05.11 2) Kreatywne fryzjerstwo

Transkrypt

05.11 2) Kreatywne fryzjerstwo
Zespół Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi
Harmonogram - Zadanie 5 Kursy:,, Kreatywne fryzjerstwo",
,,Projektowanie komputerowe i stylizacja fryzur,",, Wizaż i charakteryzacja", ,,Przedłużanie i zagęszczanie włosów", Zajęcia odbywają się w godzinach: od 8:00 do
16:00.
Nauczyciele prowadzący: K. Czepułkowska, D. Jałbrzykowska - Frączyk, M. Pluta, I. Malinowska,M. Wawrzko- Siurtek.
MIESIĄCE
GRUPY
I
prowadzący
IX
XI
XII
I
05.11 2) Wizaż i
charakteryzacja
10.12 3) Wizaż i
charakteryzacja
14.01 5) K. Czepułkowska
A. Rossi
A. Rossi
D. Frączyk
22.10 3) 26.11 4) M. Pluta
K. Czepułkowska
10.09 1) 08.10 2) Wizaż i
Kreatywne fryzjerstwo
charakteryzacja
A. Rossi
24.09 1) Kreatywne
fryzjerstwo
prowadzący
X
K. Czepułkowska
Kreatywne fryzjerstwo Kreatywne fryzjerstwo
Kreatywne
fryzjerstwo
28.01 6) Kreatywne
fryzjerstwo
M. Wawrzko
Projekt nr RPLD.11.03.01-10-0025/15, pn. ”Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
II
prowadzący
prowadzący
III
prowadzący
prowadzący
10.09 Kreatywne
fryzjerstwo
8.10 Wizaż
i
8.10 charakteryzacja
05.11 Kreatywne
10.12 Kreatywne
14.01 Kreatywne
M. Wawrzko
A. Rossi
M. Pluta
K. Czepułkowska
M. Pluta
24.09 Kreatywne
fryzjerstwo
22.10 Wizaż
i
22.10 charakteryzacja
26.11 Wizaż
i
26.11 charakteryzacja
28.01 Wizaż
i
28.01 charakteryzacja
M. Pluta
A. Rossi
A. Rossi
A. Rossi
10.09 Kreatywne
08.10 Kreatywne
05.11 Kreatywne
fryzjerstwo
03.12 Wizaż
i
03.12 charakteryzacja
14.01 Wizaż
i
14.01 charakteryzacja
K. Czepułkowska
M. Pluta
D. Frączyk
A. Rossi
A. Rossi
24.09 Wizaż
i
24.09 charakteryzacja
22.10 Kreatywne
26.11 Kreatywne
fryzjerstwo
28.01 Kreatywne fryzjerstwo
A. Rossi
M. Wawrzko
M. Wawrzko
K. Czepułkowska
fryzjerstwo
fryzjerstwo
fryzjerstwo
fryzjerstwo
fryzjerstwo
fryzjerstwo
Projekt nr RPLD.11.03.01-10-0025/15, pn. ”Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
II
III
IV
01.04 5) 18.02 7) 04.03 Przedłużanie i
Wizaż i
Kreatywne
zagęszczanie włosów
fryzjerstwo
charakteryzacja
K. Czepułkowska
K. Czepułkowska
18.03 4) Wizaż i
charakteryzacja
A. Rossi
A. Rossi
V
VI
06.05 6) Wizaż i
charakteryzacja
03.06 Przedłużanie i
zagęszczanie włosów
A. Rossi
K. Czepułkowska
22.04 Przedłużanie 20.05 Projektowanie i zagęszczanie
i stylizacja fryzur
włosów
M. Wawrzko
I. Malinowska
10.06 Projektowanie i stylizacja fryzur
I. Malinowska
Projekt nr RPLD.11.03.01-10-0025/15, pn. ”Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
18.02 Kreatywne
fryzjerstwo
04.03 Wizaż
i
04.03 charakteryzacja
M. Wawrzko
A. Rossi
1.04 Projektowanie i 06.05 Przedłużanie i
stylizacja fryzur
03.06 Przedłużanie i
zagęszczanie włosów zagęszczanie włosów
I. Malinowska
K. Czepułkowska
M. Wawrzko
22.04 zagęszczanie włosów
Projektowanie i
stylizacja fryzur
20.05 Wizaż
i
20.05 charakteryzacja
10.06 Wizaż
i
10.06 charakteryzacja
M. Wawrzko
M. Pluta
A. Rossi
A. Rossi
18.03 Przedłużanie i
01.04 Przedłużanie i
04.03 Przedłużanie i
6.05 Projektowanie i
18.02 Wizaż
i
18.02 charakteryzacja
zagęszczanie włosów
zagęszczanie
włosów
stylizacja fryzur
03.06 Wizaż
i
03.06 charakteryzacja
A. Rossi
M. Pluta
K. Czepułkowska
I. Malinowska
A. Rossi
18.03 Przedłużanie i 22.04 Wizaż
i
22.04 zagęszczanie włosów charakteryzacja
K. Czepułkowska
A. Rossi
20.05 Przedłużanie i
zagęszczanie włosów
M. Wawrzko
10.06 Projektowanie i stylizacja fryzur
M. Pluta
Projekt nr RPLD.11.03.01-10-0025/15, pn. ”Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Arkusz2
MIESIĄCE
IX
X
XI
XII
GRUPY
I
14.10 04.11 Projektowanie i
8) Kreatywne
stylizacja fryzur
Wizaż i charakteryzacja
9.09 7)
fryzjerstwo
prowadzący
prowadzący
02.12 9) Wizaż i
charakteryzacja
A. Rossi
K. Czepułkowska
I. Malinowska
A. Rossi
23.09 8)
28.10 9) 25.11 10) Kreatywne
16.12 Projektowanie i
Wizaż i charakteryzacja
Kreatywne
fryzjerstwo
A. Rossi
M. Pluta
fryzjerstwo
K. Czepułkowska
stylizacja fryzur
M. Wawrzko
Projekt nr RPLD.11.03.01-10-0025/15, pn. ”Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Arkusz2
II
prowadzący
prowadzący
III
prowadzący
prowadzący
14.10 Wizaż i
charakteryzacja
04.11 Wizaż i
charakteryzacja
02.12 Kreatywne
fryzjerstwo
M. Wawrzko
A. Rossi
A. Rossi
K. Czepułkowska
23.09 Kreatywne
28.10 Kreatywne
25.11 Wizaż i
fryzjerstwo
charakteryzacja
16.12 Projektowanie i
fryzjerstwo
M. Pluta
M. Wawrzko
A. Rossi
D. Frączyk
09.09 Kreatywne
14.10 Kreatywne
04.11 Kreatywne
02.12 Projektowanie i
fryzjerstwo
fryzjerstwo
fryzjerstwo
stylizacja fryzur
K. Czepułkowska
M. Pluta
D. Frączyk
I. Malinowska
23.09 Kreatywne
28.10 Wizaż i
charakteryzacja
25.11 Kreatywne
fryzjerstwo
fryzjerstwo
16.12 Wizaż i
charakteryzacja
K. Czepułkowska
A. Rossi
M. Wawrzko
A. Rossi
09.09 Kreatywne
fryzjerstwo
stylizacja fryzur
Projekt nr RPLD.11.03.01-10-0025/15, pn. ”Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Arkusz2
I
II
III
IV
13.01 11) 24.02 12) 10.03 Przedłużanie 07.04 Przedłużanie i
V
12.05 12) Kreatywne
fryzjerstwo
Kreatywne
fryzjerstwo
i zagęszczanie
włosów
zagęszczanie włosów
Wizaż i
charakteryzacja
K. Czepułkowska
K. Czepułkowska
K. Czepułkowska
D. Frączyk
A. Rossi
27.01 10) Wizaż i
charakteryzacja
A. Rossi
24.03 Projektowanie
21.04 11) i stylizacja fryzur
Wizaż i
charakteryzacja
I. Malinowska
A. Rossi
VI
09.06 Przedłużanie i
zagęszczanie włosów
K. Czepułkowska
26.05 Projektowanie
i stylizacja fryzur
I. Malinowska
Projekt nr RPLD.11.03.01-10-0025/15, pn. ”Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Arkusz2
i stylizacja fryzur
fryzjerstwo
10.03 Wizaż i
charakteryzacja
I. Malinowska
M. Wawrzko
A. Rossi
13.01 Projektowanie 24.02 Kreatywne
fryzjerstwo
i zagęszczanie
włosów
M. Pluta
M. Wawrzko
charakteryzacja
A. Rossi
27.01 Projektowanie i
stylizacja fryzur
I. Malinowska
stylizacja fryzur
I. Malinowska
24.03 Przedłużanie 21.04 Projektowanie i
27.01 Kreatywne
13.01 Wizaż i
07.04 Projektowanie i 12.05 Przedłużanie i 09.06 Przedłużanie i
24.02 Projektowanie 10.03 Przedłużanie
stylizacja fryzur
zagęszczanie włosów zagęszczanie włosów
K. Czepułkowska
M. Wawrzko
26.05 Wizaż i
charakteryzacja
A. Rossi
07.04 Wizaż i
12.05 i stylizacja fryzur
i zagęszczanie
włosów
charakteryzacja
Projektowanie i
stylizacja fryzur
M. Pluta
D. Frączyk
A. Rossi
I. Malinowska
24.03 Wizaż i
charakteryzacja
21.04 Kreatywne
fryzjerstwo
26.05 Przedłużanie i
zagęszczanie włosów
A. Rossi
K. Czepułkowska
M. Wawrzko
09.06 Wizaż i
charakteryzacja
A. Rossi
Projekt nr RPLD.11.03.01-10-0025/15, pn. ”Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Podobne dokumenty