Stan deweloperski

Transkrypt

Stan deweloperski
Podstawowe dane konstrukcyjno-architektoniczne (stan deweloperski)
PROJEKTOWANE UZBROJENIE DZIAŁKI
PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE
Ścieki sanitarne odprowadzone będą do istniejącej studzienki sanitarnej znajdującej się na
terenie inwestycji.
PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE
Zaopatrzenie inwestycji w wodę pitną nastąpi z wodociągu znajdującego się na terenie
inwestycji.
PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Ścieki deszczowe zostaną zagospodarowane na terenie działki objętej inwestycją. Ścieki
deszczowe z drogi wewnętrznej zostaną zagospodarowane na terenie działki objętej
inwestycją.
PRZYŁĄCZE GAZOWE
Projekt obejmuje zakres do kurka głównego (w skrzynkach gazowych) stanowiącego granicę
własności sieci gazowej Przedsiębiorstwa Gazowniczego i instalacji gazowej odbiorcy.
PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE
Każdy segment zabudowy będzie oddzielnie zasilany ze złączy kablowo-pomiarowych, które
zlokalizowane zostaną w granicy działki.
ARCHITEKTURA
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Zabudowa składa się z dwu podstawowych brył, każda o kształcie zbliżonym do prostokąta. W
każdej z części znajduje się lokal jednorodzinny z pełnym programem. Części zetknięte są ze
sobą wspólną ścianą tworząc założenie typu bliźniaczego. Ze względu na dostosowanie do
kształtu działki domy nie są jednak swoim lustrzanym odbiciem.
UKŁAD FUNKCJONALNY
Układ funkcjonalny obu części zabudowy jest analogiczny. Wykorzystano przekątniowe
zlokalizowanie działek w stosunku do stron świata do uzyskania wnętrz o właściwej ekspozycji
a jednocześnie analogicznej usystematyzowanej strukturze. Wejścia główne i wjazdy do
zabudowy znajdują się po stronie południowo-zachodniej – od strony drogi wewnętrznej. W
domu wydzielono następujące strefy:

dzienna,

prywatna, na piętrze

techniczna,
Parter zaprojektowany został jako przestrzeń dzienna, maksymalnie
otwarta
–
jednoprzestrzenne wnętrze otwierające się tuż za wiatrołapem integruje pokój dzienny z
kominkiem, kuchnię, jadalnię i jednobiegowe schody prowadzące na piętro a pod nimi schody
z piwnicy. Strefa dzienna domu otwarta jest dużymi przeszkleniami na taras i część ogrodu.
Główne wejście do domu wprowadza bezpośrednio do tej strefy. Piwnicę zajmują: garaż i
pralnia z kotłownią. Piętro usytuowane jest równolegle do traktu parteru. Pokoje ułożone są
wzdłuż korytarza. Na zamknięciu korytarza zlokalizowano łazienkę.
PODSTAWOWE ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE
PRZEGRODY ZEWNĘTRZNE
Zgodnie z obowiązującymi przepisami przyjęto, że przegrody zewnętrzne muszą spełniać
następujące wymagania minimalne w zakresie przenikania ciepła:

ściany zewnętrzne k = 0,30 W/m2K,

dach k = 0,25 W/m2K,

drzwi zewnętrzne k = 2,6 W/m2K,

okna k = 1,8 W/m2K,

podłoga na gruncie k = 0,45 m2K/W.

ściany przylegające do szczelin dylatacyjnych o szerokości do 5 cm, trwale zamkniętych
i wypełnionych izolacją cieplną na głębokość co najmniej 20 cm k = 0,45 m2K/W
FUNDAMENTY
Fundamenty zaprojektowano w postaci ław i stóp fundamentowych, żelbetowych. Ściany
fundamentowe i ściany piwnic grubości 44cm zaprojektowano z pustaków Porotherm P+W na
zaprawie cementowej. Ściany fundamentowe grubości 38cm zaprojektowano z bloczków
betonowych na zaprawie cementowej. Projekt przewiduje wykonanie izolacji przeciwwodnej
pionowej i poziomej typu ciężkiego. Dla wszystkich elementów z wyjątkiem tarasów
żelbetowych izolację projektuje się z dwuskładnikowej zaprawy uszczelniającej Hydro 2K (lub
równoważną). Izolację wykonana jako ciężka, o grubości powłoki 3mm. Sposób użycia,
przygotowanie podłoża oraz przygotowanie masy wykonane zgodnie z zaleceniami
producenta. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych ocieplone. Wszystkie ściany
fundamentowe zabezpieczone folią kubełkową. Dla fundamentów żelbetowych tarasów i
schodów zewnętrznych projekt przewiduje wykonanie izolacji przeciwwodnej, typu ciężkiego
wykonanej przy pomocy powłoki uszczelniającej (np. Abizol ST równoważnej), elementy
starannie zaizolowane i ocieplone oraz zabezpieczone folią kubełkową. Powłokę y 3 warstw o
grubości ok. 1mm każda.
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
Ścian zewnętrzne, powyżej piwnic, grubości 44cm, zaprojektowano z pustaków ceramicznych
Porotherm Si na zaprawie ciepłochronnej Porotherm TM, wykończone tynkiem. Fragmenty
ścian zewnętrznych o grubości 30cm, zaprojektowano z pustaków ceramicznych Porotherm
P+W na zaprawie na zaprawie ciepłochronnej Porotherm TM, ocieplone i wykończone
tynkiem. Attyki grubości 25cm, zaprojektowano z pustaków ceramicznych Porotherm P+W na
zaprawie cementowej, wykończone tynkiem. Ściany attykowe lukarn projektuje się w
konstrukcji drewnianej, ocieplone styropianem i wykończone tynkiem.
DACH
Projekt przewiduje 2 typy dachu: Dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej, płatwiowo-
jętkowej. Ocieplenie dachu wełną mineralną w świetle konstrukcji. Pokrycie dachu stanowi
blacha aluminiowa lub stalowa , np. firmy Prefa na rąbek stojący. Dach dwuspadowy
wykonany jako wentylowany. W górnej części dachu należy zastosować systemowy element
wentylacyjny tak aby każde pole pomiędzy krokwiami/kontrłatami miało ujście wentylacyjne.
W miejscu połączenia z dachem płaskim, aby zapewnić poprawną wentylację, element
wentylacyjny zamontowany także w postaci „nawiewnika” w niższej części. Wszystkie
elementy dachu wykonane w powłoce i kolorze identycznym jak blacha dachowa. Dach płaski
w konstrukcji drewnianej, ocieplony wełną mineralną w świetle konstrukcji. Spadki dachu
wykonane w styropianie ułożonym na deskowaniu dachu. Pokrycie dachu stanowi papa.
Elementy drewniane impregnować preparatem wielofunkcyjnym Fobos M4.
PRZEGRODY WEWNĘTRZNE
ŚCIANY WEWNĘTRZNE MUROWANE
Ściany wewnętrzne, murowane z pustaków Porotherm 44, 25, i 11,5 P+W.. Ściany wewnętrzne
murowane, na kondygnacji piętra, z bloczków z betonu komórkowego Ytong gr. 11,5 cm.
Ściany murowane wykończone tynkiem cementowo wapiennym
ŚCIANY WEWNĘTRZNE G-K
Ściany działowe na piętrze oraz obudowy szachów instalacyjnych projektuje się jako gipsowokartonowe na systemowej konstrukcji stalowej.
STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNE
Stropy miedzy kondygnacyjne gęstożebrowe, sprężone, np. firmy RECTOR. Stropy zaizolowane
warstwą styropianu. Na warstwie izolacji warstwa podkładowa z jastrychu cementowego
SCHODY, TARASY I ELEMENTY ŻELBETOWE ZEWNĘTRZNE
Frontowe schody, tarasy i ściany należy wykonać jako żelbetowe, monolityczne z betonu B30.
Należy zwrócić szczególną uwagę na estetykę wykonania powierzchni zewnętrznej, która
będzie stanowić wykończenie elementów żelbetowych. Odprowadzenie wody z tarasów, na
grunt, będzie odbywać się poprzez koryta wykształcone w nawierzchni tarasów. W tarasach
należy przewidzieć zagłębienia pod wycieraczki przy wejściach. Elementy żelbetowe należy
zaimpregnować i wzmocnić preparatem nie wpływającym na zmianę wyglądu betonu. Projekt
przewiduje zastosowanie krzemianowego, bezbarwnego, wodorozcieńczalnego preparatu do
wzmacniania i impregnacji betonu np. weber.floor 4720 (lub równoważnego).
SCHODY WEWNĘTRZNE ŻELBETOWE
Schody piwniczne żelbetowe z betonu klasy B25. Schody wykończone jednoskładnikową farbą
alkidowo-uretanową do malowania betonów.
STOLARKA ZEWNĘTRZNA
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA
Stolarka okienna plastikowa, drzwiowa zewnętrzna PCV, szklona zestawami szyb zespolonych,
niskoemisyjnych w klasie O2 (P2A). Wszystkie elementy stolarki certyfikowane
antywłamaniowo w klasie WK2. Współczynniku przenikania ciepła dla całego okna nie może
przekroczyć max. U=1,8 [w/km²]. Stolarka wyposażone w systemowo stosowane przez
producenta nawiewniki.
STOLARKA OKIENNA DACHOWA
Okien drewnianych, obrotowych, np. FAKRO FTS-V U2. Okna zaopatrzone w systemowo
stosowane przez producenta stolarki okiennej nawiewniki wraz z ręcznie sterowanymi
żaluzjami.
WYŁAZ DACHOWY
Wyłaz dachowy, np. Mercor Prolight Plus C80 na podstawie prostej.
BRAMA GARAŻOWA
Bramy garażowa segmentowa izolowana termicznie LPU, sterowana elektrycznie z
przetłoczeniami w rozmiarze L.
POSADZKI
POSADZKA PIWNICY
Posadzki piwnicy i garażu betonowe wykończone jednoskładnikową farbą alkidowouretanową do malowania betonów.
WYCIERACZKI
Przed wejściami do budynku, zamontowana zewnętrzna wycieraczka systemowa z wkładem
czyszczącym w postaci listew winylowych.
SUFITY
SUFITY PIWNICY
Wykończenie stropu gęstożebrowego tynkiem cementowo-wapiennym.
SUFITY PARTERU
Wykończenie stropu żelbetowego tynkiem cementowo-wapiennym.
SUFITY PIĘTRA
Wykończenie więźby w konstrukcji drewnianej systemową zabudową poddasza z płyt G-K.
RYNNY I RURY SPUSTOWE
Woda deszczowa z dachów dwuspadowych odprowadzana systemowymi rynnami
bezokapowymi „Galeco”. System złożony jest ze stalowej rynny o prostokątnym profilu o
szerokości 125 mm i rury spustowej wykonanej z PVC-U o wymiarze 70 x 80 mm. Rynny
zlokalizowane w specjalnie przygotowanym zagłębieniu w ścianie i ocieplone płytami
styropianowymi. Woda deszczowa z dachów płaskich i częściowo z dachów spadowych
odprowadzana poprzez kanalizację deszczową wewnętrzną. Kanalizacja systemowa,
niskoszumowej, Wavin AS Ø70mm, z wpustami dachowymi Ø70mm. Rury spustowe
zamocowane w specjalnie przygotowanych bruzdach ściennych, ocieplonych płytami
styropianowymi i wykończonych płytami G-K.
OBRÓBKI BLACHARSKIE
Obróbki blacharskie wykonane z blachy aluminiowej lub stalowej, malowanej proszkowo.
PARAPETY
Parapety wewnętrzne wykonane w postaci płyt granitowych lub podobnych.
ŁAWY I STOPNIE KOMINIARSKIE, BARIERY ŚNIEGOWE
Ławy i stopnie kominiarskie wykonane jako systemowe elementy dachu z blachy aluminiowej
firmy Prefa. Ławy kominiarskie wykonane w rozmiarze 25x120cm. Bariery śniegowe wykonane
jako rurowe, podwójne, systemowe elementy dachu z blachy aluminiowej lub stalowej, np.
firmy Prefa. Montaż barier wykonane ok. 20cm od krawędzi okapu, mocując do każdego rąbka.
PRZEWODY KOMINOWE
Przewody kominowe wentylacyjne z betonowych pustaków firmy Schiedel. Kanały
wentylacyjne o przekroju 12x17cm. Wentylacja grawitacyjna łazienek wykonana z rur
stalowych lub rur typu spiroflex Ø160. Komin spalinowy kondensacyjnego kotła gazowego to
systemowy komin murowany Schiedel AVANT i Schiedel AVANT ECONOMIC (z kanałem
wentylacyjnym) średnicy Ø 12cm. Komin spalinowy do kominków to systemowy komin
murowany Schiedel Rondo Plus Ø 20cm. Przewody spalinowe i dymowe wyposażone,
odpowiednio, w otwory wycierowe lub rewizyjne, zamykane szczelnymi drzwiczkami.
Elementy kominów murowanych, wychodzących ponad dach, przykryte betonową czapą
prefabrykowaną. Kominy ocieplone 5cm styropianem i otynkowane. Kanały wentylacyjne
zakończone otworami wykonanymi bezpośrednio pod czapą. Kanały spalinowe zakończone
stożkiem wylotowym spalin, zgodnym z systemem kominów. Elementy stalowych kominów
wentylacyjnych, wychodzących ponad dach, wykonane jako chromo-niklowe, izolowane
termicznie. Odpowietrzenie pionów kanalizacyjnych wyprowadzone ponad dach zakończone
kominem chromo-niklowym o średnicy wewnętrznej Ø100. Na dachach pokrytych, np. blachą
aluminiową Prefa zakończenie odpowietrzenia pionów wykonane jako systemowy kominek
np. Prefa, w powłoce.
BALUSTRADY
Balustrady zewnętrzne stalowe. Słupki i pochwyty, oraz pochwyty przyścienne, malowane
proszkowo. Słupki i pochwyty tworzą jeden element bez widocznych łączeń. Minimalna
szerokość użytkowa biegu schodów wewnętrznych wynosić 80cm, zewnętrznych 120cm.
Wysokość pochwytu ok. 110cm.
DYLATACJE
Połączenia ścian zewnętrznych między segmentami zabudowy wykończone profilami
dylatacyjnymi PCV z siatką w kolorze ścian.
OKŁADZINY WEWNĘTRZNE
Okładzin ścienne. Odpowiednie wykończenie ścian dostosowano do funkcji pomieszczenia.
Wykonanie wszystkich okładzin poprzedzone przygotowaniem podłoża zgodnie z rodzajem
wykończenia oraz wymogami producenta materiału wykończeniowego. Typy wykończenia
ścian:

tynkowanie

płyty gipsowo-kartonowe
OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE – Tynki
Elewacje wyrównane - otynkowane zaprawą tynkarską. Całość po wyschnięciu zagruntowana,
a następnie nałożona gładź. Elewacje wykończone farbą silikatową lub silikonową. Miejsca
połączeń różnych konstrukcji ścian tynkowane na siatce.
TARASY ZEWNĘTRZNE DREWNIANE
Tarasów zewnętrzne na podkonstrukcji drewnianej. Konstrukcja drewniana mocowana do
betonowych słupków posadowionych 1m poniżej poziomu terenu. Wykończenie nawierzchni
tarasu wykonane jako systemowe, z drewna kompozytowego z tworzyw sztucznych.
Maksymalna wysokość tarasu nad ziemią to 50cm.
MURY OPOROWE
Przy zjazdach do garaży oraz miejscach różnic poziomów terenu zastosowano prefabrykowane
ściany oporowe kształtu „L”, grubości 25cm. Zabezpieczenie przeciwwodne ścian wykonane
zgodnie z zaleceniami producenta- 20 cm papy bitumicznej w miejscu łączenia płyt. Aby
zapobiec szkodom spowodowanym przez przemarzanie, woda infiltracyjna odprowadzana
przez otwory drenujące, umożliwiające przepływ wody zgodnie z nachyleniem terenu.
Rozwiązanie ustalone z wybranym producentem ścian oporowych.
INSTALACJE, WOD-KAN, CENTRALNEGO OGRZEWANIA
ZRZUT ŚCIEKÓW SANITARNYCH, DESZCZOWYCH
Zrzut ścieków sanitarnych.
Ścieki sanitarne, poprzez instalację wewnętrzną, będą odprowadzane do studzienek
kanalizacji sanitarnej.
Zrzut ścieków deszczowych.
Odprowadzenie wód deszczowych z dachu odbywa się poprzez rynny wewnętrzne. Część
z opadów gromadzona do bezodpływowego zbiornika wody deszczowej nadmiar wody trafia
do systemowych skrzynek rozsączających. Woda zgromadzona w zbiorniku będzie ponownie
wykorzystana jako woda do podlewania ogrodu.
OPIS I CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI - Instalacja wody zimnej , ciepłej, cyrkulacji.
Instalacja wodociągowa
Instalacja wodociągowa ułożona w przestrzeni stropu podwieszonego, w bruzdach ściennych
lub podposadzkowo. Instalacja wody zimnej wykonana z rur PE XT. Rury łączone poprzez
zastosowanie odpowiednich kształtek systemowych. Przejścia przez ściany i stropy poprzez
tuleje ochronne (stalowe). Przestrzeń między przewodem a tuleją ochronną wypełnia
szczeliwem elastycznym lub pianką poliuretanową.
Instalacja ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji Instalację ciepłej wody użytkowej przewidziano
za pomocą zasobnika ciepłej wody o pojemności 300l zasilanego z kotłowni. Dla każdego lokalu
przewidziano osobny zasobnik . Rozprowadzenie instalacji analogicznie jak w przypadku
instalacji wody zimnej. Instalację cwu i cyrkulacji zaprojektowano z rur PE XT. Rury łączone
poprzez zastosowanie odpowiednich kształtek systemowych. Regulacja układu cyrkulacji
odbywa się poprzez automatykę pompy cyrkulacyjnej (wyłącznik temperaturowy i czasowy).
Instalacja kanalizacji sanitarnej, deszczowej.
Ścieki z przyborów sanitarnych odprowadzono do pionów kanalizacyjnych. Wszystkie
podejścia do urządzeń sanitarnych w bruzdach ściennych lub w posadzkach. Piony
kanalizacyjne zakończono rurami wywiewnymi wyprowadzonymi ponad dach. W dolnej części
piony wyposażono w czyszczaki rewizyjne. Instalację kanalizacyjną zaprojektowano z rur PVC
, łączonych na uszczelką gumową. Poziomy kanalizacyjne podposadzkowe zaprojektowano z
rur PVC typu średni „ S” natomiast rurociągi w części nadziemnej wykonane w kl. „N”.
INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
Układy WG - Wentylacja grawitacyjna Układy WG zapewniają wentylacje grawitacyjną
pomieszczeń wydzielonych:

garażu

kuchni, salonu

toalety, łazienki

kotłowni,

pralni,
Każde z wyżej wymienionych pomieszczeń posiada niezależny kanał wentylacji grawitacyjnej
murowany bądź pod postacią przewodu wentylacyjnego typu SPIRO o średnicy d-160.
Układy OK – układy okapów
Układy zapewniające możliwość podłączenia okapów w pomieszczeniach kuchni. W obszar
przewidywanego montażu doprowadzono instalację elektryczną. Układy GUC – grawitacyjny
układ czerpny palenisk kominków
Grawitacyjne układy czerpne d-200 poprowadzone w piwnicach budynku. Odcinek wlotowy
zabezpieczony kratką z siatką. Dodatkowo rury zaizolowane otuliną cieplną w celu uniknięcia
kondensacji pary wodnej na przewodach.
INSTALACJE GRZEWCZE
Źródło ciepła
Źródłem ciepła w przypadku kotłowni będzie gazowy kocioł kondensacyjny z zamkniętą
komorą spalania, np. MCA 25 o mocy 25kW. Kocioł zasila instalacje centralnego ogrzewania
oraz instalację CWU. Instalacja ogrzewania wodnego grzejnikowego 70/50°C Instalacje c.o. w
układzie dwururowym systemu zamkniętego o parametrach obliczeniowych wody 70/50°C
zasilającą grzejniki. Zamontowano grzejniki płytowych oraz grzejników łazienkowych.
Wszystkie grzejniki wyposażone w zawory regulacyjne z głowicami termostatycznymi. Na
gałązkach powrotnych grzejników zastosowano zawory odcinające, natomiast grzejniki
zasilane od dołu ze ścian wyposażone w zestawy zaworów odcinających. Ponadto każdy
grzejnik posiada spust i zawór odpowietrzający. Stateczność hydrauliczna instalacji
zapewniona została przez odpowiednie nastawy zaworów termostatycznych. Odpowietrzenie
instalacji c.o. (zgodnie z PN-91/B-02420) odbywać się będzie przez odpowietrzniki miejscowe
zlokalizowane przy każdym grzejniku i automatyczne zawory odpowietrzające. Odwodnienie
instalacji c.o. możliwe będzie przez zawory spustowe umieszczone na odgałęzieniach oraz
zawór spustowy w kotłowni.
ZEWNĘTRZNE PRZYŁĄCZA WOD-KAN
Przyłącza wodociągowe.
Woda jest wykorzystywana do następujących celów

socjalno-bytowych – woda pitna Qdśr = 0,7 m3/d

Zapotrzebowanie wody na cele p. poż. dla zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 10
dm3/s (1 hydrant zewnętrzny Dn100). Przyjmuje się czas trwania pożaru około 2h.
Zapotrzebowanie na cele p.poż. jest spełnione przez istniejący hydrant przy ul. Ziębiej.
Rurociągi, kształtki, armatura.
Wodociąg główny z rur PE klasy 100 o dużej gęstości HD, na ciśnienie 1,6 MPa. Zasuwy,
hydranty nadziemne, kształtki żeliwne oraz skrzynki uliczne wykonane w technologii firmy
HAWLE. Zarówno rury PE jak też kształtki zastosowane do budowy niniejszego wodociągu
posiadają certyfikat ISO 9001.
INSTALACJA GAZOWA
Instalacja
gazowa
na
zewnątrz
budynku.
Charakterystyka
inwestycji.
Montaż przewodów gazowych z punktów pomiarowych pod tarasami do ściany zewnętrznej
budynków mieszkalnych. Kurki główne stanowią granicę własności sieci gazowej
Przedsiębiorstwa Gazowniczego i instalacji gazowej odbiorcy. Kurki główne znajdują się w
skrzynkach gazowych usytuowanych na murach oporowych przy budynkach od strony ulicy.
Każdy z gazociągów zasila kotłownię gazową w każdym z domów oraz w domu typu 2 zasila
też kuchenkę gazową. Przy domu typu 1 istnieje przyłącze gazowe doprowadzone do granicy
posesji.
Przepustowość
przyłącza
zapewni
dostawę
wymaganej
ilości
gazu.
Instalacja gazowa wewnątrz budynku.
Zakres instalacji gazowej obejmuje odcinki od ściany zewnętrznej budynku do kotłów o mocy
25 kW każdy znajdujących się w pomieszczeniach kotłowni w piwnicach budynków oraz do
kuchenki gazowej zlokalizowanej w aneksie kuchennym na parterze w domu typu 3. Instalacja
poprowadzona pod stropem budynku. Dla potrzeb c.o. i c.w.u. w każdym domu
zaprojektowano kocioł gazowy. Łączne zapotrzebowanie gazu wynosi 3,74 um3g/h Dobrano
gazomierze G4 o rozstawie króćców 130 mm.
INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Opis wykonania kanalizacji deszczowej.
Dane ogólne.
Kanalizacja została zaprojektowana w technologii rur i kształtek z rur kanalizacyjnych PVC-U z
wydłużonym kielichem klasa S szereg SDR 34, SN8 o ściankach litych. Studnie kanalizacyjne
zaprojektowano jako typowe z tworzyw sztucznych ø425 z włazem żeliwnym. Studnie
zlokalizowane będą na terenach zielonych bez występowania obciążeń od ruchu kołowego.
Odprowadzenie wód deszczowych z dachów projektowanych budynków oraz odwodnienie
podjazdów. Na przedmiotowym terenie nie ma kanalizacji deszczowej w związku z czym
rozsączanie wód deszczowych w gruncie w systemie skrzynek rozsączających typu AZURA. W
celu gromadzenia wód deszczowych dla potrzeb podlewania zieleni przewiduje się zbiornik
zapasu wody o pojemności 1500 dm3 dla każdego z domów. W zbiorniku zastosowano pompę
zatapialną. Zakończenie instalacji poboru wody stanowi studzienka z zabudowaną końcówką
do podłączenia węża ogrodowego. Woda deszczowa nie będzie wykorzystywana do zasilania
przyborów i urządzeń sanitarnych w budynkach. Wody deszczowe przed wprowadzeniem do
zbiorników oraz systemu AZURA będą sklarowane poprzez studzienki osadnikowe systemu
AZURA.
DROGI. UKSZTAŁTOWANIE TERENU
PROJEKTOWANA SYTUACJA - docelowo wraz z II etapem
Drogę o nawierzchni chłonnej – tłuczniowej szerokości 5+4m. Droga ma długość 150,18m,
w planie załamuje się pod kątem 118.790 wpisując się w kształt działki. Posiada jednostronne
poprzeczne pochylenia 3%, w kierunku pobocza, w którym zabudowano dren francuski. Dren
otulony został tkaniną geosyntetyczną a jego wypełnienie stanowi materiał mineralnym o
frakcji 40-63mm. Na granicy działki zaprojektowano odwodnienie liniowe kończące drogę.
Dreny francuskie i odwodnienie liniowe zostały włączone do dwóch projektowanych studni
chłonnych. Dobrano dren francuski o polu pow. przekroju 0,5m2, odcinki korcowe drenażu
(prowadzące do studni) wykonano z rur Ø110 z filtrem z włókna syntetycznego.

Podobne dokumenty