Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u osób dorosłych i

Komentarze

Transkrypt

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u osób dorosłych i
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u osób
dorosłych i dzieci - istotne zmiany w
wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji
Cardiopulmonary resuscitation in adults and children - important changes
in European Resuscitation Council Guidelines
Jacek Smereka
Streszczenie
W roku 2005 Europejska Rada Resuscytacji opublikowała Wytyczne Resuscytacji
2005 ERC na podstawie o ustaleń Międzynarodowej Konferencji Uzgodnień w
zakresie Resuscytacji Krążeniowo-Odde-chowej z roku 2005 (2005 International
Consensus Conference on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency
Cardiovascular Care Science with Treatment Recommendations). Na podstawie tych
dokumentów omówiono w niniejszym artykule istotne zmiany w europejskich
wytycznych resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci.
Summary
This article presents important changes in the European guidelines for
cardiopulmonary resuscitation in adults and children. In 2005 European Resuscitation
Council released ERC 2005 Guidelines for Resuscitation based on 2005 International
Consensus Conference on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency
Cardiovascular Care Science with Treatment Recommendations.