odebrano inwestycje z obszaru gm. drezdenko - KIK 76

Transkrypt

odebrano inwestycje z obszaru gm. drezdenko - KIK 76
KIK 76 - Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
Źródło:
http://brd.policja.pl/brd/aktualnosci/48,Odebrano-inwestycje-z-obszaru-gm-Drezdenko-wykonane-w-ramach-projektu-quotKIK76.html
Wygenerowano: Czwartek, 9 marca 2017, 02:45
Rozmiar tekstu: A A A
ODEBRANO INWESTYCJE Z OBSZARU GM. DREZDENKO
WYKONANE W RAMACH PROJEKTU "KIK 76
BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM"
■
■
■
Drukuj
Generuj PDF
Wstecz
Odebrano inwestycje z obszaru gm. Drezdenko wykonane w ramach projektu pn.: Realizacja inwestycji
poprawiających bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego w ramach
projektu "KIK 76 Bezpieczeństwo w ruchu drogowym".
■
■
■
3 lipca 2013 roku dokonano odbioru końcowego zadania częściowego nr 2 - inwestycji polegających na: budowie wlotowej
szykany zwalniającej prędkość w miejscowości Lubiatów, Gmina Drezdenko, droga nr 1362F, działka nr 215, budowie
wlotowej szykany zwalniającej prędkość w miejscowości Lubiatów, Gmina Drezdenko, droga nr 1362F, działka nr 303/3 oraz
budowie przejścia dla pieszych w miejscowości Gościm, Gmina Drezdenko, droga nr 1362F, działka nr 587.
Wykonawca – Przedsiębiorstwo Drogowo Usługowe „DROMAX” Ryszard Kobierski i Karol Kobierski s.c., zgodnie z umową
miało czas na realizację inwestycji do 15 września 2013 roku, lecz dużo wcześniej wywiązano się z umowy. Zarówno
przedsiębiorstwu, jak i inspektorowi nadzoru p. Romanowi Fabiś dziękujemy za wzorową współpracę i prawidłową realizację
zadań.
W trakcie realizacji są pozostałe dwa zadania częściowe (nr 1 i 3), sądząc po zaawansowaniu robót wykonawcy nie będą
mieli problemów z dochowaniem wynikających z umów terminów.
Kierowcom i pieszym życzymy bezpiecznej drogi, przypomnę, iż głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w
ruchu drogowym, mamy nadzieję, iż ograniczenie prędkości przez pojazdy przy wjazdach do miejscowości przyczyni się do
poprawy tego bezpieczeństwa, podobnie jak wyniesione i doświetlone przejście dla pieszych z azylem po środku drogi.
Detektory ruchu wyczuwając zbliżającego się do przejścia pieszego uruchamiają interaktywny znak drogowy, który to
sygnalizuje świetlnie kierowcom pojazdów, iż należy zachować ostrożność, odpowiednio wcześnie zwolnić i zatrzymać się
przed przejściem dla pieszych.
Informację sporządziła: Dorota Juzenko
Informację udostępniła: Beata Gajowczyk
zródło: http://www.fsd.pl/
Ocena tekstu:
Tagi:
Ocena: 0/5 (0)
Poleć artykuł:
powiat strzelecko-drezdenecki
Kategorie: