Pobierz dokument PDF z ofertą

Komentarze

Transkrypt

Pobierz dokument PDF z ofertą
Szczegóły oferty z dnia 09.03.2017
Zobacz ofertę on-line
Zrób porównanie on-line
Masz pytania? Zadzwoń! 22 395 52 72
OC
Assistance Premium
AC
Ważne cechy ubezpieczenia:
Dokumenty do pobrania:
Suma ubezpieczenia: 33 738 zł
Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC przez nabywce pojazdu
20%
Brak
Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC w przypadku
Nowa umowa
podwójnego ubez
Wprowadzona
OWU Generali Komunikacja
Tak
OWU Pakiet Auto
Pojazd, podsumowanie:
Właściciel, podsumowanie:
Volkswagen Caravelle TDI Basis / CL
Kobieta
syncro
Cena: 3 827 zł
Zadzwoń do nas: 22 395 52 71
Przebieg: 235 400km
Rok produkcji: 2002
Plusy i minusy oferty
Brak udziałów własnych w szkodzie
Traci się zniżki z AC za naprawę szyb
Możliwość wykupienia polisy Auto Casco do 13. roku
eksploatacji pojazdu
Jest w standardzie amortyzacja na częściach. Dopiero po
opłaceniu dodatkowej składki istnieje możliwość wykupienia
amortyzacji.
Dla auta fabrycznie nowego przez okres 6 miesięcy wartość
jest brana z faktury zakupu
Wyposażenie dodatkowe jest ubezpieczone w standardzie do
1000zł
Brak minimalnej kwoty wartości szkody (franszyzny
integralnej), aby Towarzystwo wypłaciło pełne odszkodowanie
Zakres terytorialny RP oraz zagranica
Jeżeli szkodę spowodowała osoba do 25. roku życia,
odszkodowanie zostanie pomniejszone o 10% (możliwość
zniesienia), chyba, że jest ona właścicielem lub
współwłaścicielem pojazdu
Płatny do OC lub AC
Holowanie pojazdu za granicą do 1000 km za opłatą
dodatkowej składki
Suma ubezpieczenia 10 000 euro
Usprawnianie pojazdu na miejscu zdarzenia i pokrycie kosztów
drobnych części do 100 zł.
Holowanie pojazdu w RP bez limitów, za granicą do 200 km
Pojazd zastępczy po awarii do 7 dni, po wypadku lub kradzieży
do 14 dni
Hotel do 4 dób
Wymiana koła, rozładowanie akumulatora, zatrzaśnięcie
kluczyków, dowóz paliwa
Możliwość zniesienia franszyzy 20 km za dopłatą
Refundacja kosztów holowania na autostradzie do 125 euro w
RP, za granicą do 250 euro
Dostawa części zamiennych, złomowanie pojazdu (usługa
organizowana, gdy wypadek miał miejsce za granicą)
Zakres ochrony
Zakres ochrony ubezpieczenia OC
Suma ubezpieczenia
5 000 000 zł na osobie, 1 000 000 zł na
mieniu
Rozłożenie składki na raty
2 raty
Zielona karta
Możliwość dokupienia
Dodatkowe świadczenia w ramach OC
Zakres ochrony ubezpieczenia AC
Zderzenie z innym pojazdem
Comperia.pl - Porównywarka finansowa nr 1 w Polsce
- teraz również z ofertą ubezpieczeń
Szczegóły oferty z dnia 09.03.2017
Zobacz ofertę on-line
Szczegóły oferty z dnia 09.03.2017
Zobacz ofertę on-line
Zrób porównanie on-line
Masz pytania? Zadzwoń! 22 395 52 72
Zderzenie z osobami, zwierzętami, lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem
Uszkodzenie przez osoby trzecie (wandalizm)
Zamieszki, wewnętrzne niepokoje, wydarzenia wojenne
Powstałych wskutek użycia pojazdu w związku z obowiązującymi świadczeniami na
rzecz wojska i policji
Wybuch
Nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz
pojazdu
Powódź
Lawina
Osunięcie i zapadanie się ziemi
Grad
Uderzenie pioruna
Huragan
Trzęsienie ziemi
Kradzież pojazdu
Z wyłączeniem motocykli. Możliwość
rezygnacji z ryzyka kradzieży.
Rabunek/Rozbój
Upadek statku powietrznego
Pożar
Zakres ochrony Assistance
Suma ubezpieczenia
Brak
Zakres terytorialny
Polska i Europa
Wiek pojazdu do którego można wykupić ubezpieczenie
Do 10 lat
Rodzaj pojazdu na który można wykupić ubezpieczenie
samochody osobowe, samochody
ciężarowo-osobowe, terenowe, samochód
ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej
do 3,5 tony
Ograniczenia ze względu na sposób użytkowania pojazdu (np. taxi, nauka jazdy, rent a
car)
Opcje zawarcia
z AC lub/i z OC
Usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia
Pomoc w razie awarii
Pomoc w razie wypadku
Limit odległości od miejsca zamieszkania
Miejsce holowania
Do miejsca wskazanego przez
ubezpieczonego na odległość nie większą
niż 200 km (w przypadku większej odległości
powyżej limitu koszty holowania pokrywa
ubezpieczający)
Samochód zastępczy
Z powodu awarii 7 dni z powodu wypadku
i kradzieży 14 dni (porównywalnej klasy o
max pojemności do 2000cm3)
Złomowanie pojazdu
Tak do 125 EUR ( w przypadku zdarzeń za
granicą)
Parkowanie pojazdu
do 3 dni i nie więcej niż do kwoty 50 EUR
Transport zastępczy/przewóz osób
tak(jeśli pojazd został skradziony lub nie
może zostać naprawiony tego samego dnia
jednak nie dłużej niż 3 dni )
Nocleg/zakwaterowanie
tak(jeśli pojazd został skradziony lub nie
może zostać naprawiony tego samego dnia
jednak nie dłużej niż 3 dni )
Comperia.pl - Porównywarka finansowa nr 1 w Polsce
- teraz również z ofertą ubezpieczeń
Szczegóły oferty z dnia 09.03.2017
Zobacz ofertę on-line
Szczegóły oferty z dnia 09.03.2017
Zobacz ofertę on-line
Zrób porównanie on-line
Masz pytania? Zadzwoń! 22 395 52 72
Dodatkowe informacje
organizacja i pokrycie kosztów dowozu
paliwa, zmiennika kierownicy w celu powrotu
pasażerów
Terytorium ochrony
Terytorium ochrony ubezpieczenia AC
Kraje Unii Europejskiej
Algeria
Albania
Libia
Maroko
Mołdawia
Bez ryzyka kradzieży
Białoruś
Bez ryzyka kradzieży
Rosja (część europejska)
Bez ryzyka kradzieży
Czarnogóra
Serbia
Bośnia i Hercegowina
Tunezja
Iran
Turcja
W części europejskiej
Izrael
Ukraina
Bez kradzieży
Wyłączenia
Wyłączenia ubezpieczenia AC
Udział własny w szkodzie
Zniesiony. Możliwość wprowadzenia.
Amortyzacja za części
Wprowadzona (możliwość zniesienia).
Rodzaj stacji naprawczej (ze względu na metodę naprawy)
Faktura - serwis / Kosztorys - stacja
naprawcza
Rodzaj używanych części do naprawy
Faktura - części nowe oryginalne / Kosztorys
- nowe oryginalne lub zamienniki (wliczając
współczynnik korygujący liczony od części
oryginalnej) z uwzględnieniem amortyzacji
(możliwość wykupienia amortyzacji)
Okres eksploatacji pojazdu w jakim można wykupić polisę AutoCasco
Do 13. roku eksploatacji (chyba, że
kontynuacja)
Minimalna szkoda (franszyza integralna)
Brak
Szkoda została spowodowana wskutek rażącego niedbalstwa
Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, po zażyciu alkoholu, środków
odurzających, substancji psychotropowych, lub jego pochodnych
Nie wypłaci jeśli miało to wpływ na
zaistnienie lub rozmiar szkody
Kierujący pojazdem nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdu
Sprawca zbiegł lub oddalił się z miejsca zdarzenia
Pojazd nie miał ważnego przeglądu technicznego lub nie jest dopuszczony do ruchu
Nie wypłaci jeśli stan techniczny miał wpływ
na powstanie lub rozmiar szkody.
Przywłaszczenie pojazdu
Kradzież wyposażenia dodatkowego
Comperia.pl - Porównywarka finansowa nr 1 w Polsce
- teraz również z ofertą ubezpieczeń
Wyposażenie dodatkowe jest ubezpieczone
w standardzie do 1000 zł. Możliwość
doubezpieczenia na wyższą sumę po
opłaceniu dodatkowej składki (ale nie
Szczegóły oferty z dnia 09.03.2017
Zobacz ofertę on-line
Szczegóły oferty z dnia 09.03.2017
Zobacz ofertę on-line
Zrób porównanie on-line
Masz pytania? Zadzwoń! 22 395 52 72
większą niż 20 proc. SU pojazdu).
Uszkodzenie wyposażenia dodatkowego pojazdu
Wyposażenie dodatkowe jest ubezpieczone
w standardzie do 1000 zł. Możliwość
doubezpieczenia na wyższą sumę po
opłaceniu dodatkowej składki (ale nie
większą niż 20 proc. SU pojazdu).
Wada fabryczna pojazdu, jego naprawa, użytkowanie w sposób niezgodny z jego
przeznaczeniem
Uszkodzenie lub zniszczenie ogumienia
Nie wypłaci, chyba, że uszkodzone zostały
też inne części lub nastąpiła dewastacja.
Konsumpcja sumy ubezpieczenia
Wprowadzona (możliwość zniesienia lub
doubezpieczenia pojazdu po szkodzie).
Szyby
Wypłaci (traci się zniżki). Możliwość
rozszerzenia o dodatkowe ubezpieczenie
szyb - wówczas nie traci się zniżki w
Generali.
Wartość pojazdu
Dla auta fabrycznie nowego do 6 m-cy
wartość brana jest z faktury zakupu. Później
z dnia szkody.
Zasada proporcji
Nie jest stosowana.
Dodatkowe wyłączenia
Młody kierowca
Comperia.pl - Porównywarka finansowa nr 1 w Polsce
- teraz również z ofertą ubezpieczeń
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Jeżeli szkodę spowodowała osoba do 25.
roku życia, odszkodowanie zostanie
pomniejszone o 10 proc.(możliwość
zniesienia), chyba, że jest właścicielem lub
współwłaścicielem pojazdu.
Szczegóły oferty z dnia 09.03.2017
Zobacz ofertę on-line

Podobne dokumenty