposażone w uchwyty i pierścień zaciskowy ocynkowany poj. 30L
Butelki z PE-HD z nakręcana zakrywką z PP poj. 2L, śr zakrętki 63mm, wym
152x81x239
Butelki z PE-HD z nakręcana zakrywką z PP poj. 1L, śr zakrętki 53mm, wym
125x71x180
Butelki z PE-HD z nakręcana zakrywką z PP poj. 0,5L, śr zakrętki 48mm, wym
94x58x140
taśma termowskaźnikowa do autoklawu z barwnikami wrażliwymi na ciepło 1
rolka/50m, szer. 19mm
mikrochronometry LCD, programowalne do 99min 59sec, z funkcją odmierzania
czasu , pamięcią, alarmem, na klips do fartucha i magnes
Projekt „Wykorzystanie drożdży Y. lipolytica i D. hansenii, enzymów oraz toksyn killerowych do otrzymywania preparatów przydatnych w przemyśle i agrotechnice" jest współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
75
sączki bibułowe śr 5,5 cm do analiz ilościowych średnia miękkość
5
76
sączki bibułowe śr 7,0cm do analiz ilościowych średnia miękkość 100szt
5
77
sączki bibułowe śr 9,0cm do analiz ilościowych średnia miękkość 100szt
5
78
sączki bibułowe śr 11cm do analiz ilościowych średnia miękkość 100szt
5
79
sączki bibułowe śr 15cm do analiz ilościowych średnia miękkość 100szt
5
80
sączki bibułowe śr 18,5cm do analiz ilościowych średnia miękkość 100szt
5
81
Butla z niebieską nakrętką GL45 do sterylizacji w temperaturze 140°C 100 ml
50
82
Butla z niebieską nakrętką GL45 do sterylizacji w temperaturze 140°C 250 ml
50
83
Butla z niebieską nakrętką GL45 do sterylizacji w temperaturze 140°C 500 ml
50
84
Butla z niebieską nakrętką GL45 do sterylizacji w temperaturze 140°C 1000ml
50
85
Butla z niebieską nakrętką GL45 do sterylizacji w temperaturze 140°C 2000 ml
50
86
Moduł UF - typ UP005, MWCO 5 kDa, materiał - PES, > 30 l/m2*h; A ≥ 1.5 m2
1
89
90
Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu
ul. C.K.Norwida 25
50-375 Wrocław
tel. :+48 071 320 1077
fax.:+48 071 320 1027
strona: www.up.wroc.pl
1
2
2
2
Partner:
88
Moduł MF - typ MP005, porowatość 0.05 µm, materiał - PES,> 200 l/m2*h; A ≥
1.5 m2
Membrana ceramiczna o średnicy 10 mm, dł. - 600 mm, A - 0.011 m2 materiał ZrO2/TiO2; 5 kDa
Membrana ceramiczna o średnicy 10 mm, dł. - 600 mm, A - 0.011 m2 materiał ZrO2/TiO3; 10 kDa
Membrana ceramiczna o średnicy 10 mm, dł. - 600 mm, A - 0.011 m2 materiał ZrO2/TiO4; 15 kDa
Lider:
87
Projekt „Wykorzystanie drożdży Y. lipolytica i D. hansenii, enzymów oraz toksyn killerowych do otrzymywania preparatów przydatnych w przemyśle i agrotechnice" jest współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
91
92
93
94
Membrana ceramiczna o średnicy 10 mm, dł. - 600 mm, A - 0.011 m2 materiał ZrO2/TiO4; 0.2 µm
Uszczelka silikonowa do membrany 10 mm materiał silikon, średnica podstawy
34.3 mm wysokość kaptura 9 mm wysokość uszczelki 13 mm 3 otwory mocujące
co 120º średnica 4 mm
2
4
papierki do testowania opryskiwania (wodoczułe)
1
worki do pakowania próżniowego, tradycyjnie kupujemy w firmie Techno z foli
barierowej MET/PE lub PA/PE o wymiarze: wys. szer. 20cm x wys. 15cm, szer 35
x wys. 25cm,
1
95
dysze opryskiwaczy ceramiczne szczelinowe i wirowe „niebieskie”, „żółte”,
„czerwone” 1 komplet
1
96
przewody silikonowe do pompy perystaltycznej 1 komplet
1
97
odbieralnik do suszarki rozpyłowej Büchi 190, przedstawiciel w Polsce
2szt.
2
98
worki barierowe typu Bag-in-Box z zaworem o poj 5L
1szt.
200
99
worki barierowe typu Bag-in-Box z zaworem o poj 10L
1szt.
100
100
pudełko kartonowe do pakowania worków Bag-in-Box o poj 10L
1szt.
200
101
pudełko kartonowe do pakowania Bag-in-Box o poj 20L
1 szt
200
razem:
tel. :+48 071 320 1077
fax.:+48 071 320 1027
strona: www.up.wroc.pl
Partner:
Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu
ul. C.K.Norwida 25
50-375 Wrocław
.........................................
Lider:
…..................... dnia..........................
Projekt „Wykorzystanie drożdży Y. lipolytica i D. hansenii, enzymów oraz toksyn killerowych do otrzymywania preparatów przydatnych w przemyśle i agrotechnice" jest współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
tel. :+48 071 320 1077
fax.:+48 071 320 1027
strona: www.up.wroc.pl
Partner:
Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu
ul. C.K.Norwida 25
50-375 Wrocław
Podpis(y) osoby/osób
upoważnionych do reprezentacji
Wykonawcy/Wykonawców/
Lider:
/miejscowość/